Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Åbent bord Den Kreative Platform. Fysisk forberedelse Alle elever hjælper med at: • Placere bordene ud til væggen • Placere stolene i U-form midt i lokalet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Åbent bord Den Kreative Platform. Fysisk forberedelse Alle elever hjælper med at: • Placere bordene ud til væggen • Placere stolene i U-form midt i lokalet."— Præsentationens transcript:

1 Åbent bord Den Kreative Platform

2 Fysisk forberedelse Alle elever hjælper med at: • Placere bordene ud til væggen • Placere stolene i U-form midt i lokalet • Placere 20 blanke minisedler under hver stol • Placere et A3 ark på hvert bord • Medbringe et skriveredskab

3 Mental forberedelse • I skal løse en opgave, der kræver at I tænker frit • I skal ikke frygte: • At lave fejl, træffe forkerte valg, virke dum eller tabe kontrol mv. • Frygten får os til at afvise nye ideer Til underviser: • Man kan træne denne evne via flg. øvelser (kan udelades): • Klap 1,2,3 (se s. 21) • Tegneseriehelt (se s. 22) • Dagen Baglæns (se s. 23) • JA – vi har lavet en fejl (se s. 24)

4 Opgave Besvar følgende spørgsmål: ”………………………………………………………………………………..” Til underviser: • Indsæt en problembaseret opgave med åbne svarmuligheder (se vejledning her)her • Fx "Hvordan kan man øge den folkelige opbakning til EU? • Præsenter opgaven uden faglige input og før lektien læses

5 Arbejdsform • Udtænk så mange ideer som muligt, der kan løse problemet • Accepter alle de ideer du får • Skriv en ide pr. ark • En ide er "et ord, en sætning eller en tegning” • Øvelsen er individuel (I skal ikke tale sammen) • Deadline: 5 min. • Til underviser: Denne evne kan fx trænes via øvelsen ”Give Gaver” (se s. 25)

6 Ide stimulering – runde 1 • Hvilke ideer får du, når du tænker på Kaj og Andrea? • Skriv så mange ideer som muligt • Deadline: 1 minut • Til underviser: Se flere stimuli-billeder her.her

7 Ide stimulering – runde 2 • Hvilke ideer får du, når du tænker på en myretue? • Skriv så mange ideer som muligt • Deadline: 1 minut • Til underviser: Se flere stimuli-billeder her.her

8 Ide stimulering – runde 3 • Hvilke ideer får du, når du tænker på en postbil? • Skriv så mange ideer som muligt • Deadline: 1 minut • Til underviser: Se flere stimuli-billeder her.her

9 Ide stimulering – runde 4 • Hvilke ideer får du, når du tænker på Dronningen? • Skriv så mange ideer som muligt • Deadline: 1 minut • Til underviser: Se flere stimuli-billeder her.her

10 Ide stimulering – runde 5 • Hvilke ideer får du, når du tænker på skibets besætning? • Skriv så mange ideer som muligt • Deadline: 1 minut • Til underviser: Se flere stimuli-billeder her.her

11 Ide stimulering – runde 6 • Hvilke ideer får du, når du tænker på Team Easy on? • Skriv så mange ideer som muligt • Deadline: 1 minut • Til underviser: Se flere stimuli-billeder her.her

12 • Placer alle jeres ideer på borde rundt i lokalet • Læs så mange sedler som muligt fra bordene • Vælg den første ide, der tiltaler dine følelser • Det skal være en ide, du har lyst til at arbejde videre med • Skift ide, hvis du finder en bedre • Du skal hele tiden have én ide • Deadline: 4-7 min. Vælg en ide

13 • Gå sammen i par af 2 elever • … med en der har samme hårfarve som dig selv Gruppedannelse

14 Videreudvikle ideen • Gå rundt i klassen og byg videre på ideerne med din makker • Det er vigtigt at I siger ”JA” til hinandens ideer • Aldrig ”NEJ” eller ”JA, MEN” • I skal tage imod de tilbud I får og bruge dem – deadline: 5 min. • Den med mørkeste sko starter med at tage sin ide frem Til underviser: • Man kan træne denne evne via følgende øvelser (kan udelades): • Planlæg ferie (s. 26), Hvad sker der så? (s. 21), Nyt bud (s. 22)

15 Idepræcisering • Hvert par tager et A3 ark • Noter alle de ideer I fik undervejs • Deadline: 10 min.

16 Gentag procedure • Gå rundt og byg videre på jeres anden ide (5 min.) • Tag et A3 ark – og noter alle de tanker I fik (10 min) • Efter øvelsen har alle et A3 ark med deres udviklede ide

17 Det videre arbejde Til underviser: Udlever lektion til næste lektion og forbered eleverne på at lektiens svar i næste lektion skal sammenlignes med elevernes egne svar Workshop / Camp Hvis aktiviteten anvendes som en del af en workshop/camp – hvor den afsatte tid overstiger 60-90 minutter – kan tilføres konceptudviklingsfase og præsentationsrunde (se de følgende sider):

18 Grupper skaber fælles idekoncept - workshop • Dan grupper med 3 par i hver (6 personer) • Hver gruppe finder et bord til deres idekoncepter (A3 ark) • Hvert par i gruppen præsenterer deres idekoncept • Gruppen udarbejder et fælles idekoncept på en A3 • De oprindelige idekoncepter skal opfattes som stimuli, der kan benyttes til udviklingen af det fælles koncept Deadline: 25 – 30 min.

19 Gruppen præsenterer eget idekoncept - workshop 1.Alle grupper præsenterer deres fælles produkt (på ca. 5 min.) 2.Der klappes efter hver præsentation

20 3D cases 3D cases på de følgende 7 sider kan anvendes til at fremme elevernes evne til at udtænke ideer. 3D-cases er forskellige fra traditionelle "energizer". Mens formålet med energizers typisk er at øge deltagerne koncentration, energi og humør, er formålet med 3D-cases omvendt er at træne bestemte kreative kompetencer, som efterfølgende kan anvendes i en konkret opgave.

21 Klap 1,2,3 - Energizer 1. Rejs jer 2. Find sammen 2 & 2 med en der har samme håndtemperatur som dig 3. Løft højre hånd foran hinanden – når jeg siger ”Ét” klapper I. (sig Ét 3 ‐ 4 gange) 4. Det samme med venstre hånd på ”To” 5. Nu med begge hænder foran hinanden på ”Tre” 6. Nu tæller jeg ”1 2 3 2 3 1 3 2 1” osv. 7. Nu med lukkede øjne (tæl langsomt i starten) Se instruktionsvideo

22 1. Samme makker 2. Luk øjnene 3. Tænk tilbage på din første tegneseriehelt 4. Åbn øjnene 5. Fortæl om din tegneseriehelt på 1 min. 6. Den, der har den varmeste hånd starter 7. Båt efter 1 minut, så bytter de Se instruktionsvideo Tegneseriehelt - Energizer

23 Dagen baglæns - Energizer 1. Find sammen 2 & 2 med en der er født i samme kvartal som dig selv 2. Fortæl din makker hvad der er sket i dag fra du gik ind i dette lokale og gå baglæns indtil du åbnede dine øjne i morges – I får ét minut hver. 3. Demonstrer selv kort øvelsen (evt. via videoinstruktion) 4. Den med de lyseste benklæder starter 5. Båt efter et minut. Så bytter de Se instruktionsvideo

24 JA – Vi har lavet en fejl - Energizer 1. Samme makker 2. Stræk armene over hovedet og sig ”JEG HAR LAVET EN FEJL (underviser demonstrerer) 3. Fortsæt og få dem til at hæve lydniveauet, indtil de råber 4. Lav nu ”saks, sten, papir” sammen – når I IKKE har det samme, råber I sammen ”JAA VI HAR LAVET EN FEJL” 5. Demonstrer øvelsen (evt. via videoinstruktion) Se instruktionsvideo

25 Give gaver - Energizer • Rejs jer 1. Find sammen 2 & 2 med en, der har samme farve transportmiddel som dig selv 2. Den ene mimer at han giver den anden en gave (uden at sige hvad det er) 3. Den, der modtager gaven, siger hvad det er han/hun har fået i gave 4. Demonstrer (evt. via videoinstruktion) 5. Det er vigtigt, at det er den første indskydelse om, hvad gaven er, som bliv er anvendt 6. Hvis man ikke ønsker at sige hvad gaven er, siger man bare TAK 7. Den der har længst hjem starter Se instruktionsvideo

26 Planlæg en ferie sammen - Energizer 1. Samme makker 2. Uddel stimuli kort 3. Hvis nogen kommer til at kikke på kortet, bytter de med en andens kort 4. Planlæg en ferie sammen ved på skift at blive inspireret af ét stimuli 5. Sig JA OG til alle makkerens ideer om ferien 6. Demonstrer (evt. via instruktionsvideo) 7. Den med højeste knipselyd starter Se instruktionsvideo

27 Hvad sker der så? - Energizer 1. Rejs jer 2. Find sammen 2 & 2 med en der har samme ”gå i seng tider” som dig selv 3. I er faret vild i en stor mystisk skov, hvor alt kan ske 4. Den ene starter med at sige ”Se der er en sti, lad os følge den” og spørger så makkeren ”Hvad sker der så?” 5. På skift fortæller I hvad der sker og slutter med at spørge den anden ”Hvad sker der så?” 6. Den med mest sort tøj på starter Se instruktionsvideo

28 Nyt bud - Energizer 1. Rejs jer 2. Find sammen 2 & 2 med en der har samme TV forbrug som dig selv 3. I er faret vild i en stor mystisk skov hvor alt kan ske 4. Den ene starter med at sige ”Se der er en sti, lad os følge den” og spørger så makkeren ”Hvad sker der så?” 5. På skift fortæller I hvad der sker og slutter med at spørge den anden ”Hvad sker der så?” 6. På hvilket som helst tidspunkt kan den der lytter sige ”NYT BUD”– den anden skal så komme med et nyt bud i stedet for det han/hun lige har sagt 7. Den med flest stykker tøj starter


Download ppt "Åbent bord Den Kreative Platform. Fysisk forberedelse Alle elever hjælper med at: • Placere bordene ud til væggen • Placere stolene i U-form midt i lokalet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google