Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye digitale muligheder i overbygningen KL, Odense 14.9.2011 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye digitale muligheder i overbygningen KL, Odense 14.9.2011 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Nye digitale muligheder i overbygningen KL, Odense 14.9.2011 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

2 It i skolen Digitale teknologi som læringsomgivelse Brug af mange forskellige digitale teknologier It baseret didaktik Nye undervisnings- og læringsformer Digitalisering af læremidler

3 XS S M L XL- teknologier Hvilke undervisnings- og læringskvaliteter og faciliteter i forhold til De enkelte fag Tværfaglige forløb – projekter Globalt orienterede projekter med skoler i andre lande

4 Danmarks har brug for at folkeskolen udnytter it til at gøre det faglige niveau højere at fremme kreativitet og innovation

5 Forskning i it i undervisningen har voksende fokus på, om/på hvilke måder it medvirker til at styrke læreprocesser og læringsresultater

6 It kan styrke elevernes læring …..men afhængig af det didaktiske design for læreprocesserne – elevernes aktiviteter undervisningen – lærerens funktion og aktiviteter

7 It’s styrker i forhold til elevernes læring It´s multimodalitet Internettet - adgang til viden der ligger uden for curriculum Svage og stærke elever Undervisningsdifferentiering Motivation

8 Teknologiske udvikling - gentænke fag og didaktik Nye teknologiers læringspotentiale - nye måder at tænke fag og didaktik på og - nye måder at designe læremidler på

9 Didaktik – traditionelt lærerens domæne Den traditionelle didaktik tager ikke højde for den lærende som den, der målsætter, indholdsvælger, planlægger, gennemfører og evaluerer Arbejde med projekter og it betyder, at eleven i højere grad selv målsætter, planlægger og tilrettelægger deres læreprocesser Læreren som didaktisk designer Eleven som didaktisk designer

10 Web 2.0 aktualiserer Deltagelse Socialitet Kollaboration Produktion Publicering Multimodalitet Globalisering Udfordring og forandringspotentiale for didaktisk design – didaktiske begreber!

11 Hvilke undervisnings- og læringspotentialer ligger der i forskellige fag fx i brugen af: Blogs Chat Online spil Game Maker Skype Facebook Photo Story YouTube

12 Ex fremmedsprog og Photo Story

13 Læreres forskellige positioner ved brug af it-baserede værktøjprogrammer /læremidler tilstedeværende tilstedeværende lærer tilstedeværende fraværende lærer

14 Digitale kompetencer

15 Informationssøgning og –indsamling eleverne som researcher - særlige muligheder for de stærke elever - tilegne sig læringsindhold på et højere niveau

16 Produktion og formidling eleverne som afsendere - kreative og innovative potentiale - formidling af viden til andre (styrkelse af læreproces)

17 Afkodning og analyse eleverne som modtagere - elektronisk læsning - nuanceret analyseberedskab - kritisk tilgang

18 Kommunikation, vidensdeling og samarbejde eleverne som deltagere - problemorienterede projekter - netværksorienterede projekter - æstetiske projekter - innovationsorienterede projekter - entreprenørships projekter - globale projekter * * * ** * * * * * *

19 Hvordan igangsætte lærernes it-fagdidaktiske kompetenceudvikling med udgangspunkt i praksis? På skolen I kommunen

20 Etablere faggrupper i: dansk, naturfag, sprog, matematik mv Med fokus på: udvikling af it-fagdidaktiske design i fællesskab Ledet af: en innovativ it-fagdidaktiker med gode kompetencer i it og fag

21 Konklusion Igangsætte udviklingsprojekter med fokus på udvikling af it-fagdidaktiske design, der kan medvirke til at styrke de faglige læreprocesser og -resultater fremme kreativitet og innovation udvikle elevernes digitale kompetencer

22


Download ppt "Nye digitale muligheder i overbygningen KL, Odense 14.9.2011 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og it i læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google