Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus"— Præsentationens transcript:

1 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

2 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Udviklingsarbejder i læreruddannelsen Sølystskolen, N.Kochs Skole, Odder Kommune Didaktisk perspektiv på it og læringsmiljø: computeren som et funktionelt læremiddel (Hansen 2010) Mål: at udvikle relevante kompetencer hos eleverne i et moderne informationssamfund Generaliseringer udledt af praksiserfaringer Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

3 Nogle udfordringer for skolens praksis
PISA 2009: Læsning og håndtering af elektroniske tekster Skærmlæsning Informationssøgning ansigtsløs kommunikation Samarbejde i netværk Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

4 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Multimodalitetsbegrebet Løvland (2010): tekster der kombinerer meningsskabende enheder på forskellig måde Kress (2010): The world told (den temporale afkodning)  the world shown (rummets logik og den simultane afkodning) Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

5 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

6 Svar vi kan kigge efter:
New London Group: New literacies Kompetencetilgang (DeSeCo) Principper for it-didaktisk design (Bundsgaard) Autentisk kommunikation Faglighed, ikke aktivisme Børn lærer i sociale relationer Udnytte nye organiseringsformer Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

7 Digitaliseringen i skolen?
Odder-projektet: iPads til alle skoleelever Mål: kommunikativ kompetence, interkulturel kompetence samt bedre inklusion og motivation Udfordringer: Udvikle adækvat didaktik (påvirke fortællingen!) Lærernes ejerskab til læremidlet Indhold: Bliver det forlagenes eller lærernes fagdidaktik? Læsning af e-bøger Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

8 Læsning af e-Bøger på iPad
E-bøger (på iPad) er multimodale (Jensen 2011) Design af læsning: Skrifttype, størrelse, retning, farve (betydningen af udseendet) Valg af bog/bibliotekskultur i det virtuelle? Skellet ml. litteratur- og medieundervisning mindskes Større motivation hos svage læsere Mulighed for at inddrage elevernes livsverdener Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

9 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Konsekvenser for læreruddannelsen: En ny faglighed i skolen kræver udviklingen af en ny didaktik i læreruddannelsen Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

10 Nye udfordringer for den studerende i læreruddannelsen
Udvikle didaktisk refleksion (især hvorfor-spørgsmålet!) Udvikle undervisning Nye udfordringer for den studerende i læreruddannelsen Arbejde med digitale læremidler (analyse, produktion integration) Organisere egen viden og dele med andre/ arbejde i netværk Udvikle relevante kompetencer, fx: Kommunikationskritisk kompetence, gennem egen produktion Arbejde med nye didaktikker: Elektronisk læsning Multimodalitet Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

11 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Eksempler på it-didaktisk design i læreruddannelsen… Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

12 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

13 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

14 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

15 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Fokus på: autentisk kommunikation Faglige mål (retorik) Læring i praksisfællesskabet Undervisningens organisering Refleksion over de multimodale aspekter og muligheder Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

16 Sirene (2009) En multimodal tekst i litteraturundervisningen
Fokus på multimodalitet og læsning Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

17 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Et Plug’n Play-album med musik, mangategninger, traditionel tekst, community/sociale medier! Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

18 Interaktive assistenter Fokus på didaktisk refleksion
Et eksempel: Udviklet af 2. årsstuderende (it-læremiddel som mål) Anvendt af 1. årsstuderende (it-læremiddel som middel)  To slags læring samt feedback Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

19 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

20 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

21 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

22 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Blog – praktikkens blyant? Fagligt mål: didaktisk refleksion og analytisk kompetence autentisk kommunikation og undervisningens organisering Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

23 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

24 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Netundervisning Hvad stiller vi op? Vision: Det digitaliserede dialogiske rum Eksempel: Blicher i cyberspace Fokus på Faglige mål: tekstanalyse autentisk kommunikation undervisningens organisering netværkskompetence Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

25 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

26 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

27 Nye udfordringer for den studerende i læreruddannelsen
Udvikle didaktisk refleksion (især hvorfor-spørgsmålet!) Udvikle undervisning Nye udfordringer for den studerende i læreruddannelsen Arbejde med digitale læremidler (analyse, produktion integration) Organisere egen viden og dele med andre/ arbejde i netværk Udvikle relevante kompetencer, fx: Kommunikationskritisk kompetence, gennem egen produktion Arbejde med nye didaktikker: Elektronisk læsning Multimodalitet Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

28 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Det er læreruddannelsens udfordring Og så fordi det er sjovt! Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

29 Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Referencer: Bundsgaard, J., E. T. Christiansen, S.H. Flament, T. Hanghøj, R.F. Lorentzen, K. Monrad, B. Poulsen og H. Rørbech (2009): Kompetencer i dansk, København: Gyldendal Bundsgaard, J., Misfeldt, M., Hetmar, V. (2011): ”Hvad skal der ske i skolen? Et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik” (in press) Hansen, Thomas Illum (2010): ”It og medier i et læremiddelperspektiv” in: Tidsskriftet Kvan 86 Jensen, Morten (2011): Læseoplevelse på iPad, eksamensopgave, DPU Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age Kress, Gunther (2010): Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication, Routledge Lorentzen, Rasmus Fink (2011): ”Genrefornyelse i ungdomslitteraturen – Kompetencer og multimodale tekster” in: Henkel, A.G. et al.: Stjernebilleder 3, København: Dansklærerforeningens Forlag Maagerø, E., Tønnessen, E. S. (red.)(2009): At læse i alle fag, Aarhus: Klim  Mejding, J. (2011): PISA 2009, bind 3 – Læsning af elektroniske tekster, Kbh: DPU, Aarhus Universitet  New London Group (1996):”A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, Harvard Educational Review, Vol. 66, nr. 1 Thorlacius, Lisbet (2004): ”Visuel kommunikation på www” in: Digitale verdener – de nye mediers æstetik og design, Gyldendal Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus


Download ppt "Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google