Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frederiksberg Ældreråd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frederiksberg Ældreråd"— Præsentationens transcript:

1 Frederiksberg Ældreråd
Ældreråd på Frederiksberg fra Lovpligtige fra Alle over 60 år har valgret. Valg mindst hvert fjerde år. Næste valg 5. marts Direkte personvalg. Ingen lister. Frederiksberg Ældreråd har 9 medlemmer. Ældrerådet følger udviklingen på ældreområdet og er rådgivende i forhold til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Ældrerådet holder den årlige Seniordag. Ældrerådet holder temamøder på Rådhuset. Næste store arrangement er et valgmøde i Rådhushallen torsdag den 31. oktober fra kl. 15

2 Frederiksbergs befolkning 2013-2040 Kilde: Danmarks Statistik
2020 2040 Hele befolkningen 60+ årige 21.500 22.300 28.500 65+ årige 16.500 17.600 22.800 80+ årige 4.500 4.300 7.100

3 Hvor mange over 65 år på Frederiksberg modtog i 2012 ældreomsorg?
Hjemmehjælp i eget hjem i begrænset omfang (under 2 timer ugentligt): ca modtagere. Mere omfattende (op til 8 timer ugentlig) hjemmehjælp i eget hjem: ca. 600 modtagere. Omfattende daglig hjemmehjælp i eget hjem (mere end 8 timer ugentligt): ca. 400 modtagere. Disse borgere ville gennemgående være bedre tjent med en god, moderne plejebolig. Bolig og pleje på plejehjem: ca. 900 modtagere. I alt ca borgere, hvoraf 2100 modtager begrænset hjælp. Til sammenligning er der borgere over 65 år og borgere over 80 år.

4 De senere års effektiviseringer og besparelser på ældreomsorgen
Et af de nøgletal, der belyser udviklingen af ældreomsorgen er ældreudgifterne (netto) på Frederiksberg pr. borger over 65 år. Tallene er hentet fra indenrigsministeriets nøgletal. 2010 2012 2013 55.000 50.300 48.100

5 Visiterede timers hjemmehjælp i alt pr
Visiterede timers hjemmehjælp i alt pr. uge til forskellige ældregrupper på Frederiksberg Kilde: Danmarks Statistik 2010 2012 Mænd år 1312 1247 Mænd 80+ årige 1633 1347 Kvinder år 2205 1822 Kvinder 80+ årige 6400 5080

6 Paradigmeskifte i dansk socialpolitik: Mindre vægt på rettigheder, mere vægt på pligter
Før velfærdsstaten var det skamfuldt at modtage offentlig hjælp. Da velfærdsstaten blev skabt fra 1950’erne lærte man borgerne, at det var en borgerret at få hjælp, når bestemte socialbegivenheder indtraf. Folkepensionens grundbeløb fra 1956 til alle over en vis alder er det store eksempel på en sådan borgerret. I årene efter den økonomiske krise fra 2008 er der sket et bredt holdningsskifte i retning af megen mere vægt på borgernes pligter til at tage vare på sig selv og forsørge sig selv, samt til ved frivillig indsats at hjælpe andre borgere. På ældreomsorgens område viser det sig ved, at kommunerne er begyndt at understrege, at hjemmehjælp er hjælp til selvhjælp. Næsten alle landets kommuner tilbyder nu hjemmehjælpsmodtagere træningsprogrammer Træning til hverdagen med henblik på, at borgerne kan klare meget mere selv. Det skal understreges, at det er en del af det igangværende paradigmeskifte, at der skal gøres meget mere for samfundets udsatte, deriblandt de allersvageste ældre.


Download ppt "Frederiksberg Ældreråd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google