Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny, offentlig myndighed – Udbetaling Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny, offentlig myndighed – Udbetaling Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Ny, offentlig myndighed – Udbetaling Danmark

2 Hvad er Udbetaling Danmark?
Udbetaling Danmark er en ny myndighed. Udbetaling Danmark er oprettet, fordi den tidligere regering og KL (Kommunernes Landsforening) i 2010 aftalte at samle en række af kommunernes opgaver i en central myndighed. Udbetaling Danmark overtager opgaverne i tre bølger: 1. oktober 2012: Familieydelser 1. december 2012: Barseldagpenge 1. marts 2013: Folkepension, førtidspension og boligstøtte

3 FOLKEPENSION

4 Folkepension – hvis du allerede får folkepension
Du vil få din pension, som du plejer. Det har ikke nogen betydning, at udbetalingen af folkepension overgår til Udbetaling Danmark. Dine penge kommer blot fra en anden myndighed. Du vil derfor opleve, at Udbetaling Danmark er afsender på breve, udbetalinger osv. i stedet for din kommune. Hvis dine økonomiske eller personlige forhold ændrer sig, kan det have betydning for din folkepension. Derfor skal du fra 1. marts 2013 melde eventuelle ændringer til Udbetaling Danmark - og ikke din kommune. Du kan melde ændringer på eller ved at ringe til Udbetaling Danmark.

5 Folkepension – hvis du vil søge folkepension efter 1. marts 2013
Nogle måneder før du bliver 65 år, får du et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du søger folkepension, eller hvordan du kan udskyde din folkepension, hvis du ønsker det. Du søger eller udskyde folkepension på Er det ikke muligt for dig at søge på kan du fra den 1. marts 2013 ringe til Udbetaling Danmark, som vil hjælpe dig.

6 Tillæg til folkepensionen pr. 1. marts 2013
Når du får folkepension, kan du søge forskellige tillæg. Nogle tillæg overgår også til Udbetaling Danmark, mens andre bliver hos kommunen: Ældrecheck: kontakt Udbetaling Danmark Varmetillæg: kontakt Udbetaling Danmark Personligt tillæg: kontakt din kommune Helbredstillæg: kontakt din kommune

7 BOLIGSTØTTE

8 Boligstøtte – hvis du allerede får boligstøtte
Du vil få din boligstøtte, som du plejer. Det har ikke nogen betydning, at udbetalingen af boligstøtte overgår til Udbetaling Danmark. Dine penge kommer blot fra en anden myndighed. Du vil derfor opleve, at Udbetaling Danmark er afsender på breve, udbetalinger osv. i stedet for din kommune. Hvis dine økonomiske eller personlige forhold ændrer sig, kan det have betydning for din boligstøtte. Derfor skal du fra 1. marts 2013 melde eventuelle ændringer til Udbetaling Danmark - og ikke din kommune. Du kan melde ændringer på eller ved at ringe til Udbetaling Danmark.

9 Boligstøtte – hvis du vil søge boligstøtte efter 1. marts 2013
Du søger boligstøtte på Er det ikke muligt for dig at søge på kan du fra den 1. marts 2013 ringe til Udbetaling Danmark, som vil hjælpe dig.

10 FØRTIDSPENSION

11 Førtidspension efter 1. marts 2013
Kommunen Det vil fortsat være din kommune, der afgør, om du kan få førtidspension. Udbetaling Danmark Når kommunen har afgjort, at du kan få førtidspension, overtager Udbetaling Danmark beregningen og udbetalingen af selve pensionen. Udbetaling Danmark sender et brev til dig om, hvad du skal gøre for at få din førtidspension udbetalt.

12 INFORMATIONSMATERIALER
TIL BORGERNE

13 Information med pensionsmeddelelsen
Udbetaling Danmark sender et vedlæg med den årlige pensionsmeddelelse, som fortæller om myndighedsskiftet. Pensionsmeddelelsen udsendes i slutningen af december eller januar til alle pensionister.

14 Information med brev om årsomregning på boligstøtte
Udbetaling Danmark sender et vedlæg med det årlige brev om omregning af boligstøtte. Vedlægget fortæller om myndighedsskiftet. Brevet udsendes primo 2013. BOLIGSTØTTELÅN Borgere som får boligstøttelån hos kommunen, vil også overgå til Udbetaling Danmark. Information om dette sendes i et selvstændigt brev.

15 INFORMATION OG KONTAKT TIL UDBETALING DANMARK

16 Kontakt og information – fra 1. marts 2013
Hjemmeside Al information om folkepension, førtidspension og boligstøtte er samlet på Her kan du bl.a. læse om reglerne, udfylde din ansøgning om folkepension og boligstøtte digitalt og oplyse om ændringer. Telefon Efter den 1. marts 2013 kan du ringe til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde din ansøgning digitalt. Personligt fremmøde Du kan fortsat møde op i din kommune, som bl.a. kan hjælpe dig med at søge viden på og udfylde ansøgninger. Kommunen kan også hjælpe dig med NemID. Det er først muligt at kontakte Udbetaling Danmark vedr. pension og boligstøtte fra 1. marts 2013. Indtil 1. marts 2013 skal du fortsat kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål, eller du kan læse mere på


Download ppt "Ny, offentlig myndighed – Udbetaling Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google