Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tal på familieområdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tal på familieområdet."— Præsentationens transcript:

1 Tal på familieområdet

2 Generel introduktion til tal på familieområdet
Dokumentet indeholder statistik på følgende områder: Adoptioner Familieskift og familietyper Vielser og registrerede partnerskaber Skilsmisser Nøgletal 1 om adoptioner viser udviklingen i antal internationale og nationale adoptioner, som bliver indsamlet af AC Børnehjælp, DanAdopt og Adaptionsnævnet. Nøgletal 2 om familieskift og familietype viser andel børn (0-16-årige), der har oplevet familieskift i det seneste år og hjemmeboende børn (0-17-årige) fordelt på familietype. Disse tal bliver indsamlet af Danmarks Statistik i tabellerne BRN11 og BRN15 på Nøgletal 3 omkring vielser og registrerede partnerskaber viser fordelingen i antal vielser mellem en mand og kvinde samt registrerede partnerskaber/vielser (fra 2012) mellem 2 kvinder eller 2 mænd. Disse tal bliver indsamlet af Danmarks Statistik i tabellen VIE7 på Nøgletal 4 om skilsmisser viser udviklingen andelen af antal ægteskaber, som ender i skilsmisser samt antal skilsmisser i 2012 fordelt på ægteskabets længde. Disse tal bliver indsamlet af Danmarks Statistik i tabellen SKI107 på og

3 Familier 2010 2011 2012 2013 (1. januar) Opsummering
1. Antal adoptioner 438 353 233 - Antallet af adoptioner er faldet siden 2009, svarende til et fald i perioden fra 2009 til 2012 på 275 børn eller 54 pct. 2. Familieskift og familietype Andel børn, der har oplevet familieskift sidste år Andel hjemmeboende børn, der bor sammen med både deres far og mor 6,4 % 73,2 % 73, 1 % 6,3 % 73,0 % 72,9 % I januar 2013 boede 72,9 pct. af alle 0-17-årige hjemmeboende børn sammen med begge deres forældre. Samtidig havde 6,3 pct. af alle 0-16-årige oplevet et familieskift det seneste år. Der er ingen betydelig udvikling i disse to indikatorer. 3. Vielser og registrerede partnerskaber 31.359 27.544 28.620 I 2012 blev par gift eller indgik registreret partnerskab. Der har været en faldende tendens i perioden , men dog en lille stigning fra 2011 til 2012. 4. Skilsmisser - Andel af ægteskaber, der ender i skilsmisse 14.460 40,2 % 14.484 15.709 42,7% I 2012 blev par skilt. Heraf blev 28,7 pct. skilt inden for 5 års ægteskab. Generelt har tallene været stabile siden 2008.

4 Nøgletal 1: Adoptioner i Danmark
Kilde: AC Børnehjælp, DanAdopt og Adaptionsnævnet. Der er i perioden sket et markant fald i antallet af internationale adoptioner om året. Antallet af internationale adoptioner var 278 børn lavere i 2012 end i 2009, svarende til 56 procent. Antallet af nationale adoptioner har været under 25 børn pr. år siden 2003.

5 Nøgletal 2: Familieskift og familietype
Andelen af børn, der har oplevet skift i familie i 2012 er 6,3 procent. Denne andel er stort set uændret siden Det mest almindelige skift omfatter børn, der skifter fra at bo hos begge forældre til at bo hos deres enlige mor. Omkring 73 procent af alle hjemmeboende børn bor sammen med både deres mor og deres far. Færrest børn bor sammen med deres far og faderens nye partner.

6 Nøgletal 3: Vielser og registrerede partnerskaber
Vielser mellem to kvinder eller to mænd er først muligt fra 2012. Vielser mellem en mand og en kvinde udgør 98,7 pct. af alle vielser og registrerede partnerskaber i hele perioden. I 2012 blev par gift eller indgik registreret partnerskab. Der har været en faldende tendens i antallet af ægteskaber og registrerede partnerskaber i perioden , men dog en lille stigning på 4 pct. fra 2011 til 2012.

7 Nøgletal 4: Skilsmisser
I 2012 blev par skilt. Heraf blev 28,7 pct. skilt inden for 5 års ægteskab. Generelt har tallene været stabile. Der er dog sket en stigning i antallet af skilsmisser fra 40,2 pct. til 42,7 pct. af fra 2011 til 2012, svarende til en stigning på 8 pct.


Download ppt "Tal på familieområdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google