Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop om vidensdeling og kompetencer ved samarbejder i partnering Hvilke kompetencer er vigtige ved samarbejde i partnering af Michael Stig Ørbech,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop om vidensdeling og kompetencer ved samarbejder i partnering Hvilke kompetencer er vigtige ved samarbejde i partnering af Michael Stig Ørbech,"— Præsentationens transcript:

1 Workshop om vidensdeling og kompetencer ved samarbejder i partnering Hvilke kompetencer er vigtige ved samarbejde i partnering af Michael Stig Ørbech, Sparring & Partner 11. november 2004

2 Partnering www.sparringpartner.dk … ud fra ønsker om: * bedre samarbejdsklima, fra modspil til samarbejde * mere gunstige pris/kvalitetsforhold * hurtigere byggetider * bedre håndtering af evt. uoverensstemmelser Partnering …. en anderledes aftale og samarbejdsform 11.november 2004

3 Hvad er nogle typiske elementer i partnering? (1/2) www.sparringpartner.dk * Brugerinvolvering omkring resultat- og driftsværdier * Partnering tankegangen planlægges før licitationen * Aftalegrundlag for partneringsamarbejde * Fælles incitamenter og bonus ordninger * Fælles planlægning * Fælles opmærksomhed på at samarbejdsprocessen har indflydelse på resultatet * Fælles procesværdier for partneringsamarbejdet * Feedbackmekanismer der sikrer læring og justering 11.november 2004

4 Hvad er nogle typiske elementer i partnering? (2/2) www.sparringpartner.dk * Klare beslutningsprocesser og kommissorier * Fælles projektkontor * Inddragelse af entreprenør i detailprojekteringen * Uoverensstemmelser forsøges først løst internt, dernæst ved mægler og først da ved brug af voldgift * Tæt samarbejde om sikkerhed og sundhed * Partnering på byggepladsen bl.a. ved brug af nedefra-op rullende tidsplanlægning 11.november 2004

5 Gode intentioner men ofte... www.sparringpartner.dk * Ledere rekrutteres ”fra den gamle skole” * Konflikter håndteres som man plejer * Møderne er som de plejer * ”Dem deroppe … men hos os mærker vi sgu ingen forskel” * Procesværdier … er noget man snakker om * Begrænset tid til involvering af parter i detailplanlægning * Hvem kan tage beslutninger - hvem har blot indflydelse? * Ingen tid til refleksion og læring (”lad os se at komme videre”) 11.november 2004

6 Udfordringer... som kalder på særlige kompetencer www.sparringpartner.dk * Som udgangspunkt er det ikke én organisation men flere organisationer der skal arbejde sammen om fælles mål * Nye team skal etableres (ny retning, nye roller, nye spilleregler og rutiner, nye relationer, nye rytmer) * Ikke én faglighed, men flere fagligheder med forskellige arbejdstraditioner (kulturer) ….. Udfordringer som man ser det i en fusionsproces 11.november 2004

7 Når mennesker planlægger processer www.sparringpartner.dk Og glemmer menneskene Interesser Kultur & værdier Følelser Relationer Tænker vi rationelt 11.november 2004

8 De nødvendige profiler og kompetencer (ud fra Dr Belbin´s teamroller) Mødeledelse Konflikthåndtering Nurser miljøet Ser samarbejdsmuligheder Nye vinkler Procesforståelse KURSUSGRUPPEN FREMDRIFT FORFINELSE UDADVENDT INDADVENDT Arbejderen -får jobbet udført Analytikeren -vurderer Afrunderen -detaljeorienteret og grundig Ideskaberen skaber -kreativitet Indpiskeren -resultater Gartneren -skaber stemning Ordstyreren -trækker alle med Ressource- samleren - kombinerer Best practice

9 Strategier i konflikter www.sparringpartner.dk Varetagelse af egen interesse Varetagelse af den andens interesse Dominerende Kompromissøgende UndvigendeTilpassende Samarbejdende 11.november 2004 Hvilke modeller? Hvilke værktøjer?

10 Hvis man skulle pege på én kompetence Det gode samarbejde om skabe resultater i komplekse processer … kræver kompetence til at samarbejde om refleksionen handling refleksion

11 ”Kaniner kan også blive til kanoner, hvis man staver det forkert” (citat frit efter Storm P) 11.november 2004www.sparringpartner.dk


Download ppt "Workshop om vidensdeling og kompetencer ved samarbejder i partnering Hvilke kompetencer er vigtige ved samarbejde i partnering af Michael Stig Ørbech,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google