Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Team En gruppe er en samling mennesker, der Har fælles mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Team En gruppe er en samling mennesker, der Har fælles mål"— Præsentationens transcript:

1 Team En gruppe er en samling mennesker, der Har fælles mål
Gensidigt påvirker hinanden Føler samhørighed Opfatter sig selv som en gruppe Et team kan desuden Selv identificere og løse opgaver Selv forny sine kompetencer

2 Fordele ved team-arbejde
Synergi => gruppemedlemmerne inspirerer gensidigt hinanden, så at gruppens samlede løsninger bliver bedre end de enkelte løsninger lagt sammen

3 Ulemper ved team-arbejde
Negativ effekt kan opstå hvis medlem(mer) er negative overfor projektet eller modarbejder eller udfører social loafing Yder mindre end de ellers ville, fordi de er i en gruppe ? Ansvaret flyttes over på teamet De kan ikke se om det er mig, der har lavet noget Jeg skal sikre mig at de andre laver mindst lige så meget som jeg!

4

5

6

7 Gruppens eksterne miljø
Organisationens mål og strategi Er mål og strategier motiverende eller hæmmende? Formelle regler Bureaukratiske eller til hjælp for teamet? Organisationskulturen Sætter rammerne for teamets udfoldelse Belønningssystemer Belønnes gruppen?

8 Input og output Input: Arbejdsopgaver Teammedlemmernes ressourcer
Hvis komplekse brug for team kompetence, hvis enkle ”gruppe kompetencer” Teammedlemmernes ressourcer Kompetencer Uddannelse, erfaring kan bestemme success Personligheden Samarbejdsvillige, også ved uenighed, mange stjerner kan have svært ved samarbejde.

9 Teamets struktur Størrelse Sammensætning:
Optimal størrelse afhænger af opgavens karakter samt gruppemedlemmernes kompetencer 3-4 oftest optimal ved simple opgaver, flere ved komplekse opgaver, dog max 6-8 Sammensætning: Faglige kompetencer Skal dække opgavernes løsning, medlemmerne kompletterer hinanden Rolle i samarbejdet En af måderne er tests, f.eks Belbin

10 Samspil - Roller Roller Rollekonflikt Formelle (udpegning) Uformelle
Forventninger som omgivelserne har til en persons adfærd, og som den person påtager sig Formelle (udpegning) Uformelle ”Forventninger fra teamet” ”Som testet til” Rollekonflikt

11 Normer Regel eller forventning til en persons adfærd i en given situation Formelle regler Arbejdsgange, regler, procedure (nedskrevet) Uformelle regler Ikke formuleret/nedskrevet, opstået over tid Gruppen vil ofte presse medlemmerne til at overholde normerne, og belønne via positive sanktioner, hvis ikke udsætte dem for negative sanktioner

12

13 Prestige Renommé Status Den værdi der følger den formelle rolle
Jo højere placeret, jo mere prestige Renommé Hvor godt rolleudfyldelsen er, og hvorvidt normerne opfyldes Status Rangmæssig placering i gruppen Statussymboler signaler status

14

15 Høj effektivitet og synenergi, konstruktiv kritik
Arbejdet fungerer, der er dannet normer. Alle har fundet deres rolle. Usikkerhed om mål og midler, lidt nervøse Positive forventning, høflighed, hvem skal være leder?

16

17 Klarest lederskab, god ved enkle opgaver
Arbejdstilfredshed

18 Forskellen mellem de to modpoler
Cirklen Er aktiv, uden lederskab, uorganiseret, fejlende men tilfredsstillende for medlemmerne Ved komplekse opgaver (indrestyring) Hjulet: Er mindre aktiv, klart lederskab, godt og stabilt orienteret, færre fejl men utilfredsstillende, dog ikke for C Ved simple opgaver, ydrestyring

19 Intra-gruppe konfliktløsning

20 Tilpassende Positivt: Forbedrer relationen, skaber goodwill
Bevarer harmonien Negativt: Giver afkald på egne ønsker Tab af bidrag/indsats

21 Undvigende Positivt: Køber tid (til du kan ”vinde”?)
Reducerer spændinger Negativt: Beslutninger tages uden om dig

22 Kompromis Positivt: Kunne gøre indrømmelser Kunne forhandle Negativt:
Laveste fællesnævner

23 Konkurrence Positivt: Kræver sin ret Kender magtspillet Negativt:
Lærer ikke noget nyt Utilfredshed fra andre

24 Samarbejde Positivt: Lærer/evner at lytte og forstå
Forbedrer relationer Identificerer løsninger Negativt: Unødvendig tidsforbrug ved ligegyldige sager

25 Konfliktløsning mellem team - intergruppe
Forhandling der forhandles til en løsning ved brug af konfliktstilene Fælles opgave der skabes en følelse hos begge partere af det er en fælles opgave af at få løst konflikten (kompromisset) Pres udefra der gribes ind udefra og forlanger en løsning

26

27

28

29 Proces Consulting er en tankegang der skal hjælpe ledere og teams med at vurdere og forbedre deres processer En ekstern konsulent observerer teamet og kommer med forslag til hvordan gruppen kan forbedre kommunikation, roller, problem løsning mv.


Download ppt "Team En gruppe er en samling mennesker, der Har fælles mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google