Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektmentor Lars Kristensen Bygningsingeniør, EUR.ING,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektmentor Lars Kristensen Bygningsingeniør, EUR.ING,"— Præsentationens transcript:

1 Projektmentor Lars Kristensen Bygningsingeniør, EUR.ING,
Projektmentor Lars Kristensen Bygningsingeniør, EUR.ING, Projektleder og Konfliktmægler 1 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 1 1

2 Hvad er problemet? Projektlederen bliver presset fra mange sider.
Projektmentor Projektmentor Projektmentor Hvad er problemet? Projektlederen bliver presset fra mange sider. Basisorganisation og fagorganisation skal afgive medarbejdere. Virksomheden skal give overskud og forøge vidensaldoen. Projektejeren skal have krav opfyldt i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Projektmedarbejderen vil have meningsfyldte opgaver. Interessenter har forventninger og vil høres. 2 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 2 2

3 Projektmentor Projektleder Projekt Projektstyring
Projektleder Ejer Basisorganisation Projektorganisation Ambassadør Sælger Interessenter Projekt Model Krav og ønsker Organisationsform Kvalitet, Tid, Økonomi Projektstyring Planlægning Koordinering Kontrol Rapportering Familie (Primær gruppe) Positive relationer Negative relationer Netværk Projektmentor Stress Kolleger Sygemeldt Udbrændthed Tilbagevenden Privatperson (Sekundær gruppe) Fritid Fremtidsplaner Selvet (Tests) Sociale netværk Konflikter Metoder Konflikthåndtering Kommunikation Tillid Rettidig omhu Konfliktstil Rollekonflikt Mindfulness Positiv psykologi Meditation Stressreduktion Flow Modvirke udbrændthed Værdisættende samtale TED Talks. Kelly McGonigal: How to make stress your friend. Hormonet Oxytocin eller kæle-hormonet, fordi det frigives, når vi giver hinanden et varmt knus. Arbejdslivet (Tertiær gruppe) Karriere Efteruddannelse Kompetencer Status og position Anerkendelse Belønning 3 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 3 3

4 Hvordan kan det løses? Projektmentor Projektmentor Projektmentor Interessentanalyse og dermed oprette, bemande og tilknytte relevante grupper. Organisationsdesign udfra det aktuelle projekt. Sætte det rigtige team fra starten, afhængig af om projektets form er funktionelt, objektivt eller agilt. Risikoanalyse internt og eksternt. Sikkerhed, miljø, funktion og parter. Kvalitetsmålsætning. Værdibaseret kvalitetsplan på baggrund af analyse af målsætning og strategi. 4 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 4 4

5 5 Projektmentor Projektmentor Projektmentor 04-09-13 04-09-13 04-09-13
Kilde: Inspireret af B. Tönnquist & J. Hørlück: Project management, Academica 2009, side samt B. Kousholt: Projektledelse, 3. udgave, Nyt Teknisk Forlag 2010, side 50-51 5 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 5 5 5

6 6 Projektmentor Projektmentor Projektmentor 04-09-13 04-09-13 04-09-13
Kilde: Verkehr und Infrastruktur (vif) ist dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) 6 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 6 6

7 7 Projektmentor Projektmentor Projektmentor 04-09-13 04-09-13 04-09-13
Kilde: Sundhedsstyrelsen: National Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 7 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 7 7

8 Hvorfor er det relevant at løse?
Projektmentor Projektmentor Projektmentor Hvorfor er det relevant at løse? Selvledelse og holistisk ledelse fører til flow hos projektlederen, men kan også føre til stress. Projektlederne er virksomhedens ambassadører udadtil og sælger ydelser. Projektlederne er nøglemedarbejdere. Nøglemedarbejdere kan blive ramt af stress og udbrændthed. Bedre forberedt til forhåndsmåde med bygningsmyndigheder. 8 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 8 8

9 Hvorfor er denne en god løsning?
Projektmentor Projektmentor Projektmentor Hvorfor er denne en god løsning? Konkurrencemæssige fordele at starte projektet rigtigt og udøve rettidig omhu. Medarbejdermæssig fordel, fordi det giver tilfredse medarbejdere at projektplanlægningen er klar og de kan koncentrere sig om nøglekompetancer. Jeg vil gøre dette bedre, fordi jeg har oplevet at projekter kan tage en skæv drejning, der er vanskelig at rette op senere. 9 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 9 9

10 Projektmentor Projektmentor Projektmentor Hvad skal der ske? Projektdirektør og projektleder laver strategisk analyse af projektet og formulerer mål og politik udfra krav. Analyse og design af projektgruppen udfra faglige, sociale og personlige kompetencer. Projektleder fastlægger plan med processer for håndtering af projektets faser og beslutninger. Konflikter håndteres refleksivt og baseret på positiv psykologi 10 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 10 10

11 11 Projektmentor Projektmentor Projektmentor 04-09-13 04-09-13
Kilde: Organisation, 5. udgave. Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Peter Storm-Henningsen. Trojka 2012 11 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 11 11

12 Alle 9 roller skal være repræsenteret i gruppen.
Projektmentor Konflikthåndtering Projektmentor Projektmentor Projektmentor August 2013 Alle 9 roller skal være repræsenteret i gruppen. Min. 4 personer er optimalt for operative opgaver, mens 6-8 medlemmer er optimalt, ved komplekse opgaver. For mange medlemmer vil gøre mere skade end gavn. Kilde: oktober 2011 12 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 12 12 12 12

13 Konflikthåndtering i praksis
Projektmentor Projektmentor Projektmentor Konflikthåndtering i praksis Kilde: Center for konfliktløsning 13 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 13 13

14 Projektmentor Projektmentor Projektmentor Hvad kan det bruges til? Projektlederen kommer hel igennem projektet, styrket på sine faglige, sociale og personlige kompetencer. Virksomheden får tilfredse kunder, der kommer igen. Afdelingslederen får innovative medarbejdere tilbage i afdelingen Projektlederen øger sin prestige og tiltrækker gode medarbejdere. Det bliver godt at arbejde med projektlederen. 14 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 14 14

15 Projektmentor Projektmentor Projektmentor Opsummering Rådgivende ingeniørvirksomheder lever af at sælge viden, opnået gennem løsning af opgaver for kunder. Projektgrupperne opsamler viden og er virksomhedens innovationskraft. Gode og velfungerende projektgrupper er motiverende for medarbejderne. 15 Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen Udarbejdet af Lars Kristensen 15 15


Download ppt "Projektmentor Lars Kristensen Bygningsingeniør, EUR.ING,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google