Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E – styret ( 68 ) ESTJ ( 26 ) ESTP ( 7 ) ENTP( 13 ) ENTJ ( 5 )

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E – styret ( 68 ) ESTJ ( 26 ) ESTP ( 7 ) ENTP( 13 ) ENTJ ( 5 )"— Præsentationens transcript:

1 COK visudd. hold 1 - 5 , typekoder ( juni 04 / jan 05 / nov 05 / maj 06 / jan 07 )
E – styret ( 68 ) ESTJ ( 26 ) ESTP ( 7 ) ENTP( 13 ) ENTJ ( 5 ) ESFJ ( 7 ) ESFP ( 2 ) ENFP ( 7 ) ENFJ ( 1 ) I – styret ( 28 ) INTJ ( 4 ) ISFP ( 2 ) ISTJ ( 12 ) ISFJ ( 3 ) INFP( 4 ) INTP( 2 ) ISTP ( 1 ) E I 28 S N 36 T F 26 J P 38

2 Selvledelse og visitator – en definition af selvledelse
” Selvledelseskompetence er evne og vilje til at træffe beslutninger om eget arbejde , hvad angår , planlægning , gennemførelse og me – tode , med henblik på at bidrage til realisering af arbejdspladsens mål og værdier ” . ( Det Nationale kompetenceregnskab 2006 )

3 Selvledelse og visitator – om gruppen og dens udvikling
7. Modenhed ( produktiv ) 6. Illusionerne brister ( vågner ) tid 5. Modstand ( forsvar ) 4. Overfladeharmoni ( idyl ) 3. Fællesskab ( vi - følelse ) 2. Hvedebrødsdage ( høflighed ) 1. Den ny situation ( forsigtighed )

4 Selvledelse og visitator – om gruppen som socialt system
En gruppe er et socialt system – åbent eller lukket – der indeholder en bevarende og en forandrende kraft , og altid søger sin egen balance eller ligevægt (princippet om homeostase )

5 Selvledelse og visitator – om gruppens dynamik og reaktioner
Hierarki Positioner Loyalitet og udvikling Dolorisme Gruppetænkning Autopoiesis

6 Selvledelse og visitator – om forholdet mellem kvalifikationer og kompetencer
Aflæring og tillæring ny erfaringsdannelse Kvali- fikatio- ner Kompe- tencer Visitator arbejder med at omsætte læring og erfaring til kompetencer Tid

7 Selvledelse og visitator – om forholdet mellem mål og opgaver i visitatorgrupper
Løse komplekse opgaver tværorganisatorisk samarbejde tværfagligt samarbejde fleksibel gruppering i organisationen målrettet og målstyrende udnytter den enkeltes ressourcer loyalitet og identifikation med gruppen frihed under ansvar via normstyret adfærd resultatorienteret og engageret udviklingsorienteret og kreativ / idérig

8 Selvledelse og visitator – om forholdet mellem produktion og læring
Tilstand A Tilstand B . Produktion Læring Tid

9 Selvledelse og visitator – nogle fordele og ulemper
Dalende engagement og stress Social darwinisme Ledelse utydelig eller i tvivl Værdier og kultur glemmes eller skaber konkurrence Manglende uddelegering eller indflydelse Opgaveglidning og opgavestyring Fordele Ansvarlighed og engagement Selvstændighed og initiativ Bidrager til ledelsesopgaven Professionel darwinisme Værdier og kultur udfordres Ejerskab og fællesskab kobles

10 Selvledelse og visitator – om leders rolle fra ledelse til selvledelse
I forbindelse med ledelse af visitatorer i grupper , må leder slippe eller helt give afkald på rollen som instruk – tør eller kontrollant ift . gruppens opgaveløsning . leder i stedet udvikle eller udfordre gruppens forståelse af opgaverne , samt gruppens regler og adfærd ift . sin måde at tackle opgaverne på .

11 Visitatorrollen og organisation 1 – nogle begreber
Kultur Struktur Processer Kvalitet Produk- tion Relationer

12 Visitatorrollen og organisation 2 – en afklaring af begreber
Struktur : Visitatorrollen er synlig , beskrevet via stillingsbeskrivelse, rutiner, arbejdsgange o.lign. Visitator er noget og har noget . Kultur : Visitatorrollen er værdier , normer og forventninger knyttet til visitator . Visitation er spillet om viden og faglighed . Visitatorrollen både skaber og bærer værdier . Proces : Visitatorrollen er aktiviteter og samarbejde i organisationen knyttet til visitation. Visitator er dét visitator gør via sin adfærd og sit samarbejde.

13 Struktur , kultur og proces :
Visitatorrollens gennemslagskraft hviler på hvordan visitator kan profilere sig gennem personlige og faglige kompetencer . På denne måde skaber visitator forudsætninger og grobund for egne og andres forventninger til hvad visitation er .


Download ppt "E – styret ( 68 ) ESTJ ( 26 ) ESTP ( 7 ) ENTP( 13 ) ENTJ ( 5 )"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google