Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akademiuddannelsen i Ledelse Modul 2 Lederskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akademiuddannelsen i Ledelse Modul 2 Lederskab"— Præsentationens transcript:

1 Akademiuddannelsen i Ledelse Modul 2 Lederskab

2 Kotters 8 trins proces Oplevelse af nødvendighed Kortsigtede gevinster
Styrende koalition Udvikling af vision og strategi Kommunikation af forandringsvisionen Styrkelse af medarbejdernes kompetence Kortsigtede gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen

3 Forandring af nye fremgangsmåder i kulturen
Nye fremgangsmåder skal forankres i adfærdsnormer og værdier Normer for adfærd er måder at handle på i en gruppe Fælles værdier deles af de fleste i en gruppe og medvirker til at forme gruppeadfærden

4 Den største forhindring for at skabe forandring i en gruppe er kultur!
Kotter trin 8 Den største forhindring for at skabe forandring i en gruppe er kultur! Kulturen ændrer sig først når medarbejdernes handlinger er ændrede den nye adfærd har resulteret i en fordel for gruppen medarbejderne har set en forbindelse mellem nye handlinger og præstationsforbedringer

5 Forankring af forandring i en kultur
Kommer sidst ikke først Afhænger af resultater Kræver en masse snak Kan evt. indebære personale-omsætning Gør beslutninger vedrørende forfremmelse til noget mere vigtigt

6 Råd til lederen Inddrag medarbejderne og lyt til deres bekymringer. Undgå envejskommunikation. Vær opmærksom på medarbejdernes signaler og besvar deres spørgsmål. Undgå at udskyde begrundelserne for hvorfor forandringen er nødvendig. Udgå at skyde ansvaret væk ”det er ikke mig, der har fundet på det”. Find stærke fortaler for forandringen. Tal åbent om såvel positive som negative konsekvenser. Hvis der er behov for personalereduktion, er der ingen grund til at gemme denne nyhed til sidst øjeblik.

7 Et opmærksomhedsredskab for ledelsen!
Forandringsledelse Positioner Et opmærksomhedsredskab for ledelsen! Vær på forkant!

8 Organisation Visioner og strategier Love, regler, overenskomster Ressourcer og rammer Medarbejdere Information, kommunikation Kompetencer Rekruttering Arbejdsmiljø og trivsel Kunder Ønsker og krav Nye kunder Omgivelser Konkurrenter Leverandører Forandringshastighed Markedet Produktion Produktudvikling Planlægning Kvalitet og kvalitetsudvikling Faglige mål og faglig udvikling

9 Brug opmærksomhedsredskabet
Forandringsledelse er både ledelse af en forandringsproces og at være proaktiv i stedet for reaktiv! Refleksion i grupper Er du på forkant? Brug opmærksomhedsredskabet

10 Det er noget , der kan skabes, og noget, der kan læres.
Innovationsledelse Enhver organisation har mulighed for at fremme kreativitet og innovation! Det er noget , der kan skabes, og noget, der kan læres.

11 For at kreativitet kan blomstre kræver det et kreativt.
Det er din opgave som leder at sikre at rammerne er i orden.

12 10 punkter for et kreativt klima
Udfordring og involvering Frihed til at påvirke og definere arbejdsopgaver Livlighed og dynamik i organisationen Tillid og åbenhed. Alle tør åbent at dele deres meninger og ideer Idétid Leg og humor. Det er acceptabelt at have det sjovt Konflikter holdes på et fagligt niveau Idésupport. Idéer og forslag bakkes op Debat. Der eksisterer en debatkultur Risikovillighed. Tiden fra idé og beslutning til handling er hurtig. Fejl og usikkerhed tolereres.

13 Innovationstemperaturen i din organisation.
Udfyld skemaet og overvej også hvordan du tror dine medarbejdere oplever det. Ønsker du at ændre noget? Refleksion i grupper

14 Hvad kendetegner et projekt?
Projektledelse Hvad kendetegner et projekt?

15 Projekt Udviklingsopgave
Engangsopgave (afgrænset fra øvrig virksomhed) Tidsbegrænset (start- og slutdato) Klart beskrevne slutmål (kvalitet – økonomisk – tidsmæssigt) Tværorganisatorisk Typisk kompleks opgave

16 Nøglefaktorer for et vellykket projekt?
Projektledelse Nøglefaktorer for et vellykket projekt?

17 Nøglefaktorer for et vellykket projekt
Veldefinerede og målbare mål Tilstrækkelige ressourcer Klar sammenhæng mellem formål, mål, aktiviteter Hensigtsmæssig projektorganisation og det rigtige team Ledelsesopbakning Projektstyring Kommunikationsstrategi Klare forretningsgange Effektive projektmøder

18 Projektets grundelementer - 5 x 5 model (Mikkelsen & Riis projektmodel)
Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelser Ressourcer

19 Projektlederens 5 ledelsesområder
Ledelse af projektopgaven (resultatskabelsen) Ledelse udad (interessenter, projektejer / styregruppe) Ledelse indad (projektgruppen, projektdeltagere) Ressourceledelse Projektstyring

20 Projektets organisation
Styregruppe Opgavestiller / bestyrelse Projektleder Direktør Referencegruppe Slutbruger / kontrol Projektgruppe Udførende

21 Øvelse i grupper Med udgangspunkt i annoncerne (Danfoss Universe og Affaldskontoret) bedes I beskrive projektlederens rolle i forhold til linielederens rolle samt diskutere hvilke egenskaber ved de pågældende projektledere, I vil lægge vægt på.

22 Kan I huske det???


Download ppt "Akademiuddannelsen i Ledelse Modul 2 Lederskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google