Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målsætning S.M.A.R.T Målsætningen: Ingen detaljeret målsætning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målsætning S.M.A.R.T Målsætningen: Ingen detaljeret målsætning"— Præsentationens transcript:

1 Målsætning S.M.A.R.T Målsætningen: Ingen detaljeret målsætning
L T Målsætning DFDS Teori Målsætningen: Implementering på alle skibe Datavask Lever op til tidligere systemer Medarbejdere bekendt med systemet Brug i offline-tilstand Ingen detaljeret målsætning Diskussion om målsætning Målsætningen Motivation, accept, formulering af leverancer, udfordring. Tredeling af målsætning: Formål Leverancer Succeskriterier Forventningsafstemning Projekttrekanten (projektejeren) Målhierarki S.M.A.R.T

2 Interessenterne Ikke udarbejdet en interessentanalyse
Teori DFDS Hvad bruges analysen til: Målformulering, risikoanalyse, organisering, kommunikationsplan 4 TRIN. Identificere dem Prioritere dem Forstå dem – interesse (Fordele, Ulemper), indstilling, bidrag. Håndter dem 4 Typer af interessenter Gidsel (bliv engegeret) Ressourcepersoner Ekstern (bliv informeret) Grå eminence (vær tilfreds) Ikke udarbejdet en interessentanalyse PL er bekendt med de vigtigste interessenter

3 Interessenterne - Resultat
Ingen interessentanalyse = Manglende overblik Hvis data-teamet havde været ledet af en indkøbs-leder ville integrationen mellem indkøb og SERTICA måske ikke havde fejlet.

4 Projektplanen GANTT – ikke velegnet til opfølgning Projektplan
Teori Projektplan Opfølgning Ledelse PL Projektdeltager Styring 10 krav til en god projektplan Ejerskab (fælles forståelse) og motivation (Kvalitet og accept) Sammenhæng Arbejde – Leverance Slutleverance – vejen derhen Ansvaret skal være klart Opfølgning og styring Usikkerheder Risici én kritiskvej DFDS GANTT – ikke velegnet til opfølgning Overblik Overblik til ledelsen Tidmæssig dimension Simpel at udarbejde Opfølgning Ikke specifik Opfølgning på lange aktiviteter Viser ikke afhængighed mellem aktiviteterne

5 Projektplanen – De 8 TRIN
Indsatsområder Milepæle Afhængigheder Opdeling af faser Beslutningsmøder Aktiviteter Estimering af tidsforbrug Estimering Gestimering (Optimistisk – pessimistisk) Risikoanalyse så robust R = Sandsynlighed x Konsekvens

6 Organisationen Separat projektorganisation Rolleinddeling
Teori DFDS Hvorfor Roller Individuel for hvert enkelte projekt Driftsorganisation vs. Projekt-organisation 3 måder til rollebesættelse Klap på skulderen ”Her er din gruppe” Workshop Rolleinddeling Projektejer/Styregruppe (opdragsgiver) Værdi, ressourcer, ambassadør, sparingspartner med PL Projektleder (beslutning- & ansvarstager) motivere, feedback, synliggøre projektet. Referencegruppen (dømmende) Bidrager med viden, ressourcer, projektets ambassadør Projektgruppen (udøvende) Gruppens størrelse Belbin 4 – Effektiv, familie 10 – Mindre effektive, diskussioner/beslutninger Separat projektorganisation Rolleinddeling Projektejer(ressourcer, sikre værdi) PL (og fremdrift) Projektgruppen (Faglig kvalificerede) Gruppens størrelse

7 Organisation- Resultat
Rolleopdeling DFDS har fulgt teorien ud fra organisations hierarkiet Ingen referencegruppe. Er placeret projektgruppen.

8 Projektlederen Teori DFDS Opfølgning Styring Undervejs Projektgruppen
Workshops Aftalt mødestruktur Styring PL styret jf. projektplanen PL var opmærksom på konflikter Ledelse via ejerskabsfornemmelse Undervejs Motivation Gruppens udvikling Workshops for at løse nogle konflikter Ugeseddel til ledelsen Projektgruppen ”hyggedag” Tværfaglige kompetencer og kvalifikationer Planen som styringsværktøj Opfølgning Overvågning - motivation Opfølgnings rutiner Tidsforbrug Wnell (OP-faktoren) Brug planen Opdeling af milepæle = bedre opfølgning Opfølgning er læring (planlæg –udfør –review) Mødeplanlægning Kultur (”vi levere altid til tiden”) Styring Risiko og Effekt Projektkontrakt Logbog/ugesedler Earned Value metoden (budget- forbrug) Mødeledelse Mødetyper Før – nødvendigt, relevante personer, dagsorden Under - Overhold tiden, synlig dagsorden. Efter – referat, følg op på aftaler

9 Kommunikation og forandring
Teori DFDS Effekt Kommunikation Den brænde platform – Videreformidle visionen til de eksterne og interne PL (Autencitet): skal vise de rigtige mennesker vigtigheden af forandringen på det rigtige tidspunkt med den ønskede effekt. Segmentering til målgrupper Branding (bruger kan identificere sig med et projekt) Brandings trekanten: Hvem er vi? Hvor skal vi hen? Hvordan oplevelses vi? Kommunikationsplan: målgruppe, budskab, medie, effekt, hvornår, ansvar. FEJL i kommunikationen Al information og så stilhed ”Hvad betyder det for mig?” Abstrakt, ikke konkret og ikke målrettet Envejskommunikation Sproget Forandring Entusiasterne, modstandere, tvivlerne Det dobbelte bogholderi(i dag – efter projektet) Implementering SERTICA i virksomheden: SMÅ TRIN SERTICA på skibene: DOMINO Kommunikationen Uge-updates Uddelegering: Netværkskommunikation til Superbrugere


Download ppt "Målsætning S.M.A.R.T Målsætningen: Ingen detaljeret målsætning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google