Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

På vej mod en region Nye muligheder Harmonisering. Kvalitet – effektivisering Den fremtidige specialeplanlægning Kompetencebehov i fremtidens hospitalsvæsen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "På vej mod en region Nye muligheder Harmonisering. Kvalitet – effektivisering Den fremtidige specialeplanlægning Kompetencebehov i fremtidens hospitalsvæsen,"— Præsentationens transcript:

1 På vej mod en region Nye muligheder Harmonisering. Kvalitet – effektivisering Den fremtidige specialeplanlægning Kompetencebehov i fremtidens hospitalsvæsen, både når vi taler om grunduddannelser og efter- og videreuddannelser Organisering af uddannelsesområdet i Region Hovedstaden

2 På vej mod en region Kortlægning af uddannelsesopgaver og –organisation relateret til sygehusvæsenet i Region Hovedstaden februar 2006 En kortlægning af eksisterende uddannelsesopgaver i sygehusvæsenet, herunder Målsætninger Opgaver Organisering Ressourceforbrug

3 På vej mod en region Grunduddannelser, herunder –Erhvervsuddannelser –Mellemlange videregående sundhedsuddannelser –Lægeuddannelsen Formelle videreuddannelser, herunder –Videreuddannelse relateret til mellemlange videregående sundhedsuddannelser (herunder specialeuddannelserne) –Lægelig videreuddannelse Efteruddannelse og kompetenceudvikling -Faglig efteruddannelse, mono- og tværfaglig -Strategisk kompetenceudvikling Ledelsesudvikling -Lederudviklingsprogrammer/-initiativer på forskellige ledelsesniveauer -Organisationsudvikling for ledere

4 På vej mod en region Alle uddannelser sammensat ved ministerielle bekendtgørelser og cirkulærer Målsætninger/krav på uddannelses- området varierer i nogen grad Parterne samarbejder med lokale og dermed forskellige uddannelsesinstitutioner om den teoretiske del af uddannelsen Antallet af uddannelsessøgende har betydning for på hvilket niveau koordinationsansvaret er placeret Niveauet af vejledere/uddannelsesansvarlige er stort set ensartet Krav til niveau i praktikvejlederfunktionen

5 På vej mod en region De formelle grund- og videreuddannelser i H:S skal Sikre, at fremtidens sundhedspersonale opnår høj professionel standard i form af både sundhedsfaglig ekspertise og det brede spektrum af kompetence, som er nødvendige for det professionelle virke i praksis Medvirke til at sikre kvalitet i sundhedsydelserne og høj patientsikkerhed Bidrage til rekruttering og fastholdelse af personale til sundhedsområdet – både generelt og specifikt i H:S Kunne tale sammenligning med de bedste sundhedsuddannelser

6 På vej mod en region Kvalitetsmål Alle H:S hospitaler udarbejder årligt en plan for hospitalets uddannelsesopgaver Planen omfatter: 1.Hvilke uddannelser, enheden varetager 2.Antal uddannelsessøgende inden for hver uddannelse 3.De formelle krav, som skal opfyldes 4.Hvorledes ansvaret for uddannelserne er placeret 5.Særlige udfordringer eller indsatsområder 6.Indikatorer til vurdering af indsatsen

7 På vej mod en region Sygeplejerske-, jordemoder- samt social- og sundhedsassistent- uddannelserne: –Der er for disse uddannelser fastlagt mål og indikatorer for perioden 2005-2007 vedrørende Gennemførelse af praktikophold Vejlederes kvalifikationer Studerendes/elevers samlede vurdering af den kliniske undervisning –H:S hospitalerne sikrer, at målopfyldelsen viser en stigende tendens i perioden

8 På vej mod en region Regionen udarbejder standardaftaler – på baggrund af standardaftaler kan det enkelte hospital træffe lokalaftaler Samarbejde om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af praktik- uddannelser kan etableres på initiativ af hospitaler Udvikling af metoder og evaluering af læring i klinisk praksis Råd og udvalgsstruktur skal iscenesættes

9 På vej mod en region Fremtidens hospitalsvæsen Udvikling inden for behandling og pleje Den teknologiske udvikling Patientforløb (accelererede) Den nye patient Den kliniske IT-arbejdsplads Den danske kvalitetsmodel Samarbejde på tværs af sektorer Sundhedsfremme og forebyggelse

10 På vej mod en region Krav til De faglige kompetencer De personlige/sociale kompetencer De organisatoriske kompetencer

11 På vej mod en region Målsætning for efteruddannelse og kompetenceudvikling Kompetenceudvikling og efteruddannelse af sundhedsvæsenets medarbejdere er en strategisk og vigtig opgave i forhold til at kunne løse nuværende og fremtidige opgaver i sundhedsvæsenet, samt til at kunne rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere

12 På vej mod en region Målene for kompetenceudvikling er: –At sikre og udvikle kvaliteten i opgaveløsningen –At sikre fleksibilitet og omstillingsevne –At medvirke til at fremme arbejdsgange og strukturer, der giver gode sammenhængende patientforløb –At fremme motivation, engagement og tilfredshed i arbejdet –At kunne fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere


Download ppt "På vej mod en region Nye muligheder Harmonisering. Kvalitet – effektivisering Den fremtidige specialeplanlægning Kompetencebehov i fremtidens hospitalsvæsen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google