Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion af nyansatte på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion af nyansatte på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion af nyansatte på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!

2 Røntgenafdelingens opbygning  5 afdelinger fordelt på 5 matrikler, Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.  Fælles afdelingsledelse (se org. plan.)  Den organisatoriske opbygning på de enkelte afdelinger.  Fordeling af afdelingens specialer - herunder apparaturpark.

3 Regionens opbygning  De politiske mål og beslutninger  Den overordnede mission og vision  Medarbejderindflydelse – hvordan?  LMU (Lokal MED Udvalg)  Introduktion v. arbejdsmiljørepræsentanten v. patientsikkerhedsrepræsentanten

4 Vision for Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest.  At have en afdeling med høj faglig ekspertise og dertil et kompetent veluddannet personale.  At brugere og henvisende instanser har faglig tillid til os i forhold til hele patientforløbet, fra modtagelse af henvisning til den endelige diagnosticering.  At man som ansat i Røntgenafdelingen, tager ansvar for undersøgelse/beskrivelse og svar ud fra de retningslinjer, som er beskrevet i Kvalitetshåndbogen.  At vi har målbare parametre på nøgleområder jfr. BUA- aftalen og Kvalitetshåndbogen.  En afdeling hvor man som medarbejder er stolt af at være ansat.  Man føler, at man bliver set og hørt.  Man føler, at man gør en forskel.  En faglig og social arbejdsplads, hvor vi værdsætter hinanden.  Mulighed for udvikling.  Udnytter de ressourcer vi har, bedst muligt.  Godt tværfagligt fællesskab.  Personalet er selv ansvarlige for høj faglig ekspertise. Opbakning fra ledelsen.  Højt informationsniveau fra ledelsen.  Godt kommunikationsmiljø.

5 Vision for Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest.  En afdeling hvor uddannelse af såvel studerende, som de ansatte, prioriteres efter behov.  Vi er kvalificeret til opgaven og vores kolleger ligeså.  Grundig oplæring.  Man vægter om man vil være generel eller specialist.  Anvender sit fag på en professionel måde.  Søsætte projekter, der højner kvaliteten.  Ledelsen tage ansvar, hvis ikke den ansatte udøver høj faglig ekspertise.

6  En afdeling hvor patienter og samarbejdspartnere møder et velfungerende, åbent og venligt miljø, og hvor den oplevede patientkvalitet er høj.  God telefonkultur  God tone  Gode fysiske rammer  Rummelighed  Godt arbejdsklima  Fælles målsætning - patient - diagnostik og udannelse. Vision for Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest.

7  En afdeling, hvor de 3 d’er: dygtighed, dialog og dristighed er nøgleord i hverdagen.  En afdeling, hvor der er en moderne apparaturpark.  En afdeling, hvor effektive patientforløb og optimal ressourceudnyttelse er målet.

8 Mål  Korrekt udfyldte henvisninger.  At patienter, som har en fast tid, højest må vente i 15 min. på afdelingen.  Indlagte patienter sikres undersøgelse indenfor 1 – 2 dage.  Svar på undersøgelse for akutte og indlagte patienter inden for få timer.  Svar til praktiserende læger indenfor 2 – 4 dage.  Personaletilfredshedsundersøgelser hvert 2. år.  Temadag for personalet 1 gang årligt.

9 Mål  Fortsættelse af det indledte arbejde med patientforløb, også i forhold til Region Midtjylland.  God rekruttering.  Styrke fagligheden i det faglige råd.  Gøre brug af rettighederne i LMU og HMU.  Nyhedsbreve hver 2-3. måned.  Bedre koordinering af lægeplaner i overensstemmelse med den daglige drift.

10 Mål  Styrke samarbejdet med de praktiserende læger via praksiskonsulenten.  Sikre et højt informationsniveau på tværs af faggrupperne.  Fortsat uddelegering af ansvar under hensyntagen til hele afdelingens situation.

11 Mål  Klare meldinger fra ledelsen.  Tværfaglige ledermøder 4 gange årligt og monofaglige møder i lige måneder.  Fungerende apparaturpark.  Benchmarking.  Passende grad af arbejdspladsrotation.

12  Samarbejde på tværs af matriklerne.

13  Personalesammensætning (se bilag)  Udvalg såvel internt som eksternt.  Røntgenafdelingens vision og mission.  Røntgenafdelingens mål for håndtering af henvisninger.  Røntgenafdelingens samarbejdspartnere både i og udenfor hospitalet.  Information om e-dok herunder også kort præsentation af strategikortet.

14  Røntgenafdelingen som uddannelsessted.  Projekter i Røntgenafdelingen.  Muligheder for kurser/supplerende uddannelser.  Møder/referater

15  Røntgenafdelingens åbningstider på de forskellige matrikler.  Hvordan kommer patienten i kontakt med Røntgenafdelingen hele døgnet?

16 Organisationsplan efter linje-stabsprincippet Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest

17


Download ppt "Introduktion af nyansatte på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google