Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behandling af yverbetændelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behandling af yverbetændelse"— Præsentationens transcript:

1 Behandling af yverbetændelse
Gennemsnitligt celletal for økologiske og konventionelle besætninger for 2008. Økologiske besætninger Konventionelle besætninger Behandlingsfrekvens 31,4 % 42,3 % Gennemsnitligt beregnet tankcelletal for 2008

2 Gennemsnitligt celletal for øko. og konv. besætninger for 2008
Økologiske besætninger Konventionelle besætninger Gennemsnitligt beregnet tankcelletal for 2008 Figur. Andel af køer der blev behandlet for yverbetændelse i perioden fra 1/ til 1/

3 Krav om genomlægning udgør ikke en væsentlig begrænsning mod behandling af yverbetændelse
Økologireglerne kræver at køer skal ”genomlægges”, hvis de indenfor et år har mere end tre 14-dages perioder, hvor de behandles medicinsk. Dette kunne tænkes at regulere økologernes adfærd med hensyn til behandling. Genomlægning af dyr er forbundet med meget besvær og stort tab. Som det fremgår af figur 2 bliver kun ganske få økologiske køer (1,42 % af de behandlede) behandlet i mere end 3 omgange indenfor et år. Selvom andelen af konventionelle køer, der behandles i mere end 3 omgange er lidt højere (2,36 %), er der fortsat tale om en meget lille andel af det samlede antal behandlede køer. Derfor antager vi, at kravet om genomlægning ikke påvirker behandlingshyppigheden hos økologerne væsentligt.

4 Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
Økologer er mere tilbageholdende med medicinsk behandling af yverbetændelse Andel køer med markant stigning i celletal, hvor behandling ikke er igangsat Økologiske besætninger Konventionelle besætninger 26% 17 % Høje celletal og pludselige stigninger i celletalsværdier er indikatorer for tilstedeværelse af infektion i koens yver. Vi må antage, at en del af de køer, der udviser disse tegn, med fordel kan behandles. En række analyser af behandlingsfrekvensen blandt køer med bl.a. høje celletalsværdier (> 1 million) eller markante stigninger i celletalsværdier viser, at økologerne generelt behandler væsentligt mindre på disse køer. Alternative metoder til at behandle mastitisinfektioner. For eksempel anvendes afgoldning af enkelte kirtler med infektion i vidt omfang

5 Ældre køer behandles mest for yverbetændelse
Andelen af økologiske køer i de forskellige laktationsnumre, der er blevet behandlet mod yverbetændelse kalv 2.kalv 3.kalv 4.kalv eller derover Andel af behandlede køer 25 % 35 % 41 % 52 % Ligesom i konventionelle besætninger er det især de ældre økologiske køer, der behandles for yverbetændelse (Tabel 2). Det hænger sammen med en højere frekvens af infektioner hos disse dyr. Der er dog ingen tvivl om, at der specielt hos en god del af de ældre dyr er tale om kroniske infektioner. Behandling af disse giver oftest en dårlig prognose for helbredelse.

6 Flest behandlinger for yverbetændelse hos Dansk Holstein
Andel af køer behandlet mod yverbetændelse indenfor forskellige racer. Jersey Krydsninger RDM Dansk Holstein Andel af behandlede køer 31 % 26 % 29 % 37 % Krydsningsdyr er generelt mere modstandsdygtige overfor sygdomme. I de seneste 5 år er andelen af krydsningsdyr i økologiske besætninger steget fra 9-10 % til %. En stigning som ikke ses i de konventionelle besætninger, hvilket kunne tyde på at særligt økologerne har fået øjnene op for fordelene ved at bruge krydsningsdyr


Download ppt "Behandling af yverbetændelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google