Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Mælkeproduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Mælkeproduktion"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Mælkeproduktion

2 Stalden Staldsystemer Malkning
Ældre bindestald, med mulighed for græs om sommeren Dybstrøelsesstald Sengebåsestald. 88% af køerne opstaldes i løsdrift med sengebåse. 7% opstaldes i med dybstrøelse. Rørmalkeanlæg Sildebensstald- 30 grader eller 50/60 grader Parallel malkestald AMS (Malkerobotter) Karrusel Tandem- malkestald Ca. 800 af 5000 malkebesætninger benytter i dag AMS systemerne. Den tætte kontakt med dyrene forsvinder da computerne overtager overvågningen af mælkekvaliteten.

3 Tekniske hjælpemidler
Stalden Tekniske hjælpemidler Indretning af stalden Ca. 800 af 5000 malkebesætninger benytter i dag AMS systemerne. Den tætte kontakt med dyrene forsvinder da computerne overtager overvågningen af mælkekvaliteten. - Produktionssystemet er baseret på krav til dyrenes velfærd. - En glad/sund ko - højere ydelse, længere levetid. - Indretning af sengebåse skal svare til køernes størrelse. Tryksår eller hudafskrabninger tyder på forkerte mål i bl.a. sengebåse. - Rene og hygiejniske båse højner mælkekvaliteten, formindsker risikoen for yverbetændelse.

4 Køer på græs Cirka 33 procent af samtlige køer er på græs.
Cirka 5 procent af besætningerne lukker køerne på græs dag og nat. Cirka 30 procent af besætningerne bruger dagafgræsning til køerne. Køer på græs (år 2009) Knap 1 procent af besætningerne bruger natafgræsning til køerne. Cirka 70 procent af besætningerne lukker ikke deres køer på græs om sommeren.

5 Strukturudvikling (antal køer pr. bedrift)
I år 2009 i Danmark er der ca kvægbesætninger. I 1995 var der ca kvægbesætninger. Dengang havde man i gennemsnit 50 køer i sin besætning. I dag er gennemsnittet på ca. 135 køer. Det vil sige at en besætning i dag levere ca. 3,5 gange så meget mælk til mejeriet end en besætning i 1995 gjorde.

6 Mælk Ydelse pr. ko Mælkepris
Bestemmes af køernes gener. Der avles mod en højtydende ko, med godt helbred og god reproduktion. Ydelsen svinger fra race til race. Tunge racer, SDM/RDM, yder højere end jersey, men bl.a. fedtprocenten i jersey mælk er højere end hos de tunge racer. Den gennemsnitlige mælkepris lå i 2010 på 2,26kr. pr. kg. Men i udgangen af 2010 lå den på 2,41kr pr. kg. Man forventer at det er den samme pris i 2011.

7 Race fordeling de 3 mest almindelige
SDM sortbroget dansk malkerace RDM Rød dansk malkerace Andel: 69% Udbredelse: Hele landet Oprindelse: Holland, Nordtyskland og Vestjylland. Skulderhøjde: Ca. 145cm Vægt: Op til 700kg Daglig ydelse: Ca. 26L Fedtprocent i mælken: 4,1 % Andel: 9,7 % Udbredelse: Flest i Sjælland Oprindelse: Danmark Skulderhøjde: Ca. 141 cm Vægt: Op til 700kg Daglig ydelse: Ca. 26L Fedtprocent i mælken: 4,2 %

8 Race fordeling de 3 mest almindelige
DJ Dansk Jersey Andel: 12,5 % Udbredelse: Flest på Fyn og Sjælland Oprindelse: Øen Jersey i Den Engelske Kanal Skulderhøjde: Ca. 125 cm Vægt: Omkring 450 kg Daglig ydelse: Ca. 17 L Fedtprocent i mælken: 6,1%

9 Kvote system Mælkekvoten blev indført i EU i 1984.
Hver kvægbedrift har en besætningskvote. Hvis man overskrider kvoten, altså levere for meget mælk, skal man betale en strafafgift. Man forventer at kvoten ophører i år 2015. I afslutningen år 2010 lå prisen på mælkekvote et sted mellem 2,28 og 2,32 kr. pr. kg kvote.

10 Økologiske/konventionelle bedrifter
Ca. 10 % af mælkeproduktionen er økologisk. Køerne fodres økologisk og skal have adgang til motion. Der er specielle krav med hensyn til fravænning, fodring af kalve osv. som skal overholdes. Øko- besætninger har ca. 20 køer mere end konventionelle og levere ca kg mindre pr. årsko.


Download ppt "Dansk Mælkeproduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google