Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Goldkøer Skal på græs i minimum 6 timer pr. dag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Goldkøer Skal på græs i minimum 6 timer pr. dag"— Præsentationens transcript:

1 Goldkøer Skal på græs i minimum 6 timer pr. dag
3. april 2017 Goldkøer Skal på græs i minimum 6 timer pr. dag Risikoen for kælvningsfeber falder hos de goldkøer, som ikke afgræsser 24 timer (fig1) Samt hvor der tildeles goldkomineral (fig2) Yversundhed: Må kun bruge orbesealer til køer, som har haft problemer med yverbetændelse ved tidligere afgoldninger Figur 1 Figur 1. Kælvningsfeberhyppighed blandt 3. og ældre kælvninger beregnet for køer med 24 timers afgræsning (547 køer) og mindre end 24 timers afgræsning (122 køer) i goldperioden (Slot et al. 2008, KvægInfo nr 1832). Figur 2. Kælvningsfeberhyppighed blandt 3. og ældre kælvninger beregnet for køer som henholdsvis fik ingen mineraler tildelt (56 køer), fik tildelt mineraler i visse perioder (149 køer) og som fik tildelt mineraler fast (464 køer) i hele goldperioden i afgræsningssæsonen (Slot et al. 2008, KvægInfo nr 1832). 3. april 2017 Figur 2

2 Økologisk kvægproduktion- regler
100 % økologisk foder 60 % grovfoder i rationen (tørstofbasis). Adgang til daglig motion 1 sengebås pr. ko – Krav til strøelsesmængder Behandling med medicin medfører 2x tilbageholdelsestid EU 2009: Tilladt at landmanden efterbehandler med antibiotika DK 2009*: Efterbehandling skal foretages af dyrlæge hos dyr ældre end 6 mdr. Hvis 4. behandling indenfor 12 mdr. – koen skal omlægges Omlægningstid for mælk er 6 mdr. og 12 mdr. for kød Køer i de 3 første mdr. efter kælvning dog 50 %. Behandling og efterbehandling må kun foretages af en dyrlæge *Brancheaftale Økologi

3 Arealkrav-økologiske køer og kalve
Indendørs areal (Det nettoareal, som dyrene altid skal have til rådighed - hvile og opholdsareal) Fast gulv (Den andel af arealet indendørs som minimum skal være fast gulv) Levende vægt (kg) m2/dyr Malkekøer - 6,0* 3,00 Avlstyre 10,0 5,00 Opdræt, kvier, kødkvæg og handyr Indtil 100 kg 1,5 0,75 100 til 200 kg 2,5 1,25 200 til 350 kg 4,0 2,00 Over 350 kg 5,0 dog mindst 1,0 m2/100 kg 2,50 dog mindst 0,50 m2/100 kg Ny lov: 20 års overgangsperiode (*Ny lov:8 m2 Stor race, 6,6 m2 Jersey)

4 Alle dyr skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads.
Strøelse Alle dyr skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. Underlaget og strøelsen skal sikre dyret mod trykskader og hårafslidninger. Dyrene skal generelt fremtræde rene, tørre og uden sår, skader og hårafslidninger. Trykskader og renhed hos dyrene bliver derfor også vurderet i kontrollen, da det kan være en god indikator for, om lejet er tilstrækkeligt blødt og rent. Vurderingen bruges sideløbende med strøelsesmængderne angivet i tabel 1, da strøelsesmængden kan variere fra dag til dag og fra time til time, og ikke nødvendigvis giver et retvisende billede på kontroldagen. Fra januar 2009 har Plantedirektoratet (nu: NaturErhvervstyrelsen) skærpet kravene til strøelse!

5 De angivne strøelsesmængder er målt, når dyret har ligget i den strøede bås
Tabel 1. Plantedirektoratets krav til minimum strøelsesmængde i sengebåse ved forskellige underlag Underlag Strøelsesmængde A) Sengebåse med bagkant (20-30 cm over lejets bund) Strøelse nok til, at lejet er fyldt op til bagkanten og jævnt fordelt i hele lejet. B) Beton Mindst ca. 5 cm Måtter (1-3 cm) C) Flerlags madrasser (3-5 cm) og kanalsyede madrasser (6-14 cm) Alle madrasser skal strøs, så de er rene og tørre. Mindst ca. 5 cm lejeunderlag inklusiv strøelse.

6 Regler - Kalve Kalven skal gå hos koen i de første 24 timer
Kalven må kun stå i enkeltboks i den første leveuge Kalven skal have mælk i de første 90 dage Kalven skal kunne opfylde sit suttebehov Kalve må ikke sælges til opfedning i udlandet* Pattespand, patteautomat, narresut Kalve i enkeltboks skal kunne se og røre andre kalve *Brancheaftale Økologi

7 Regler - afgræsning Alle dyr på græs fra 15.april til 1. november
Minimum 6 lyse timer dagligt Malkekøer bør have min. 0,1- 0,2 ha pr. ko Skal have et reelt græsoptag Kalve fra mdr. skal på græs i perioden 1. maj til 1.september Afhængigt af vejrforholdene og dyrenes tilstand Afhængigt af græssets vækst og kvalitet Løbekvier og goldkøer kan tages på stald i op til 7 dage (uden at det anføres i logbogen) 40-60 % af afgrøderne er kløvergræs Økologi


Download ppt "Goldkøer Skal på græs i minimum 6 timer pr. dag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google