Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flere indvandrere og efterkommere i fremtiden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flere indvandrere og efterkommere i fremtiden"— Præsentationens transcript:

1 Flere indvandrere og efterkommere i fremtiden
Antal indvandrere og efterkommere i befolkningen, personer Kilde:W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\figur 1.1

2 Få indvandrere i arbejdsstyrken
Andel årige i arbejdsstyrken, pct., 2006 Kilde: Danmarks Statistik Mænd Kvinder

3 Få indvandrere i arbejdsstyrken
Andel årige i arbejdsstyrken, pct., 2006 Kilde: Danmarks Statistik

4 Få ældre indvandrere arbejder
Andel beskæftigede, årige, pct., 2006 Kilde: statistikbanken, RAS1 Bemærk: Rumænien og Bulgarien tilhører stadig ikke-vestlige lande

5 Ældre indvandrere førtidspensioneres
Andel af gruppen, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\figur 1.4.xls ANM.: Øvrige er: uddannelsessøgende, syge- og barselsdagpenge, Folkepension mv. samt udenfor arbejdsstyrken uden ydelse 50-59 år 60-66 år

6 Danmark ligger i mellemgruppen
Beskæftigelsesfrekvens, år, statsborgerskab uden for EU, pct., 3. kvt. 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.6.xls

7 Mange indvandrere på kontanthjælp
Ikke-vestlige indvandreres andel af alle ydelsesmodtagere, år, pct., 2006 Andel af hele befolkningen, år Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\indv_overførsel_herkomst2.xls ANM: tallene stammer fra beskæftigelsesministeriets DREAM database, uge 13.

8 Store landevariationer i overførselsforbrug
Andel af hele herkomstgruppen, år, pct., 2006 Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\indv_overførsel_land2.xls samt indv_overførsel_herkomst2 ANM.: De ti største ikke-vestlige indv. Grupper. Tallene er fra DREAM i uge 13

9 Flere ikke-vestlige indvandrere i job
Ikke-vestlige indvandrere år, pct. Uden for arbejdsstyrken Ledige Kilde: RAS1 Beskæftigede

10 Hvorfra kommer de 37.000 flere i job?
Beskæftigelsesændring fra 1999, ikke-vestlige indvandrere, år, personer Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.10.xls

11 Flest indvandrerjob i den private sektor
Andel beskæftigede ikke vestlige indvandrere i erhvervene, årige, pct. Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\indvandreres beskæftigelse i erhvervene.xls Anm.: I Offentlige og personlige tjenester er energi- og vandforsyning også medtaget, Private erhverv = Handel, hotel- og restaurationsvirks. Mv + Transportvirksomhed, post og telekommunikation + Finansieringsvirks. mv.+franstilling+landbrug+byggeanlæg, uoplyst branche er ikke medtaget

12 Nytilkomne kommer hurtigere i job
Andel beskæftigede ikke-vestlige indvandrere, år, pct. Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.12.xls’ Opholdstid i landet

13 Integrationsindsatsen har virket
Andel beskæftigede ikke-vestlige flygtninge, <3 års ophold i landet, år, pct. Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik

14 Flere i arbejdsstyrke efter starthjælp
Andel årige flygtninge med <1 års ophold i arbejdsstyrken, pct. Introduktionsydelse/starthjælp træder i kraft pr Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.14.xls

15 Stor effekt af hurtig indsats
Andel årige ikke-vestlige indvandrere med <3 års ophold i beskæftigelse, pct. Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.15.xls

16 Få efterkommere i den arbejdsdygtige alder
Efterkommere fra ikke-vestlige lande, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.15.xls

17 Få efterkommere i den arbejdsdygtige alder
Efterkommere fra ikke-vestlige lande, pct., 2005 Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\efterkommere vestlige-ikkevestlige, aldersfordelt.xls

18 Det halter med efterkommeres uddannelse
Andel af årige, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.17.xls Dansk herkomst Efterkommere, ikke-vestlige lande

19 Mange efterkommere uden uddannelse
Andel årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.18.xls

20 Mange efterkommere uden uddannelse
Andel årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, pct., 2006 Kilde: Danmarks Statistik Tyrkiske efterkommere Pakistanske efterkommere Jugoslaviske efterkommere Dansk herkomst

21 Mange efterkommere uden uddannelse
Andel årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, pct., 2006 Kilde: Danmarks Statistik Tyrkiske efterkommere Pakistanske efterkommere Jugoslaviske efterkommere Dansk herkomst

22 Mange efterkommere uden uddannelse
Andel årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.18.xls

23 Lidt flere unge i gang med uddannelse
Andel årige under uddannelse, pct. Kilde: Udviklingen i udlændinges integration i det danske samfund, tabel 3.1, side 37 og egne beregninger

24 Uddannelsesefterslæb er et afgørende problem
Andel årige i beskæftigelse, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.20

25 Efterkommere får kontanthjælp og dagpenge
Andel af hele befolkningsgruppen mellem år, pct., 2006 Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\indv_overførsel_herkomst2.xls Kilde: DREAM, uge 13, 2006

26 Dansk uddannelse giver indvandrere job
Andel årige i arbejdsstyrken, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.22.xls Indvandrere fra ikke-vestlige lande Dansk herkomst Indvandrere fra ikke-vestlige lande Dansk herkomst Grundskole/gymnasial uddannelse Erhvervskompetencegivende uddannelse

27 Uddannelse giver indvandrere kvalificerede job
Beskæftigede årige med dansk uddannelse, pct., 2006 Kilde: W:\Vandringer og integration 2006\Figurer - opdatering med RAS06\data\Figur 1.23.xls Indv. Dansk Indv. Dansk Indv. Dansk Indv. Dansk Grundskole/ gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort/mellemlang videregående udd. Lang videregående udd./bachelor

28 Mange indvandrere har læsevanskeligheder
Andel af årige med begrænsede læseevner i PISA-2003, pct. Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\pisa-rapport om indvandrere.pdf

29 Dårlige resultater i folkeskolen i Danmark
PISA-score i matematik, 2003-undersøgelsen Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\pisa-rapport om indvandrere.pdf

30 Danskkundskaber giver job
Niveau for danskkundskaber i 2001, skala fra 1-5 Kilde: Indvandrerne og arbejdsmarkedet, fig. 3.2, side 150

31 Danskkundskaber i bedring
Indvandrere og efterkommere fra udvalgte ikke-vestlige lande, pct. Kilde: W:\Integration og arbejdsmarkedet 2006\Data\Kapitel 1 - Integration af indvandrere og efterkommere\Data bag figur 3 1 i rapport om udviklingen i integrationen.xls


Download ppt "Flere indvandrere og efterkommere i fremtiden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google