Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den fremsynede virksomhedsledelse. 09.09.2014 Hvilke udfordringer har Danmarks almene boliger? Styringsreform Moms på administration Konkurrenceevne Boligerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den fremsynede virksomhedsledelse. 09.09.2014 Hvilke udfordringer har Danmarks almene boliger? Styringsreform Moms på administration Konkurrenceevne Boligerne."— Præsentationens transcript:

1 Den fremsynede virksomhedsledelse

2 09.09.2014 Hvilke udfordringer har Danmarks almene boliger? Styringsreform Moms på administration Konkurrenceevne Boligerne Medarbejdere Administration Nedslidte boligafdelinger Beboersammensætning Generationsskifte direktører/forretningsførere Generationsskifte beboerdemokrater

3 09.09.2014 Hvem har ansvaret for at løse udfordringerne? Regeringen? BL? Folketinget? Kommunerne? Boligorganisationernes bestyrelser? Boligdirektørerne?

4 09.09.2014 Ny formålsbestemmelse § 5 b. Almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold.

5 09.09.2014 Målsætninger 1 § 6 a. Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger.

6 09.09.2014 Målsætninger 2 § 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard.

7 09.09.2014 Målsætninger 3 § 6 c. Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering m.v. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål.

8 09.09.2014 Målsætninger 4 § 6 d. Boligorganisationen skal ved udlejning af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet.

9 09.09.2014 Målsætninger 5 § 6 e. Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. Hvad er god ledelsesskik???

10 09.09.2014 Målsætninger 7 § 6 f. Boligorganisationen og kommunal- bestyrelsen skal gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante parter.

11 09.09.2014 Hvad har de at gøre med hinanden?

12 09.09.2014 Kommunaldirektøren om KMD-betalt Madonna-koncert: Når man vælger at sige ja tak til de ting, så gør man det bevidst. Der er ingen, der skal beklikke min ære og sige, at jeg har taget imod bestikkelse. Jeg mener, at jeg uden problemer kan stå på mål for, hvad jeg deltager i af kundearrangementer. Som kommunaldirektør kan man skille skæg for sig og snot fra sig, og det kan jeg. Og hvis man ikke kan det, har man et ledelsesproblem, siger Peter Zahlekjær. Frederiksborg Amts Avis 06.06.2010

13 09.09.2014 En uge senere…. Kommunaldirektør suspenderet efter gaver fra KMD En koncert i Parken med alt betalt af KMD har nu fået politikerne i Hillerød Kommune til at fritage kommunaldirektøren for tjeneste. Han gav forkerte oplysninger, lyder forklaringen. onsdag 17. mar. 2010 kl. 16:19

14 09.09.2014 Tjekliste til din egen boligorganisation Har I en vision? Har I et målsætningsprogram? Har I en handlingsplan? Har I vejledning om god ledelse? Har I vejledning om relationer mellem ansatte, bestyrelsesmedlemmer og leverandøer? Kan man se det på hjemmesiden? Kan man skrive sig op til en lejlighed på hjemmesiden? Er det disse emner som fylder jeres dagsorden på bestyrelsesmøderne? Bliver I udfordret af jeres administration til at træffe sådanne beslutninger? Har I evalueret jeres bestyrelsesarbejde inden for det sidste år?

15 09.09.2014


Download ppt "Den fremsynede virksomhedsledelse. 09.09.2014 Hvilke udfordringer har Danmarks almene boliger? Styringsreform Moms på administration Konkurrenceevne Boligerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google