Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bl. 3. kreds. Kredskonference 4. november 2011 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen. v/ Kaj Jensen, Slagelse Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bl. 3. kreds. Kredskonference 4. november 2011 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen. v/ Kaj Jensen, Slagelse Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Bl. 3. kreds. Kredskonference 4. november 2011 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen. v/ Kaj Jensen, Slagelse Kommune

2 www.slagelse.dk Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Slagelse Kommune  Sammenlagt af de tidligere Skælskør, Hashøj, Korsør og Slagelse Kommune.  77.000 indbyggere  Boligorganisationer: FOB i Slagelse SB SAB BoligKorsør VAB Skælskør boligforening Lejerbo Skælskør Side 2

3 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen www.slagelse.dk Andel almene boliger i Slagelse Kommune sammenlignet med andre kommuner i regionen Kommune20092010 Holbæk20,420,2 Kalundborg15,3 Ringsted19,0 Slagelse24,6 Sorø14,6 Næstved15,915,8 Gennemsnit19,018,9 Kommunale nøgletal Ministeriet for Sundhed og forebyggelse side 3

4 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Ændret styring af den almene boligsektor  Ved L 490 120609 blev der vedtaget en ændring af almenboligloven, som bla. ændrede styringen af den almene boligsektor.  Loven trådte i kraft d. 1. januar 2010.  Den nye styring er fremadrettet i forhold til den tidligere som tog sit udgangspunkt i regnskaber, som var genstanden for kommunale godkendelse. Nu er der tale om et fremadskuende samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne om at håndtere væsentlige udfordringer og problemer. www.slagelse.dkside 4

5 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Elementer i styringen  ABL fastsætter nogle målsætninger for almene boligorganisationer, med flg. indhold:  Målsætning om økonomi og drift. Forsvarlig og effektiv drift.  Målsætning om ledelse og beboerdemokrati. Afdelingerne skal være økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstå i god og tidssvarende stand.  Målsætning om udlejning. Ved opførelse og renovering skal det tilstræbes at få mest mulig værdi for investerede midler.  Målsætning om boligafdelinger. Udlejning til grupper som har vanskeligheder med at skaffe sig en bolig på almindelige markedsvilkår. Påse at der er en varieret beboersammensætning.  Målsætning om nybyggeri og renovering. Ledelsen af boligorganisationen skal udvise god ledelse og arbejde for et velfungerende beboerdemokrat. www.slagelse.dkside 5

6 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Elementer i styringen (fortsat) Der skal etableres en styringsdialog mellem kommunen og boligorganisationen. Formålet med styringsdialogen er: At evaluere boligorganisationernes virksomhed og resultater i relation til lovens målsætninger. At afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisation. www.slagelse.dkside 6

7 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Elementer i styringen (fortsat) I forlængelse af styringsdialogen skal der indgås aftaler om realisering af målsætningerne, som udtryk for et gensidigt forpligtende samarbejde. Egenkontrol (uafklaret, iflg. BL forventes en arbejdsgruppe under Socialministeriet at afslutte arbejdet ultimo indeværende år. Knytter sig til forvaltningsrevisionen). www.slagelse.dkside 7

8 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Elementer i styringen (fortsat) Styringsrapportens indhold  En konklusion vedr. målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler.  En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger.  En gennemgang af særlige problemer i de enkelte afdelinger.  En opfølgning på tidligere aftaler mv.  Bilag med oplysninger om de enkelte afdelinger. www.slagelse.dkside 8

9 www.slagelse.dk ForaKommunal repræsentation Boligorganisationer nes repræsentation Mødehyppighed Fællesmøde, med alle boligorganisationer Borgmester + formand og næstformand for BUF Administrationen Bestyrelsesformand +direktør Et årligt Dialogmøder med boligorganisationer ne enkeltvis AdministrationenDirektør + regnskabsfører Et årligt SamarbejdsudvalgAdministrationenDirektør + regnskabsfører To årlige Samarbejdsfora mellem almene boligorganisationer og Slagelse Kommune Kommunesamarbejdet og styringsdialogen side 9

10 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Formidling af dialogens resultat Kommunen offentliggør en redegørelse for den gennemførte styringsdialog på kommunens hjemmeside. Indberettes også til styringsdialog.dk. www.slagelse.dkside 10

11 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Dialog og tilsyn Styringsdialogens resultater er baseret på aftaler mellem parterne. Konstateres der lovstridige forhold er dette omfattet af det legalitetstilsyn kommunen altid har haft. www.slagelse.dkside 11

12 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen Eksempler på aftaler  Prioriteret plan for hvilke tiltag der skal iværksættes for at imødegå tomgangsproblemer i en række afdelinger.  Fortsat samarbejde om helhedsplan. Særligt den fremskudte jobindsats.  Etablering af boliggaranti for uddannelsessøgende.  Bosætningspolitik.  Boligsocial indsats i ghetto. www.slagelse.dkside 12


Download ppt "Bl. 3. kreds. Kredskonference 4. november 2011 Kommunesamarbejdet og styringsdialogen. v/ Kaj Jensen, Slagelse Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google