Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Hvordan fylder jeg lærerværelset ind i LærerIntra? LærerIntra kan erstatte lærerværelsets opslagstavler og fungere som skolens arkiv for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Hvordan fylder jeg lærerværelset ind i LærerIntra? LærerIntra kan erstatte lærerværelsets opslagstavler og fungere som skolens arkiv for."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Hvordan fylder jeg lærerværelset ind i LærerIntra? LærerIntra kan erstatte lærerværelsets opslagstavler og fungere som skolens arkiv for centrale udvalg. Hvilke strategiske overvejelser går forud vidensdeling af skolens informationer og hvorledes håndteres dette i praksis? Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

2 A. Generelle overvejelser førend tavlerne forsvinder på lærerværelset PersonaleIntra og ikke LærerIntra Nøje analyse af hvilken information der skal være tilgængelig og hvor Vidensdeling på tværs skal være mulig f.eks. lærer/lærer Al information i PersonaleIntra Ingen opslagstavler på lærerværelset Ingen særservice med sedler til lærere Al information skal være tilgængelig og opdateret Opsætning af PersonaleIntra og vedligehold veldefineret Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

3 A. Generelle overvejelser førend tavlerne forsvinder på lærerværelset Undervisning af personalet Giv IT-vejlederen nok tid til at vedligeholde og samarbejd med PSC Klare forventninger til personalets brug fra starten Maskiner nok i umiddelbar tilknytning til personalerummet Se på frikvarterernes længde og tilsyn Anvend log positivt i samarbejde og ikke som kontrol Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

4 B. Beskedsystemet – Min forside eller samarbejde? Beskedsystemet er så centralt i PersonaleIntra, at det skal gennemgås som noget af det første. Det skal være sat korrekt op med team, årgange, faggrupper. Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

5 C. Nedbrydning af forsidens elementer - Skolen Skolelederens virtuelle værdibaserede synlige ledelse. Feltet anvendes til særlige informationer. Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

6 C. Nedbrydning af forsidens elementer - Opslagstavlen De blandede opslag af enhver art, både fra kontoret og personalet. Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

7 C. Nedbrydning af forsidens elementer - Aktivitetskalender Ajourført information om alt på skolen Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

8 C. Nedbrydning af forsidens elementer – Dagens skemaændringer Skal anvendes – også til vikarnoter. Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

9 C. Nedbrydning af forsidens elementer – Vigtige dokumenter Central information fra kontoret. Log over hvem der holder sig orienteret. Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

10 D. Nedbrydning af menuens elementer KoordinationDet vigtigste område dagligt. Kalender, bookning, skemaer ArkivHele skolens arkiv. Det vigtigste område over tid. Forskel på dokumenter og samlemapper (log/pligt til at lade sig informere). Alle skolens centrale udvalg er placeret i samlemapper og der er selvstændigt link til skolebestyrelsen DatabaserListe over personale og elever VærktøjLærerens skabelonværktøj LinksEgne links og udbygning til tredjepartsleverandører SamarbejdeLogbog, årsplaner og ugeplaner Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

11 D. Nedbrydning af menuens elementer - Arkiv Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra Der føres log over læste dokumenter. Brug dette til enkeltstående informationer og central information, som det forventes personalet har orienteret sig om. Samlemapper anvendes til alle skolens udvalg. Kan f.eks. være: Pædagogisk Råd Pædagogisk udvalg MED-udvalg Forretningsudvalg

12 D. Nedbrydning af menuens elementer – Arkiv II Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra Her ses et udsnit af skolens samlemapper. Disse er tilgængelige for alle MED-udvalg Pædagogisk Råd Pædagogisk udvalg

13 D. Nedbrydning af menuens elementer – Arkiv III Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra Mappen indeholder faneblade af hensyn til overskueligheden.

14 D. Nedbrydning af menuens elementer – Arkiv IV Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra Ved udfærdigelse af dagsordener og referater skrives direkte i PersonaleIntra. Dokumenter bliver søgbare og tilpasser sig skærmen. Ingen problemer med dokumentformater.

15 E. Indbinding af tredjepartsleverandører På sigt vil læreren arbejde endnu mere med PersonaleIntra. Det giver mulighed for at tilkøbe andre produkter og indbinde (linke) til dem i PersonaleIntra. De to vigtigste vil være: Administration: F.eks. karaktergivning, fraværsregistrering, tekstopgivelser Undervisningsmaterialer: Saml alle online undervisningsmaterialer skolen abonnerer på et samlet sted, og gør dem let tilgængelige Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

16 E. Indbinding af tredjepartsleverandører - Administration Et karaktergivningsprogram der kan linkes til i PersonaleIntra: Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

17 E. Indbinding af tredjepartsleverandører – Online undervisningsmaterialer Eksempel på online samling: Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

18 F. Fanebladene – det sæsonbestemte elementer Her placeres de elementer, der anvendes i en kortere periode i løbet af skoleåret. Det kan f.eks. være årsplaner, elevplaner, skoleårets planlægning/fagfordeling etc. Brugerne oplever et intuitivt system, hvor relevante arbejdsområder er lette at finde. Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra Eksempler på faneblade der kun er tilgængelige i en kortere periode Det er links til sider, der allerede findes andetsteds i PersonaleIntra

19 G. Fremtiden – forsætninger for videre succes Personalet har tilgang til computer og net Fortsat implementering af ny teknologi, f.eks. interaktive tavler og SMS Fortsat efteruddannelse i brug af PersonaleIntra og IT generelt Krav til generelle personlige IT kompetencer Fortsat udvikling af PersonaleIntra Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra

20 Daniel Blum Lærerværelset i LærerIntra


Download ppt "Velkommen til Hvordan fylder jeg lærerværelset ind i LærerIntra? LærerIntra kan erstatte lærerværelsets opslagstavler og fungere som skolens arkiv for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google