Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peder Ohrt Uddannelsesnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peder Ohrt Uddannelsesnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion,"— Præsentationens transcript:

1 Peder Ohrt Uddannelsesnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion, målgruppe og indhold og i måden det virtuelle rum er opbygget.  Her præsenteres opbygningen af Uddannelsesnetværket som er tænkt som et virtuelt netværk der kan facillitere information, kommunikation, refleksion og andre læreprocesser i den kliniske del af sundhedsuddannelserne  Ideen med denne kommunikationsplatform er også at understøtte samarbejdet mellem studerende, kliniske vejledere, uddannelsesansvarlige i teori og praksis og gøre dette samarbejde muligt uafhængig af tid og sted. Klik for en præsentation

2 Peder Ohrt Klik Klik på de indrammede felter - og få en forklaring på indholdet Tilbage til forsiden

3 Peder Ohrt Forsiden  Forsiden er uddannelsesenhedens ansigt udadtil og er konstrueret som en webside som er tilgængelig fra internettet. Websiden kan via link forbindes til relevante hjemmesider, intranet m.m.  På websiden anbringes alle generelle informationer om uddannelsesstedet og via hyperlink forbindes websiden med andre relevante internetsteder  Websiden skal gøre det muligt for nye studerende og andre at kontakte uddannelsesstedet, og danne sig et indtryk af uddannelsesmulighederne  Websiden er samtidig indgangen til konferencerummet for kliniske vejledere og studerende, som får adgang via et personligt logon Som eksempel er her valgt et billede af ”Kommunikationsplatform for studerende & kliniske vejledere i Kolding kommune” Tilbage til hovedmenuen

4 Peder Ohrt Kalenderen  Kalenderfunktionen kan af de studerende og de kliniske vejledere anvendes som en fælles elektronisk aftalekalender  Kalenderen kan også anvendes til at publicere studie- og uddannelsesrelevante arrangementer Tilbage til hovedmenuen

5 Peder Ohrt Deltagere  Her kan man få et overblik over de studerende, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige med adgang til netværket og et overblik over hvad de har adgang til  Man kan se deltagernes visitkort og sende en mail via Fronter  Studerende og vejledere kan her udfylde deres visitkort med foto, hvilket går identificeringen af indlæg og dokumenter lettere Tilbage til hovedmenuen

6 Peder Ohrt Kliniske vejledere  Dette arkiv indeholder:  en mappe med en nærmere præsentation af de kliniske vejledere og deres uddannelsesbaggrund, kompetencer, funktionsområder, udviklingsarbejder m.m. Præsentation henvender sig bl.a. til de studerende  en mappe med dagsorden og referater fra interne møder (Tilpasset adgang)  en mappe til publicering af projektrapporter fra Den kliniske vejlederuddannelse (Tilpasset adgang) Tilbage til hovedmenuen

7 Peder Ohrt Studiemappe  Er en introduktion og præsentation af studiemetoder og studieredskaber til læring og vejledning i praksis Tilbage til hovedmenuen

8 Peder Ohrt Materialer  I dette arkiv anbringes alt studiemateriale af relevans for den kliniske uddannelsesperiode  Her kan også publiceres eksemplariske læringsmaterialer og andet inspirationsmateriale Tilbage til hovedmenuen

9 Peder Ohrt Forum  Dette er uddannelsesnetværkets konferencerum – rummet for den a-synkrone kommunikation.  Forummet kan indeholde tilpassede kommunikations- mapper til kommunikationen mellem:  Uddannelsesenheden og de kliniske vejledere  De kliniske vejledere  Den enkelte studerende og hendes vejleder  En Fronter Hotline Tilbage til hovedmenuen

10 Peder Ohrt Opslagstavle  På den virtuelle opslagstavle kan de uddannelses- ansvarlige formidle kollektive beskeder til studerende og de kliniske vejledere. Det har den fordel at beskeden bringes på Dagens og man kan automatisk få sendt beskeden til sin e-mailadresse  Her kan også bringes oversigter over fordeling af studerende, undervisningstilbud, o.s.v. Tilbage til hovedmenuen

11 Peder Ohrt Kliniske prøver  I den mappe kan man samle alt vedrørende de kliniske prøver – d.v.s. kriterier, retningslinier, vejledninger, skemaer, planlægningsmaterialer o.s.v. Tilbage til hovedmenuen

12 Peder Ohrt Værktøjer Denne mappe kan f.eks. indeholde:  En linksamling som giver brugeren adgang til en række elektroniske søgemaskiner. Det drejer sig bl.a. om:  SweMed, PubMed, PEDro, Norart, The Cochrane Library, eric, CINAHL & PsycINFO, DEFFNet  Adgang til visse online tidsskrifter  En direkte adgang til at søge på Sygeplejeskolens bibliotek og Bibliotek.dk  En elektronisk evaluering af studieperioden  Andre studierelevante værktøjer – f.eks. dataindsamlingsværktøjer, skabeloner, vejledninger m.m. Tilbage til hovedmenuen

13 Peder Ohrt Portefølje  Porteføljen gør det muligt at følge aktiviteten – d.v.s. antallet af besøg, dokumenter, links og indlæg som den enkelte studerende producerer og læser. Adgangen til denne mappe er forbeholdt de(n) uddannelsesansvarlige. Tilbage til hovedmenuen

14 Peder Ohrt Arkiv  Dette arkiv kan anvendes til elektronisk arkivering af dokumentationen i forbindelse med kliniske prøver  Her kan evalueringsarkene også arkiveres m.h.p. senere anvendelse til udfærdigelse af årsberetning  Her kan også arkiveres anden relevant dokumentation af uddannelsesforløb og uddannelsesplanlægning  Adgang er forbeholdt de(n) uddannelsesansvarlige Tilbage til hovedmenuen


Download ppt "Peder Ohrt Uddannelsesnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google