Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sigrid .

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sigrid ."— Præsentationens transcript:

1 Sigrid 

2 Intro Elevmotiverende arbejdsformer Udgangspunkt: Slutprodukt
Forskellige interesser Målgrupper Slutprodukt Katalog af elevmotiverende arbejdsformer Erfaringsudveksling

3 Fokus Aktiviteter ved Projektarbejde IT: Blogs og Wikispaces
Fordele og ulemper Elevaktivitet Aktiviteter i den daglige undervisning SMS undervisning Cooperative Learning Ny skriftlighed CL & Refleksionsskrivning

4 Aktiviteter ved projekt-arbejde

5 Blogs Projekt i Samfundsfag A IP projekt 2010
Fælles information og links placeres på forsiden. Hver gruppe har sin tydelige del af bloggen, hvor resultaterne løbende lægges ind og kan kommenteres af lærer og kammerater løbende. Besvarelsen kan underbygges af mobilfilm, billeder og links. Besværlig log in.

6 Værklæsning Religion B
Som opsamling Fælles noter

7 Wikispaces

8 Wikispaces 2u rejsewiki i wikispaces.com Wikispaces
Hjemmeside i wikispaces, hvor eleverne skal samle op på deres studietur: Collage/mosaik som består af gruppeoplæg, Billeder små filmsekvenser små stemningsbilleder i ord etc.

9 Wikispaces fortsat 2g Engelsk A-niveau Selvstændigt projekt
Eleverne har ansvar for undervisningen Wikispaces – til at samle materialet Wikispaces

10 Aktiviteter i den daglige undervisning

11 Som elevaktiverende arbejdsform
SMS undervisning Som elevaktiverende arbejdsform

12 SMS-undervisning http://www.smsundervisning.dk
Kortlægning af elevernes viden eller holdninger Arbejdsspørgsmål Anonym evaluering

13 Cooperative Learning

14 Cooperative Learning Udgangspunkt: Vil brug af CL kunne øge elev-aktiviteten i en 1. hf med 33 elever? Klassens teamlærere enes om at prøve at besvare dette spørgsmål. Aftaler Bordopstilling med 4-mandsborde Inddragelse af CL strukturer Tiltagene skal være aktiverende og ikke begrænsende, så der er frihed til at gå egne veje.

15 CL - Hvad virkede, hvad virkede ikke
CL-gruppearbejde i rendyrket form ikke lige sagen. Bordopstillingen: De mange små grupper på (for) lidt plads medførte en ukoncentreret dagligstuestemning. Spredt fravær betyder, at faste grupper ikke fungerer Uhensigtsmæssigt at så mange sidder delvist med ryggen til tavle Stor træghed ved overgang fra en aktivitet til en anden Bordopstillingen spænder ben for mobiliteten i klasserummet Efter et par måneder: teamet vælger hesteskoopstilling og angiver faste pladser  Stor tilfredshed i klassen og blandt lærerne, der oplever øget koncentration og arbejdsro.

16 Generelt om CL arbejdsformer
Alt hvad der involverer elementer af ”hands on” fysisk aktivitet synes at virke positivt. Det kunne være: Tegn den situation en handling i en novelle udspiller sig ivælg bedste forslagforslaget scannes og lægges som notedokument til klassen Dramatiser en scene i en novelle Værdilinje – stillingstagen til emne eller tolkning, der efterfølgende skal argumenteres for CL fungerer godt som afvekslende element sammen med refleksionsskrivning

17 Generelt om CL arbejdsformer fortsat
Paneldiskussion: debattér modsatrettede synspunkter med udgangspunkt i tekst Svar-bazar øvelser Sorter ord efter overordnede begreber Match ord parvis Udarbejdelse af spørgeskemaer: sammenligne elevernes liv og holdninger med britiske unges Dobbeltcirkeløvelser til træning af grammatik + til at arbejde med begreber og forforståelse af tekst/tema.

18 Konklusion Ofte møder eleverne uforberedt, men øvelser som disse virker igangsættende for arbejdet i timerne. Andre problemer kan være svingende fremmøde og at bruge CL til den nære tekstanalyse.

19 Ny Skriftlighed

20 Ny Skriftlighed Ny skriftlighed og reflekterende skrivning
Hvad har jeg lært og hvad har jeg ikke fået styr på? Skriv i prosa om graf. Brug så mange fagbegreber som muligt. Synsvinkel-skrivning (Skriv et brev fra en muslim som…)

21 Samarbejde mellem dansk og engelsk
Skriftlige opgaver til støtte for genrebevidsthed: artikellæsning i dansk remediering i engelsk: skriv en nyhedsartikel på baggrund af læsning af novelle Novellelæsning skriv en novelle, der tematisk ligger i forlængelse af læste tekster Referat, resume><summary på engelsk. Små og større øvelser, der f.eks. opsummerer tidligere eller kommende arbejde.

22 Samarbejde mellem dansk og engelsk fortsat
Essaybegrebet i dansk><engelsk Hyppig brug af hurtigskrivning, så det mundtlige arbejde knyttes til det skriftlige Før-læsning øvelser på skrift fokusering på og personlig involvering i emne. ’Lav egen avis’ i dansk

23 CL, refleksionsskrivning & Wikispaces

24 CL & refleksionsskrivning
CL: vælg fra viften (begrebsafklaring) som optakt og afslutning på et forløb. Refleksionsskrivning – hvad ved vi nu om…? kombineret med CL: Mødet på midten Oversigtskatalog på wikispaces: Eleverne står for opsamlingen af et forløb om romantikken ved på baggrund af CL-øvelserne og refleksionsskrivningerne at skrive et oversigtskatalog i grupper. Grupperespons


Download ppt "Sigrid ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google