Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peder Ohrt Projektnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion, målgruppe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peder Ohrt Projektnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion, målgruppe."— Præsentationens transcript:

1 Peder Ohrt Projektnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion, målgruppe og indhold og i måden det virtuelle rum er opbygget.  Her præsenteres opbygningen af Projektnetværket som er tænkt som et virtuelt netværk der kan facillitere arbejdet i råd, nævn og udvalg.  Ideen med dette netværk er at understøtte informationen, kommunikationen og refleksionen i udvalget og gøre det muligt for medlemmerne at samarbejde uafhængig af tid og sted. Klik for en præsentation

2 Peder Ohrt Klik Klik på de indrammede felter og pile - og få en forklaring på indholdet Tilbage til forsiden

3 Peder Ohrt Forsiden  Forsiden er udvalgets ansigt udadtil og er i konstrueret som en webside som er tilgængelig fra internettet. Websiden kan via link forbindes til relevante hjemmesider, intranet m.m.  På websiden anbringes alle generelle informationer om udvalgets arbejde og via hyperlink forbindes websiden med andre relevante hjemmesider  Websiden skal gøre det muligt for andre at kontakte udvalget og dets medlemmer, samt gøre det muligt at følge udvalgets arbejde  Websiden er samtidig indgangen til konferencerummet, som man får adgang til via et personligt lokon Som eksempel er her valgt et billede af websiden for det lokale forskningsråd i Vejle Amt Tilbage til hovedmenuen

4 Peder Ohrt Kalenderen  Kalenderfunktionen kan af udvalget anvendes som en fæles elektronisk aftalekalender  Kalenderen kan også anvendes til at publicere arrangementer af relevans for udvalgets arbejde Tilbage til hovedmenuen

5 Peder Ohrt Deltagere  Her kan man få et overblik over hvem der har adgang til netværket og hvad de adgang til  Man kan se deltagernes visitkort og sende en mail via Fronter  Udvalgets medlemmer kan her udfylde deres visitkort med foto, hvilket går identificeringen af indlæg og dokumenter lettere Tilbage til hovedmenuen

6 Peder Ohrt Kommissorium  Denne arkivmappe er beregnet til udvalgets formelle dokumenter d.v.s. kommissorium, udvalgets sammensætning, forretningsorden, retningslinier, politiker, eksterne rammer, statusrapporter m.m. Tilbage til hovedmenuen

7 Peder Ohrt Referater  I denne arkivmappe samles udvalgets dagsordner og referater.  Det er muligt her også at anbringe midlertidige dagsordner til elektronisk godkendelse og kommentering Tilbage til hovedmenuen

8 Peder Ohrt Materialer  I denne mappe anbringes relevant materialer for udvalgets arbejde  Materialet kan omfatte alt fra dokumenter, links, elektroniske evalueringer, lydfiler, filmklip og fælles elektroniske dokumenter Tilbage til hovedmenuen

9 Peder Ohrt Forum  Dette er udvalgets konferencerummet – rummet for den a-synkrone kommunikation. Kommunikationsformen i dette rum svarer til den kommunikation du kender fra e- mail – med den forskel at kommunikationen kan bindes sammen i forskellige typer af strenge som gør den mere overskuelig  Alle udvalgets medlemmer kan læse og deltage i kommunikationen  Man kan i Forum også oprette en Fronter Hotline forbeholdt spørgsmål vedr. Fronter Tilbage til hovedmenuen

10 Peder Ohrt Møde  Møde er rummet for den synkrone kommunikation – d.v.s. at medlemmerne skal være logget på for at kunne deltage i det elektroniske møde  Her kan der afholdes møde i udvalget uden at man behøver at mødes rent fysisk  Rummet fungere som et chatroom hvor man kan chate med alle deltagerne samtidig - og man kan også vælge at ”tale” privat med udvalgte medlemmer  Kommunikationen bevares i en log. Deltagerne kan vælge at bevare eller slette loggen Tilbage til hovedmenuen

11 Peder Ohrt Nyheder  Nyheder er tænkt som en virtuel opslagstavle hvor medlemmerne kan bringe og læse nyheder inden for netværkets interessefelt  Opslagstavlen kan også anvendes til kollektive beskeder. Det har den fordel at beskeden bringes på Dagens og man kan automatisk få sendt beskeden til sin e- mailadresse Tilbage til hovedmenuen

12 Peder Ohrt Projektbeskrivelser  Dette arkiv er beregnet til udvalg og råd som skal godkende eller tage stilling til projektbeskrivelser, retningslinier, procedurer, metoder o.s.v  I arkivet kan forslag og godkendte materialer arkiveres Tilbage til hovedmenuen

13 Peder Ohrt Søgemaskiner  Denne linksamling giver brugeren adgang til en lang række elektroniske søgemaskiner. Det drejer sig bl.a. om:  SweMed, PubMed, PEDro, Norart, The Cochrane Library, eric, CINAHL & PsycINFO, DEFFNet  Adgangen omfatter også visse online tidsskrifter  Der også en direkte adgang til at søge på Sygeplejeskolens bibliotek og Bibliotek.dk Tilbage til hovedmenuen

14 Peder Ohrt Værktøjer  Dette arkiv er beregnet til at arkivere relevante værktøjer. Det kan være dataindsamlingsværktøjer, evalueringsværktøjer, skabeloner, vejledninger m.m. Tilbage til hovedmenuen

15 Peder Ohrt Links  Her arkiveres relevante links. Linksamlingen kan tematiseres og arkiveres i undermapper. Tilbage til hovedmenuen


Download ppt "Peder Ohrt Projektnetværk  I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion, målgruppe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google