Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styrket vækstkompetencer i danske små og mellemstore virksomheder Anders Hoffmann EBST 4. april 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styrket vækstkompetencer i danske små og mellemstore virksomheder Anders Hoffmann EBST 4. april 2011."— Præsentationens transcript:

1 Styrket vækstkompetencer i danske små og mellemstore virksomheder Anders Hoffmann EBST 4. april 2011

2

3 Udvælgelseskriterier  Løsning på udfordringen: Ejerlederen har ikke tid til komptenceudvikling og strategi i en travl hverdag  Større strategisk satsning – min. 10 mio. kr. …dog med et vist sparsomlighedshensyn  Stærkt partnerskab med relevante aktører:  Adgang til målgruppen, mentorer, brancheeksperter mv.  Tidssvarende kommunikation og branding  Sammenhæng til erhvervsfremme, forskning mv.

4 Fast Trac, USA  Spor: New Venture, Tech Venture, Growth Venture  Meritgivende for studerende  Konkret forretningside eller vækstplan  Peer-to-peer læring, succesfulde iværksættermentorer, alumni netværk  300.000 brugere siden 1992  Certificering af non-profit såvel som for-profit udbydere http://fasttrac.org/

5 Flexible Development Programmes, UK  Udbydes i UK + Irland af 10 forskellige private aktører Typer kurser: Company Direction  10 dg. + online moduler + eksamen + online learning zone Accelerated Company Direction  5 dg. in-residence forløb + online moduler + online learning zone http://www.iod.com

6 Hvad er det, vi kigger efter?  Et stærkt konsortium af relevante partnere  Et samlet læringskoncept for professionaliseringen af danske virksomheder  Styrker kompetencer og vækstkultur hos ledere og ejerledere  Forbedrer virksomhedernes adgang til kompetente bestyrelsesmedlemmer  Supplerer allerede eksisterende læringsforløb  Mindst 500 mindre danske virksomheder med vækstambitioner deltager

7 EU´s strukturfonde Kbh., den 4. april 2011 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, suk@ebst.dksuk@ebst.dk

8 Grundvilkår………..  Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men “penge med forpligtelser” fordi: Strukturfondsstøtte kan bruges til konkurrenceforvridning, derfor mange interessenter.  Hvad betyder det så?  Udbud og statsstøtte er grundpiller i EU – skal overholdes og må påregnes kontrolleret.  6 lag kontrol, foruden forudgående revision fra PWC.  Alle udgifter skal være afholdt og betalt, og dette skal dokumenteres ved betalte fakturaer eller dokumenter med tilsvarende bevisværdi. DERFOR: ”Almindelig sund fornuft”, “rimelighedsbetragtninger” og “plejer” kan ikke være administrationsgrundlag. Sæt jer derfor godt ind i tilsagn og regler.

9 Kom godt i gang – undgå faldgruberne  Lad være med at indgå bindende aftale om at gennemføre projektet inden der indsendes ansøgning. Additionalitetsbetragtning  Lad være med at indgå bindende aftale med leverandører uden forudgående udbud eller markedsafsøgning. Konkurrenceregler og sparsommelighed.  Overvej partnerkonstruktionen – skal man være partner eller leverandør? Betydning for afregningsprisen.  Sørg for at tidsregistrering og bogføring er rigtigt opsat fra start. Dokumentationskrav.  Tænk over, at rapporterne kan være noget nær det eneste bevis for et projekts indhold, når det er afsluttet. Tænk derfor denne dokumentationsopgave ind allerede ved tilrettelæggelsen af projektet

10 Dokumenterede udgifter er nødvendige for at udløse støtte…. ”Partnerskabet” – underlagt ens dokumentationskrav.  Tilsagnsmodtager  partner 1  partner 2  partner 3 etc. Alle partneres udgifter indgår i et samlet projektregnskab – hvis en partner derfor afleverer mangelfuld dokumentation, påvirker det behandlingen af hele regnskabet. Graverende fejl medfører afvisning af regnskabet. Der kan ikke foretages udbetalinger fra EBST til andre end tilsagnsmodtager.

11 Tips og tricks…  Dokumentationskravene er størst ved udgifter, som afholdes af partnerskabet. Skal det være nemt, så medtag kun eksterne udgifter.  Lønudgifter til ansatte, som arbejder fuld tid på projektet er lettere at dokumentere end lønnen til ansatte, som arbejder dels på projektet og dels på andre opgaver. Og udgifter til frokost, kompetenceudvikling, sygdom etc. er støtteberettigede.  En god administrativ projektmedarbejder / -leder er guld værd! Lad den faglige projektleder koncentrere sig om det faglige.

12 Ansøgningen….  EBST, Vækstfora og ansøger – forskellige kompetencer, men alle skal have samme forståelse af rettigheder og forpligtelser.  Ansøgningen skal forholde sig hertil – er der f.eks. fagtermer, som skal forklares?  Projekt = støtteberettigede udgifter. Ansøgningen skal derfor beskrive sammenhængen mellem de beskrevne aktiviteter og det ansøgte budget.  Projektindhold – aktiviteter – hvem gør hvad – udgiftsposter (lønninger, eksterne konsulenter, varekøb etc.)

13 Proces for ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje - Frist for ansøgninger den 22. august 2011 - Sendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen via ansøgningsskema på regionalt.dk - Relevant materiale – programmer, retningslinjer mv på regionalt.dk - Meddelelse om tilsagn eller afslag tidligst primo 2012


Download ppt "Styrket vækstkompetencer i danske små og mellemstore virksomheder Anders Hoffmann EBST 4. april 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google