Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Udbud & Innovation Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen Indkøb & Medicoteknik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Udbud & Innovation Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen Indkøb & Medicoteknik."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Udbud & Innovation Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen Indkøb & Medicoteknik

2 Indkøb og Logistik Præsentation  Janni Hadulla Nielsen  Udbudsjurist i Region Midtjylland – ansat i 4½ år  Ansat i Indkøb & Medicoteknik, 3 udbudsjurister og 85 ansatte  Arbejder med udbud af varer – både forbrugsvarer og apparatur og tjenesteydelser

3 Indkøb og Logistik Udbud ≠ Innovation 1.Dræber udbudsreglerne innovation? 2.eller kan vi få det til at gå hånd i hånd? – og hvilke metoder er der? 3.Eller er udbud bare altid 2 skridt bagud?

4 Indkøb og Logistik Udbud ≠ Innovation 1.Svar: Nej udbud dræber ikke innovation, men det besværliggør processen – og som lægerne vil sige det ”desværre et nødvendigt onde” 2.Svar: Ja, men ikke altid 3.Ja, ofte

5 Indkøb og Logistik Vores case  Luksusproblem – vi ville gerne udvikle en intelligent seng – vi havde 5 mio. til opgaven og yderligere 50 mio. til yderligere køb af det færdige produkt  Men hvordan kravspecificerer vi følgende:

6 Indkøb og Logistik

7 Udbud?  Beløbsgrænse = udbud  Artikel 16 - Forskning og udvikling ≠ udbud  Efterfølgende varekøb = udbud

8 Indkøb og Logistik Efterfølgende køb  Så kan vi jo bare gå i gang med at forske og/eller udvikle – så må det med indkøbet jo afklares efterfølgende…  Habilitet?  => Vi ville bruge konkurrencepræget dialog, således vi kunne have en tæt, dog styret dialog efter prækvalifikationen med leverandørerne og Vigtigst; at vi kunne lave en kontrakt med en dynamisk kravspecifikation og generelt en mulighed for at lave ændringer i perioden.

9 Indkøb og Logistik Konkurrencepræget dialog  Ikke egnet jf. især KLFU praksis  Vi besluttede at undersøge anvendelsen af metoden, således vi kunne sikre den nødvendige dynamik i projektet  Søgte hjælp til blåstempling af modellen hos ehvervs- og byggestyrelsen samt konkurrencestyrelsen, dog uden held  Vores advokat lavede et afklaring af hvorvidt hun mente at modellen kunne anvendes

10 Indkøb og Logistik Udfordring 1  Inddragelse af markedet  Hvordan får vi overhovedet fat i alle rette interessenter  Hvordan får vi processen gjort enkel, således leverandørerne ikke skal ud og bruge en masse rådgivnings kr.  Informationsmøde om projektet, hvor vi præsenterede vores case, hvad tilbyder vi og hvordan tænker vi processen.

11 Indkøb og Logistik Udfordring 2  Kontrakt?!  Det tog lang tid at forberede udbuddet helt ned i detaljen og få styr på finansieringen internt  Meget lidt erfaring in house  For lidt ressourcer internt  Få penge til ekstern bistand  Fra ide i forår 2008 – udbud off.gjort: 02.10.09

12 Indkøb og Logistik Hvordan gik det konkrete projekt?  Finanskrise – kun en tilbudsgiver (et konsortium)  Der blev evalueret samt ført dialog med konsortiet  Det tog også ret lang tid inden den endelige kontrakt blev underskrevet

13 Indkøb og Logistik Hvor er projektet i dag?  Sengeafdelingen B4 på Regionshospitalet Randers er i fuld gang med udviklingsprojektet sammen med de forskellige leverandører fra konsortiet

14 Indkøb og Logistik Fordele  Det efterfølgende varekøb er sikret  Efter udviklingsfasen er der kun produktions-ventetiden inden varen kan leveres – der skal ikke et nyt udbud til. Der skal dog CE mærkning mv. til.  Ingen habilitetskonflikt  Vidensdeling og tæt mellem ex. sundhedsfagligt personale og de private virksomheder

15 Indkøb og Logistik Udfordringer (ulemper)  Udviklingen/projektet skal vente på at udbudsprocessen er færdig - tid  Ofte vil der have været en forundersøgelse og et samarbejde med en privat part – som ophører

16 Indkøb og Logistik Hvordan bliver den integrerede model en succes?  Erfaring og know how ude i praksis  Der skal laves nogle flere indkøb hvor man anvender modellen  At vi får udviklet en ”light-model”, således der er skabeloner og en klar styring/rådgivning af hvordan dialogen og den øvrige proces kan gennemføres  At det ikke administrativt bliver for tungt

17 Indkøb og Logistik Opmærksomhedspunkter  Lighedsprincippet  Gennemsigtighedsprincippet  Forhandlingsforbud  Skriftlighed i forhold til dokumentation  Habilitet  Økonomi  Tid

18 Indkøb og Logistik Er de innovative derude?  Ja – men nogle gange lidt for kreative  Vi har gang i rigtig mange forsknings- /udviklingsprojekter  Under tærskelværdierne ex. Mindre teknologi projekter  Adskillelse af udvikling og varekøb  Eksisterende leverandører  Nye leverandører

19 Indkøb og Logistik

20 www.regionmidtjylland.dk SPØRGSMÅL?


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Udbud & Innovation Af Udbudsjurist Janni Hadulla Nielsen Indkøb & Medicoteknik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google