Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts"— Præsentationens transcript:

1 Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts
Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts. Du vælger nyt layout ved at højreklikke på forside sliden og vælg ”Layout” og herunder vælge blandt Titeldias_01 – Titeldias_09 Tilskudsordninger til finansiering af fosforvådområder Informationsmøder for kommuner 2012 Lene Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

2 20-årige fastholdelsestilsagn

3 Krav til beliggenhed Kommunale projekter vedr. P-vådområder.
Indenfor projektområdet og tinglyst servitut på samtlige ejendomme. I servitutten er øvrige krav. Ingen sprøjtning Ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, hvilket ikke er til hinder for at det kan anvendes til afgræsnming, slæt eller rørskæring Må ikke omlægges Ingen gødning Ingen jordforbedringsmidler mv. Ikke tilskudsfodres Men må gerne afgræsses og tages slæt eller afpudse Fosforvådområder 20-årigefastholdelsestilsagn

4 Servitutten! Ingen sprøjtning Må ikke omlægges
Ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, hvilket ikke er til hinder for at arealet kan anvendes til afgræsning, slæt eller rørskæring Ingen tilskudsfodring mm. påtaleberettiget

5 P- vådområder (20-årig tilsagn) Tilskud til fastholdelse: Tidligere aftaler om ændret afvanding 1.800 kr./ha/år Omdriftsarealer (se dog bemærkning under permanent græs) 3.500 kr./ha/år Brakarealer og udyrkede arealer Permanent græs, dvs. alt græs der i mindst 5 år har været udlagt som græsareal Naturarealer 300 kr./ha/år

6 Naturarealer Arealer, der ikke er anmeldt i Fællesskema og som ligger udenfor markblok og hvor der ikke på anden vis kan dokumenteres en landbrugsmæssig udnyttelse i 2011 betragtes som naturarealer Småbiotoper (fx skovlignende) < 0,5 ha kan opretholdes og omfattes af tilskud til naturarealer

7 Ingen penge til skov, hvis den ikke fældes
Skov kan ikke få fastholdelse Bevoksede arealer med fredsskov (fredsskovstema) Omfattet af tilskud til skov herunder ubevoksede lysåbne arealer. Arealer > 0,5 ha, som er bevokset med højstammede træer med tætsluttende kroner Ubevoksede fredsskovsarealer kan godt få, hvis de ikke er omfattet af tilskud. Vurderes på ortofoto. Alle §3 arealer betragtes som naturarealer. Er der træer på en mose kan arealet stadig få tilskud

8 Tidsfrister i forbindelse med ansøgning om tilsagn
31. august med tilsagnsstart 1. september samme år Projektet skal være afsluttet 31. december samme år Plantedække skal være etableret 1. maj følgende år I særlige tilfælde mulighed for dispensation. Dispensation. Eks. Evt. ikke lukke vand ind på arealet den første sæson, da plantedækket på et dige først skal vokse til. Evt. særligt vejrlig hindre projektets færdiggørelse Efteråret finder guldhornene… vurdere om tilsagnsstart skal udsættes et år.

9 Forventningsafstemning
Ansøgningsfasen Forfrugt (2011). Alle håber høj sats! Mere end 5 år med græs sats kr. Projektgrænser er i overensstemmelse med aftaler med ansøger EU-loft på støtte. Eks Pleje af græs- og naturarealer med forpligtelse til afgræsning kr. Fastholdelse af fosforvådområder kr. vil ramme loft på 600 Euro (ca kr.), dvs. reduktion på 430 kr. EB tæller ikke med i loft.

10 Årlig indberetning i Fællesskemaet - elektronisk
Frist 21. april i Fællesskema Forsinket ansøgning (støtten reduceres med 1% pr arbejdsdag) 1. august (bortfald af tilsagn) Producentskifte frister

11 Ansøgning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer 2012
Tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer kan søges på arealer der indgår i et vådområde projekt. Lever delarealer op til EB-støttebetingelser kan der også søges 1-årig EB-støtteberettiget græs (permanent græs)

12 Kan der søges Enkeltbetaling sammen med den 5-årig ordning?
Tilsagns start: 1. september 2012 Ja, når arealet indgår i et vådområdeprojekt under LDP

13 Satser! + - +/- 1.400 kr. 800 kr. 2.000 kr. 1.000 kr. slæt/afgræsning
Tilsagn 5-årig pleje af græs- og naturarealer Et-årig pleje af EU-støtteberet-tigede græs Mulighed for at søge enkeltbetaling + - +/- afgræsning slæt/afgræsning 1.400 kr. 800 kr. 2.000 kr. 1.000 kr.

14 1-årig pleje af EU-støtteberettigede græs
Lavt plantedække den 31. august

15 5-årig Pleje af græs- og naturarealer Fritvalgsordning ved forpligtelse til afgræsning
Vælg hvert år i Fællesskema. Første gang 2013 Græsningstryk Tæt lavt plantedække den 31. august

16 5-årig Pleje af græs- og naturarealer Græsningstryk
1,5 SK/ha kontinuerligt i perioden fra 1. juni-31. august Må ikke samhegnes med andre arealer uden samme forpligtelse Arealer uden præg af afgræsning – fx arealer med massiv rørskov fratrækkes Kan ikke vælges ved fuglevenlig drift og ved forpligtelse til slæt

17 Kontaktoplysninger Hjemmeside: http://naturerhverv.fvm.dk
Naturstøttekontoret Pionér Allé 9 6270 Tønder Tlf: Annette Andersen, tlf: Kristina Larsen, tlf:


Download ppt "Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google