Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Finansministeriets cirkulære af dec. 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver:  Ministerierne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Finansministeriets cirkulære af dec. 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver:  Ministerierne."— Præsentationens transcript:

1 1udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Finansministeriets cirkulære af dec. 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver:  Ministerierne skal udarbejde effektiviseringsstrategier for hele ministerområdet  Effektiviseringsstrategierne skal indeholde udbudspolitikker  Effektiviseringsstrategierne skal indeholde tidsfrister for udbud af egnede opgaver

2 2udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Finansministeriets cirkulære af dec. 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver:  En institutions opgaver skal gennemgås med jævne mellemrum m.h.p. at identificere udbudsegnede opgaver  Hvis opgaver skønnes egnede, skal de i udbud  Opgaver under kr. 500.000 skal ikke i udbud  Hvis udgifter til udbud/administration heraf er uforholdsmæssig store, skal opgaven ikke i udbud

3 3udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Udfordringsret:  En privat kan uopfordret afgive et konkret tilbud på udførelsen af en opgave, som varetages af en statsinstitution  Den udfordrede institution skal forelægge beslutning om fortsat egen-udførelse for overordnet myndighed – dog findes en række undtagelser

4 4udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Finansministeriets cirkulære om udbud mv.:  Ledelsen skal sikre tidlig inddragelse af personalet  Ledelsen skal tilkendegive, om man agter at udarbejde et kontrolbud  Ledelsen skal sikre sociale forpligtelser, særlige miljø- eller arbejdsmiljøkrav ved udbud  I udbud skal evt. tages hensyn til handicappede

5 5udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering SU-aftalen:  Skærpede krav til information og drøftelse  Drøftelser om konsekvenser af udbud og udlicitering  Udarbejdelse af retningslinjer for medarbejderes deltagelse i arbejds- eller projektgrupper  Udarbejdelse af retningslinjer for medarbejdernes adgang til foreliggende dokumentation vedr. projektet

6 6udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Ifølge Virksomhedsoverdragelsesloven skal udbyder informere om:  Dato for overdragelse  Årsag til overdragelse  Overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne  Evt. foranstaltninger for lønmodtagerne

7 7udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Inddragelse af medarbejdere i:  Løbende gennemgang af opgaver  Uopfordrede tilbud fra private  Analyse af opgaverne  Anvendelse af kontrolbud  Udarbejdelse af udbuds- og kontraktmateriale  Kvalitetsopfølgning  Procedurer ved udløb af kontrakt

8 8udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Udbudsberedskab:  Institutionens strategiske overvejelser om udbud  Hvordan håndteres udbud i praksis?  Hvordan inddrages medarbejderne?

9 9udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Kontrolbud:  Den udbydende institution kan afgive et kontrolbud  Kontrolbud skal fremgå af udbudsannonce og udbudsmateriale  Kontrolbud skal afvikles samtidig med eksterne tilbud  Kontrolbud udarbejdes efter reglerne i ØAV

10 10udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Kontrolbud:  Er underlagt samme betingelser som eksterne tilbud  Der må ikke opstå konkurrenceforvridende fordele for institutionens kontrolbud  Medarbejdere, der medvirker ved udarbejdelse af kontrolbud, må ikke deltage i udarbejdelse af udbudsmateriale

11 11udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Kontrolbud:  Hvis sammenligning mellem kontrolbud og eksterne bud viser, at kontrolbuddet er bedst og billigst, skal udbud annulleres  Hvis kontrolbud antages, skal opgaverne udføres efter regler om indtægtsdækket virksomhed

12 12udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Virksomhedsoverdragelsesloven:  Omfatter de medarbejdere, som er fuldt ud eller i det væsentlige beskæftiget med den udliciterede opgave  Fraværende medarbejdere f.eks. sygdom, barsel eller er også omfattet  Elever og lærlinge er omfattet

13 13udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Virksomhedsoverdragelsesloven: Erhverver indtræder i bestående rettigheder og forpligtelser i henhold til overenskomster og aftaler, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold samt individuelle aftaler om løn og arbejdsvilkår

14 14udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Virksomhedsoverdragelsesloven:  Erhverver bliver part i bestående overenskomst  Erhverver kan inden for visse frister vælge ikke at tiltræde overenskomst

15 15udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Virksomhedsoverdragelsesloven:  Ved overdragelse bevarer medarbejderen – indtil videre – sine løn- og ansættelsesvilkår  Medarbejderen bevarer ”goder” f.eks. tjenestebolig, fri telefon mv.  Medarbejderen bevarer andre aftalte rettigheder f.eks. nedsat tid

16 16udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Virksomhedsoverdragelsesloven:  Afsked p.g.a. virksomhedsoverdragelse er urimelig afsked  Hvis der foreligger økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager til beskæftigelsesmæssige ændringer, kan afsked gennemføres

17 17udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Nyttige hjemmesider:  www.udliciteringsraad.dkwww.udliciteringsraad.dk  www.oes.dkwww.oes.dk  www.medarbejderportalen.dkwww.medarbejderportalen.dk  www.udbudsportalen.dkwww.udbudsportalen.dk  www.perst.dkwww.perst.dk  www.cfu-net.dkwww.cfu-net.dk  www.samarbejdssekretariatet.dkwww.samarbejdssekretariatet.dk


Download ppt "1udbud / februar 2006 Udbud og udlicitering Finansministeriets cirkulære af dec. 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver:  Ministerierne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google