Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer i den kommunale byggesagsbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer i den kommunale byggesagsbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer i den kommunale byggesagsbehandling

2 Indhold Formål og metode Undersøgelsens resultater Anbefalinger

3 Formål At identificere behov og udfordringer
At uddybe og opdatere eksisterende viden At skabe grundlag for en fortsat dialog og samarbejde med kommunerne At samarbejde med kommunerne om initiativer der kan bidrage til at styrke byggesagsbehandlingen

4 Metode 5 mellemstore kommuner Dataindsamling: 2 besøg Spørgeskema
Dybdegående interview med byggesagsbehandlerne 1. besøg: Introduktion af undersøgelsen og udlevering af spørge- skema Indsamling og analyse af spørgeskema 2. besøg: Dybdegående interview og gennemgang af kommunernes besvarelser af spørgeskemaerne Endelig analyse og afrapportering

5 Om debatoplægget 2 overordnede temaer
Om funktionskrav og helhedsvurderinger Om prioriteringer i byggesagsbehandlingen Øvrige emner (bl.a.) Efteruddannelse/kompetence Ekstern assistance/kompetence Ansøgningsmateriale Tjeklister Digitalisering Forhåndsdialog

6 TEMA 1: Om funktionskrav og helhedsvurderinger
Gennemgående en del skepsis overfor funktionskrav – dog: Forskellige holdninger både internt og mellem kommunerne Forskellige holdninger til forskellige dele af reglementerne.

7 Funktionskrav – udfordringer og behov
Nye bebyggelsesregulerende bestemmelser mere tidskrævende sværere at forklare/begrunde giver flere klager Nye brandbestemmelser faglig udfordrende svære at formidle Behov for fokus på varetagelse af funktionskrav og kommunikation af disse til borgerne Kurser Faglige netværk

8 TEMA 2: Om prioriteringer i sagsbehandlingen
Overordnede hensyn vs. nære og lokale hensyn Lokale og nære hensyn (byggeriets placering) Bebyggelsesregulerende bestemmelser Planforhold Overordnede hensyn (byggetekniske forhold) statiske beregninger CE-mærkning De lokale og nære hensyn prioriteres ofte højere end de overordnede forhold

9 Eksempler Statiske beregninger Ansøgningsmateriale Landinspektør
Tjeklister Kontrol af CE-mærkning

10 Årsager til høj prioritering af byggeriets placering
Lokalpolitiske hensyn Stimuler økonomisk udvikling Undgå klagesager Vægt borgerservice (undgå stive krav og procedurer) ”Vi er ikke kontrollanter men hjælpere” Fokus på myndighedskontrol – skal balanceres med hensyn til lokaludvikling og borgerservice

11 Øvrige resultater

12 Kompetence Løbende udvikling af byggelovgivningen og i byggeriet
En del byggesagsbehandlere udtrykker behov for faglig opgradering og nye kompetencer F.eks. varetagelse af funktionskrav (sammenligning af løsninger og kommunikation til borgerne)

13 Kompetence Interesse for efteruddannelse i: Servicering af borgerne
Sagsbehandling generelt Nye elementer i byggelovgivningen eller anden relevant lovgivning Specifikke faglige problemstillinger Byggeriets udvikling og processer Relativt få midler afsat til efteruddannelse af de kommunale byggesagsbehandlere

14 Ekstern kompetence F.eks.: Udbud, fælleskommunale selskaber eller større brug af konsulenter Skeptisk holdning til inddragelse af ekstern assistance i byggesagsbehandlingen. Behov for viden om fordele og ulemper ved ekstern assistance.

15 Ansøgningsmaterialet
Mangelfuldt ansøgningsmateriale Både i BR95 og BRS98 sager Mangelfuldt materiale accepteres (til en vis grad) Hvorfor er materialet så dårligt?

16 Tjeklister Mange kommuner anvender tjeklister
Indholdet af tjeklisterne varierer Fokus på bebyggelsesregulerende bestemmelser og anden lovgivning Sjældent fokus på konstruktive og materielle bestemmelser

17 ANBEFALINGER - kvalitetssikring
Kommunerne EBST Handlingsplaner fra kommunerne Byggelovsudvalg Vejledning i god byggesagsbehandling Workshops Modeller for inddragelse af ekstern kompetence Bedre ansøgningsmateriale oplysningsaktiviteter forhåndsdialog vejledning mv. Mere konsekvent afvisning af utilstrækkelige ansøg-ninger Tjeklister Statistik

18 ANBEFALINGER - Kompetencer
EBST Kommunerne Fokus på varetagelse af funktionskrav – herunder kommunikation med borgerne Kurser Faglige netværk

19 ANBEFALINGER - digitalisering
EBST Kommunerne Idékatalog/handlingsplan med fokus på: Funktionalitet af byggesagsbehandlingssystemer Lovmæssige barrierer Rådighedsindskrænk-ninger Øget digitalisering (scanning af byggesagsarkiver)

20 Opfølgning Fælles indsats
EBST vil fokusere på byggesagsbehandlingen de kommende år Ny undersøgelse om et par år


Download ppt "Udfordringer i den kommunale byggesagsbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google