Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre Sagens Image 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre Sagens Image 2012."— Præsentationens transcript:

1 Ældre Sagens Image 2012

2 Vores rutsjetur Nielsen Co. spørger hvert år til almennyttige foreningers image I 2010: Ældre Sagen fik lidt mindre godt image: Blandt 50+ faldt vi fra en femteplads til en niendeplads Færre fandt os troværdige, flere havde ikke sympati for os, og/eller syntes vi havde for megen magt Derfor bevidst indsats de seneste to år: Deltage konstruktivt og bidragende i samfundsdebatten – ikke fremstå som evigt sure og krævende; balancere ift. samfundets interesser I 2011 var vi tilbage på femtepladsen i 50+’s vurdering Hvordan er det så gået i 2012? Kendskabet er stort set uændret, og mht. vurderingen….

3 50+’s Top Ti (vurdering) blandt NGO’er
2010 2011 2012 1 Læger uden Grænser (4,31) Læger uden Grænser (4,34) Læger uden Grænser (4,26) 2 Kræftens Bekæmpelse (4,16) Kræftens Bekæmpelse (4,20) Kræftens Bekæmpelse (4,24) 3 Røde Kors (3,94) UNICEF (3,98) Ældre Sagen (4,05) 4 Hjerteforeningen (3,94) Røde Kors (3,97) Hjerteforeningen (4,00) 5 UNICEF (3,91) Ældre Sagen (3,96) Røde Kors (3,98) 6 Folkekirkens Nødhjælp (3,91) 7 SOS Børnebyerne (3,90) Folkekirkens Nødhjælp (3,83) Folkekirkens Nødhjælp (3,88) 8 Red Barnet (3,89) Red Barnet (3,82) Red Barnet (3,86) 9 Ældre Sagen (3,87) SOS Børnebyerne (3,81) SOS Børnebyerne (3,84) 10 Scleroseforeningen (3,90) Dansk Blindesamfund (3,76) Dyrenes Beskyttelse (3,83) SKALA = 1-5

4 Den konstruktive linje….
Ikke generalisere; vær konkret med, hvem der har problemer og har brug for hjælp. Det er jo langt fra ”alle ældre” (heldigvis!) Godt at argumentere med sammenfald mellem vores synspunkter og samfundets interesser – eksempel: ”Hvis I afskaffer efterlønnen, så skab jobs til seniorer” Være mere afbalanceret i forhold til andre befolkningsgrupper Minde om alt det, som Ældre Sagen – herunder vores frivillige – gør for samfundet. Fx ift. digitalisering Rose de kommuner, der gør det godt Fremkomme med konstruktive og nye forslag – fx hæve a-kasse-aldersgrænse

5 Det generelle imageplot
”To know you is to love you!” Vurdering På vej Berømte Skyggebørn/ problembørn Berygtede Kendskab

6 Imageposition blandt befolkningen som helhed: Ældre Sagen vurderingsmæssigt ”over linjen” – dvs. ”berømt” Vurdering 1= Meget negativ opfattelse 5= Meget positiv opfattelse Kendskab 1= Aldrig hørt om 5= Kender virkelig godt Base 2012: Alle (1.522)

7 Bedste resultater for Ældre Sagen
Ud af de 13 imagedimensioner får Ældre Sagen det højeste niveau på disse tre: 1 - Er en troværdig organisation - Er en meget aktiv organisation - Er en organisation med stor synlighed i pressen 2 3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Konklusion om image-dimensioner
Ældre Sagen klarer sig flot Ligger på mange ”image-dimensioner” over gennemsnittet af NGO’er Især: Synlig, aktiv, god styring, god information

20 Medlem af Ældre Sagen - Det er fortsat mere end 60%, der kan se sig selv som medlem af Ældre Sagen nu eller på sigt – men desværre forværring siden 2011 2012: 62% 2011: 67% 2010: 62% 2009: 66% Sp26: Kan du nu eller på sigt se dig selv som medlem af Ældre Sagen? Base: Har hørt om/kender Ældre Sagen 2012 (1.407)/ 2011 (1.439)/ 2010 (1.535)/ 2009 (1.599)

21 Konklusion om attraktivitet
Den gode nyhed er, at Ældre Sagen har et meget stort medlemspotentiale: Kun hver femte voksne dansker afviser helt nogensinde at blive medlem Den mindre gode: Ældre Sagen fremstår i 2012 mindre attraktiv som medlemsforening end tidligere år

22 Hvilken ”rolle” ser man Ældre Sagen indtage?
Udsagn Gns. Baseret på viden og indsigt 3,48 Aktiviteter og tilbud: der er relevant for dig 2,75 Støtte og omsorg til dem, der har behov for det 3,72 Mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser 3,53 Bidrager konstruktivt til samfundet – 2012 3,56 Sp27: I hvor høj eller lav grad ser du...? Sp27A: I hvor høj eller lav grad ser du Ældre Sagen som en organisation, der bidrager konstruktivt til samfundet? Base: Har hørt om/kender Ældre Sagen 2012 (1.407)/ 2011 (1.439)/ 2010 (1.535

23 Konklusion om hvilke ”roller” man ser Ældre Sagen indtage
Vi er først og fremmest kendt for ”støtte og omsorg” Dernæst: ”bidrager konstruktivt til samfundet” ”alle kan udfolde sig på egne betingelser” ”viden og indsigt” ”relevant for mig” (karakter under 3 på skala 1-5)

24 Kendskab til Ældre Sagens frivillige arbejde - 14% kender Ældre Sagens frivillige arbejde rimelig godt/virkelig godt. Men der er faktisk 81% der som min. har hørt om det 2012: 14% GNS 2,52 Sp27B: Hvor godt kender du Ældre Sagens frivillige arbejde? Base: Har hørt om/kender Ældre Sagen 2012 (1.407)

25 Kan du se dig selv udføre frivilligt arbejde for Ældre Sagen?
- knap halvdelen siger ja/måske; bemærk, at der ikke er voldsomme forskelle mellem alders-grupper, dvs. et større potentiale blandt yngre, end vi troede? 50+ 62+ Alle Ja, nu 7 % 10 % 4 % Ja, måske i fremtiden 44 % 37 % 41 % Nej, aldrig 23 % 27 % 26 % Ved ikke 29 % Ja/måske 51% 47% 45%

26 Konklusion om frivilligt arbejde
Lavt kendskab i befolkningen (2½ på skala 1-5) Hver anden dansker har aldrig hørt om eller kender stort set intet til vores frivillige arbejde Men næsten hver anden vil gerne – måske – arbejde frivilligt for Ældre Sagen Og der er ingen særlig aldersprofil – så hvordan får vi fat i flere af de yngre?

27 Nielsens anbefalinger til Ældre Sagen
Selvom Ældre Sagen allerede ligger på et højt niveau, ses der alligevel en fremgang på vurderingen siden sidste år, hvilket er meget imponerende. Ingen tvivl om, at det I gør fungerer. Så langt hen af vejen må anbefalingerne være, at I skal fortsætte det gode arbejde. Dog øge kendskabet endnu mere – det har ligget status quo i en længere periode. Overveje nye medier i kommunikationen for at fange forskellige målgrupper – f.eks. aps til smartphones, der kan hjælpe ældre i hverdagen

28 Egne konklusioner Markant, at vurderingen af Ældre Sagen forbedres signifikant to år i træk – rigtig flot! Godt, at vi generelt opfattes som konstruktivt bidragende Vores politiske/kommunikationsmæssige strategi ser dermed ud til at have virket! MEN, der er punkter, vi skal arbejde med: - opfattes som mindre aktiv - opfattes som mindre synlig - kendskab uændret, selv om medlemstal er vokset - stagnation i ”relevant for mig” - fald i ”se mig selv som medlem” (også blandt 50+ og 62+) - ringe kendskab til vores frivillige arbejde

29 Spørgsmål Vores lokale image: Hvad går folk og siger/tænker om Ældre Sagen ude i jeres område? Hvad gør I for at være mere synlige lokalt – hvad lykkes og hvad lykkes ikke? Hvordan være konstruktiv/samarbejdende ift. kommunen? Hvordan være kritisk ift. kommunen? Hvordan blive relevant for nye generationer? På hvilke felter er det vigtigst at forøge indsatsen på i 2013, i dit lokalområde?


Download ppt "Ældre Sagens Image 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google