Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medialisering og organisationsudvikling Taarnby, 311011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medialisering og organisationsudvikling Taarnby, 311011."— Præsentationens transcript:

1 Medialisering og organisationsudvikling Taarnby, 311011

2 Udgangspunkt Hvorfor taler alle om it, når det i virkeligheden handler om kultur, medier og læring? Hvorfor er fælles mål og progression så populære, når det i virkeligheden handler om brugergeneret indhold, innovation og blandede læringsformer? Hvorfor er skolens organisationskultur ikke medialiseret, når videnssamfundet er det?

3 Danmark 3.0 styregruppen og DANSK IT (2011): Hvornår springer Danmark ud som d- land? Danmark 3.0 - en idédebat http://dit.dk/aktuelt/Nyt_fra_DIT/Nyheder/~/media/Files/Publikationer /Gratis_publikationer/DK3_0-Rapport%20nr-1_FINAL.ashx http://www.youtube.com/watch?v=bsNcjya56v8

4 D-land I et d-land er digitalisering en naturlig del af produktion, produkter, processer, kommunikation mv., ligesom borgerne har digitale kompetencer, der sætter dem i stand til at skabe og formidle ny viden, idéer og produkter digitalt. I d-landet er lovgivning, regler og værdier baseret på digitale præmisser og understøtter sikring af digitale opfindelser, kopiering, tillid og ledelse, ligesom lovgivning og regler sikrer den digitale sikkerhed for både borgere og virksomheder. (s.20)

5 D-land Der er nu ikke bare tale om digital informations- teknologi, men om social- og kulturteknologi, som er bærer af kunst og sociale relationer. Nettet er ikke bare et sted, vi går hen, når vi skal foretage os noget arbejdsmæssigt, men også det sted, hvor vi spiller, leger og morer os. Computerteknologien er i dag stort set allemandseje, og i dag er det ikke mere spørgsmålet, om vi vil have den livsstil, men hvordan vi vil have den, og hvad vi vil bruge den til. Teknologien påvirker dermed direkte vores sociale relationer. (s. 20)

6 D-land Fra at se på digitale platforme som et sted, hvor vi kan være sociale, bør man i højere grad se på disse platforme som et udtryk for det sociale i sig selv. (s.20) Christian Dalager, Software Developer, Eksponent Aps.

7 Digitale fundamenter er for alle Alle borgere bør have lige ret og lige adgang til samfundets digitale infrastrukturer, som vi kalder digitale fundamenter. Derfor peger vi på, at digitale fundamenter bør kontrolleres af staten og dermed skærmes fra at blive gidsel i et kommercielt monopol. En særlig type af digitale fundamenter er open source-fundamenter, som ejes og kontrolleres af alle og dermed også af staten. Her er således tale om et transnationalt digitalt fundament, som er globalt tilgængeligt for alle klodens borgere og stater..s 26

8 Digitaliseringen betyder… - at vi bliver langt bedre til at både nå og hjælpe de svage grupper. De svage borgere i samfundet har stadig ikke lært at bruge formularer eller papir, men vi kan se, at rigtig mange af dem kan bruge en mobiltelefon. Mobiletelefonen er næsten den eneste måde, vi kan nå dem på. (s. 21) Medarbejder i Københavns Kommune

9 Digitaliseringen vil give os… - et mere ”retfærdigt” samfund, fordi den digitale sagsbehandling og transparens kan sikre borgerens rettigheder, uden at borgeren selv skal forstå alle detaljer og selv skal sikre sig. I dag er det eksempelvis kun de stærke borgere med indsigt i lovgivningen, der modtager alle de ydelser, som de har ret til. I vores kommune sparer vi faktisk en del penge på, at mange borgere ikke forstår regelsættet. s. 21. Leder i større dansk kommune

10 Digitaliseringen vil give os… I Danmark har vi en stærk pædagogisk tradition for leg og læring. Computerspil og underholdning kommer til at spille en central rolle i undervisning fremover. Morgendagens unge – de digitale indfødte - vil ikke acceptere udenadslære og statiske undervisnings- materialer. Danmark står med spændende muligheder qua vores pædagogiske tradition og en stærk underskov af spillefirmaer. En ny industri med et stort eksportpotentiale kunne skabes på denne platform. s. 29 Preben Mejer, bestyrelsesformand for Innovation Lab, medlem af regeringens IKT Råd og Region Midts IT Råd

11 Et nyt udsigtspunkt?

12 UDFORDRINGEN Hvordan skal mediepædagogisk vejledning udvikles (kultur, medier og læring) ? Hvordan skal mediepædagogisk vejledning organiseres (tid, sted og rum) ?


Download ppt "Medialisering og organisationsudvikling Taarnby, 311011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google