Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personlig ledelse og forandringsledelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personlig ledelse og forandringsledelse"— Præsentationens transcript:

1 Personlig ledelse og forandringsledelse
ITU Den 29. januar 2008

2 Dagens program : Præsentation af deltagere og forventninger til kurset : Introduktion til kurset og eksamen Persontyper - hvad er du for en type og hvad betyder det for din ledelsesstil og samarbejde med andre? : Pause : Team-roller - hvilke roller kan man have i grupper? Hvilken rolle varetager du? Øvelser under vejs

3 Min egen baggrund Født i 1960 Uddannet i driftsøkonomi på RUC Har været i: Finansministeriet Ernst & Young Udenrigsministeriet Københavns Kommune Fujitsu Services MUUSMANN Research & Consulting COWI A/S 14 års ledelses erfaring - 8 års erfaring med topledelse Rådgiver danske og udenlandske virksomheder i ledelse, bl.a. IT-Governance, Lean-management og meget mere

4 Introduktion til kurset
Mål med kurset "personlig ledelse og forandringsledelse" Tilbyde forskellige udsigtspunkter for det at være leder og varetage en ledelsesrolle. Udsigtspunkter i form af forskellige teorier, retninger og praktiske erfaringer Tilbyde at I selv kommer i spil som personer med de erfaringer I har både som ledere og de der bliver ledet Vægt på teori, praktiske erfaringer såvel som øvelser

5 Introduktion til kurset
"Personlig ledelse og forandringsledelse" Kursusbeskrivelse: 1. Kunne forklare en række ledelsesbegreber og anvende dem i tænkte situationer 2. Kunne udføre ledelsesrollen i simple tilfælde 3. Kunne reflektere over forholdet mellem teori og praksis på ledelsesområdet 4. Kunne identificere mangler i ledelsesformen generelt og i konkrete situationer og foreslå forbedringer 5. Kende egne styrker og svagheder

6 Introduktion til kurset
Emner: Typer og roller - betydning for ledelse Forandringsledelse Ny i lederjobbet Situationsbestemt ledelse Lederroller Forandringsledelse Personaleledelse Netværk Beslutningstagen Forhandling Ledelse og digitalisering Coaching Systemisk ledelse Case-gennemgang Jimmy Martin Jimmy Martin Martin/Jimmy

7 Introduktion til kurset
Eksamen: Case-frigives normalt lørdag kl timer til løsning af opgave - oplæg på 2-3 sider. Mundtlig præsentation af oplægget for "direktionen" (5 min.) - drøftelse af casen og hvad vi i øvrigt har været igennem på kurset (hele pensum)(15 min)

8 Grundvilkår som leder Du er "på" hele tiden - hele din personlighed bliver vurderet Du skal kunne lide at blive eksponeret Du skal kunne lide at være sammen med andre mennesker Du skal være åben og tolerant over for andre menneskers synspunkter Du skal vise tillid og tro på andre end dig selv Du skal være tålmodig Du skal have autoritet uden at være autoritær Du skal være forandringsparat, situationsbestemt, og udfylde mindst 10 forskellige roller, sammensætte effektive teams etc. etc. Du skal………………….

9 Grundvilkår som leder Du skal udfylde en række roller, jf. Mintzbergs 10 roller: Topfigur, Anfører, Forbindelsesled, Informationsindsamler, Informationsformidler, Talsmand, Initiativtager, Problemløser, Ressourcefordeler, Forhandler Interpersonelle roller Informations roller Beslutnings roller

10 - C. G. Jungs typelære og Myers-Briggs typeindikatorer
Persontyper - C. G. Jungs typelære og Myers-Briggs typeindikatorer Tænkning Intellektuel erkendelse eller logiske slutninger Sansning Alle iagttagelser vha sanseorganerne Intuition Perception ad ubevidste veje eller af ubevidst indhold Introvert Ekstrovert Følen Funktion der tildeler noget subjektiv værdi

11 Definitioner Sansning: Beskriver opfattelsen gennem de 5 sanser syn, hørelse, lugtesans, smagssans og berøring. Realistisk og jordnær Intuition: Formidler opfattelse ad ubevidst vej, instinktiv opfattelse, indsigt i betydningssammenhænge. Muliggør opfattelse af symboler, ideer og abstraktioner og visuelle præsentationer Tænkning: Ren tænkning er upersonlig og værdifri, logiske og kausale sammenhænge, en objektiv proces uden "slør/bias" Følen: Personlig og værdiladet, værdirelationer og værditildeling, vurdering og subjektiv og stemningsrelateret Ekstrovert: Udadvendt, opmærksom og engagement i den ydre verden Introvert: Indadvendt, opmærksomhed og engagement rettet mod den indre verden

12 Sansning Intuition Tænkning Følen 63 37 32 68 36 64 53 47
Typefordelinger - eksempel Undervisere Sansning Intuition Tænkning Følen Grundskolen 63 37 32 68 Universiteter 36 64 53 47

13 Hele befolkningen (skøn)
Typefordelinger - eksempel Undervisere Sansning Intuition Tænkning Følen Grundskolen 63 37 32 68 Universiteter 36 64 53 47 Hele befolkningen (skøn) 75 25 50

14 MBTIs 4 dimension Opfattefunktion vs. Vurderefunktion (som dominant funktion) Opfattefunktion (P): Sansning eller Intuition Vurderefunktion: (J) Tænkning eller Følen Opfattetypen: Spontanitet frem for planlægning Vurderetypen: Har orden og tager stilling, kan lide at planlægge og arrangere. Tilbøjelig til af fastholde vedtagne beslutninger og planer

15 - C. G. Jungs typelære og Myers-Briggs typeindikatorer + Mintzberg
Persontyper - C. G. Jungs typelære og Myers-Briggs typeindikatorer + Mintzberg Tænkning Intellektuel erkendelse eller logiske slutninger 1. Topfigur 2. Anfører 3. Forbindelsesled 4. Informationsindsamler 5. Informationsformidler 6. Talsmand 7. Initiativtager 8. Problemløser 9. Ressourcefordeler 10. Forhandler Sansning Alle iagttagelser vha sanseorganerne Intuition Perception ad ubevidste veje eller af ubevidst indhold Introvert Vurderetype Ekstrovert Følen Funktion der tildeler noget subjektiv værdi Opfattetype

16 ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ
Hvor Ligger I? ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

17 Danske mellemledere ISTJ 18,3 % ISFJ 1,0% INFJ 0,0% INTJ 1,6% ISTP 7,9% ISFP INFP 0,5% INTP 4,2% ESTP 10,5% ESFP ENFP 2,6% ENTP 16,2% ESTJ 24,1% ESFJ ENFJ ENTJ

18 MBTIs 4 dimension Personlighedstræk ved ledertyper - kende I typen? ISTJ: Seriøse og stille typer der får succes ved koncentration og omhu. Praktiske ordensmennesker, saglige, logiske realistiske og pålidelige. Velorganiseret og tager ansvar. ESTP: Gode til at løse her og nu problemer. Kan lide mekanik og sport med vennerne. Smidige, tolerante pragmatiske og resultatorienterede. Er meget konkrete og hader lange forklaringer ENTP: Hurtige, opfindsomme og gode til mange ting, Stimulerende selskab, årvågne og åbenhjertige. Vil gerne argumentere og kan negligere rutineopgaver. Springer fra en interesse til en anden. Dygtige til at finde logiske grunde til det, de ønsker

19 MBTIs 4 dimension Personlighedstræk ved ledertyper ESTJ: Praktiske, realistiske, saglige med sans for forretning eller mekanik. Ikke interesserede i abstrakte teorier. Kan lide at sætte ting i gang og få dem til at virke. Gode administratorer og beslutsomme. Hurtige til at i værksætte beslutninger og er omhyggelig med rutinemæssige detaljer. ENTJ: Frimodige, beslutsomme. Fører an i aktiviteter. Udviklier og iværksætter omfattende systemer til løsning af organisatoriske problemer. God til at resonere og argumentere samt tale offentligt. Er velinformeret og nyder at lære nyt.

20

21 PAUSE

22 Hjemmeopgaver: 1. Beskriv din type (MBTI/ Belbin) som leder og som samarbejdspart (team-medlem) 2. Læs i "Hvorfor er du så anderledes?": Kapitel 2,3,4,5 & 14, 15 (hvis du ikke allerede har læst hele bogen?)


Download ppt "Personlig ledelse og forandringsledelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google