Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Tillidens arkitektur ”There is no doubt whatever about the influence of architecture and structure upon human character and action. We shape our buildings,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Tillidens arkitektur ”There is no doubt whatever about the influence of architecture and structure upon human character and action. We shape our buildings,"— Præsentationens transcript:

1 1 Tillidens arkitektur ”There is no doubt whatever about the influence of architecture and structure upon human character and action. We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us.” - Winston Churchill

2 2 Præsentation Jonas Heide Smith Cand.mag. i Medievidenskab (Københavns Universitet) Medforfatter til ’Den Digitale Leg – Om børn og Computerspil’ (2000) Webredaktør/freelance-IT-skribent ved Dagbladet Information (2000 - 2002) Underviser p.t. i computermedieteori ved Københavns Universitet smith@game-research.com

3 3 Oversigt Hvordan får vi brugere til at opføre sig pænt? Punkt 1: Hvad er communities og hvorfor vil vi have dem? Punkt 2: Erfaringer med communities Punkt 3: Allerede Platon… Punkt 4: Samarbejde uden krop Punkt 5: Flinkhedsfeatures og gode eksempler Punkt 6: Opsummering

4 4 Hvad er et community? Meget kort fortalt: Et community er en gruppe mennesker karakteriseret ved stabilt samarbejde og hyppig interaktion. I bredere forstand: Næsten alle flerbrugersystemer påvirkes af de samme dynamikker. Usenet-nyhedsgruppe Dark Age of Camelot (Mythic, 2001) Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

5 5 Hvorfor vil vi have communities? Fordi vores produkt er et tilstræbt community: Gælder groupware, diskussionssites, multiplayer-rollespil osv. Fordi community binder brugere/kunder til vores produkt: Gælder f.eks. Amazon.com. Fordi community genererer gratis ’content’: Gælder de fleste websites med diskussionsforum. Fordi vi er brugere og gerne vil drage fordel af andres hjælp: Gælder f.eks. nyhedsgrupper, selvhjælpswebsites af enhver art. Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

6 6 En designopgave? Er det ikke bare op til brugerne selv? “… some game players go out of their way to ruin the gaming experience for other players by killing them repeatedly, ‘stealing’ their monster kills, and generally making an nuisance of themselves. Camelot has several built-in methods for discouraging this behavior.“ - http://www.darkageofcamelot.com ”Within weeks I observed social conflict in this allegedly tranquil community to rival any I had seen or studied in real life as a social scientist and practitioner of mainstream western dispute resolution techniques.” - Anna DuVal Smith Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

7 7 Det er designerens ansvar Den intuitive model fører til… Den altruistiske fejlslutning: Folk er flinke Den informationsteoretiske fejlslutning: ’Støj’ skal elimineres Illustrerer forskellen på Human-computer interaction (usability) og Computer-mediated Communication (sociability). Den dotcomske fejlslutning: Content is king (spørg folk hvilke websites de bedst kan lide) Og dermed…: Konflikt eller bare fiasko Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

8 8 Eksempler CommuniTree (1978-1982) Ytringsfrihed som ”hardcoded” ideal. Gik fint indtil skoleeleverne fik modem’er. LambdaMOO (ca. 1990-) Dr. Bungle begik virtuel voldtægt. Førte til oprettelsen af kompliceret juridisk system. MicroMUSE Undervisningssystem som blev undergravet af brugeren Swagger, der oprettede et ’orgasmerum’. Habitat (LucasArts, ca. 1985) Omfattende konflikt over passende adfærd. Førte til oprettelse af politistyrke. Ultima Online, Diablo, TV2 Spil, groupware osv.

9 9 Et klassisk spørgsmål Heldigvis har emnet været diskuteret i 2000 år. I statsteorien har man overvejet hvordan staten/samfundet skal indrettes for at folk opfører sig pænest muligt (kombineret med hensyn til frihed). Svarer nøjagtigt til community-designerens rolle. Koryfæerne: Thomas Hobbes (1651), John Locke (1690), Jean- Jacques Rousseau (1762), Adam Smith (1776). Spørgsmålet er: Hvordan motiverer man selviske personer til at bidrage til fællesskabet? Næste slide: Svaret…. Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

10 10 Svaret Hvordan motiverer man selviske personer til at bidrage til fællesskabet? Svar nummer 1: Man indfører en stærk stat (enevælde) Svar nummer 2: Man sørger for at folk er afhængige af hinandens velvilje. Også i fremtiden. Det kræver: Gentagen interaktion (brancher uden kontrakter) Viden om interaktionshistorie (hukommelse) Permanente identiteter (genkendelse) Hvilket tilsammen medfører: Individets og kollektivets interesser er sammenfaldende. Egoisten er flink. Systemet kan ikke udnyttes Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

11 11 Problemerne kan altså løses Det helt basale Sørg for gentagen interaktion: Handlinger skal have konsekvenser i fremtiden. Interaktionen behøver ikke være direkte. Sørg for viden om interaktionshistorie (hukommelse): Vanskeliggøres af lav båndbredde, men kan let suppleres af systemet. Sørg for at identiteter/brugernavne er permanente: Opnås nemmest ved graduerede privilegier. Dette har endvidere en stor adfærdsstyrende effekt. Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

12 12 Særlige forhold ved CMC Dynamikkerne er stort set de samme, men Båndbredden er mindre: Brugerne har større mulighed for at kontrollere hvad de udtrykker. Hvordan påvirker det tilliden? Det har en meget negativ effekt. Man kan ikke vurdere udsagn på baggrund af kropslige cues, stemmeføring, kropssprog etc. (Hvad betyder ”Jeg er en troværdig 50-årig skolelærer”?). OBS: Det handler ikke om at reducere støj (jo mere signal, jo større tillid). Problemet er manglende ’assessment signals’ og mangelfuldt mentalt billede af modtageren. Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

13 13 Assessment signals Påfuglens hale Menneskets stemme Evne til skriftlig formidling Signaturlink til professionel side hos anerkendt institution Man kan hæve båndbredden, men der er også en anden mulighed Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

14 14 Eksempel: Assessment signals Google-princippet Altavista skal vurdere website A’s værdi. Søgemaskinen spørger websitet hvor vigtigt det selv synes det er. Google spørger i stedet website B og C om deres vurdering af A. Altså: Det er muligt at konstruere en billig og næsten usårlig vurderingsalgoritme. Når det gælder mennesker kaldes det normalt: Sladder. Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

15 15 Eksempel: Assessment signals Reputation managers På www.ebay.com er brugerens rygte essentielt.www.ebay.com Brugerens interesse (at have et godt rygte) er sammenfaldende med systemets interesse (at have ’venlige’ brugere). ’Venlige’ brugere kan ikke finde på at skifte brugernavn. Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

16 16 Eksempel: Assessment signals Man behøver ikke altid pakke tingene ind www.eksperten.dk er i princippet kynisk, men fungerer overvældende godt.www.eksperten.dk Man kan ikke snyde sig til point.

17 17 Eksempel: Assessment signals Alternativ model: Udnyt implicitte vurderinger Eva overvejer om hun kan stole på Alice. Fordi Eva er på Bobs ’buddy list’ har hun adgang til den information at Alice også er på Bobs liste. Eva kan antageligt godt stole på Alice. Hovedbudskabet: Synliggør alle meningsfulde sociale relationer i et system. Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

18 18 Forståelse for modtageren Hæmmes også af lav båndbredde. Giv brugeren så meget relevant information om de andre brugere som muligt. Konferencesystemet SiteScape Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

19 19 Opsummering Designeren bør huske: Ikke for mange brugere for hurtigt (gentagen interaktion) Anvend notefunktioner (understøtter hukommelse om interaktionshistorie) Uddel graduerede privilegier (sikrer permanente brugernavne) Brug elaborerede brugerprofiler (understøtter assessment signals) Synliggør sociale relationer (understøtter assessment signals) Synliggør kommunikationsforhold (muliggør præcist billede af modtageren) Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering

20 20 Hvis man vil vide mere… Axelrod, Robert (1984). The Evolution of Co-operation. London: Penguin Books. Kollock, Peter & Smith, Marc (eds.) (1999). Communities in Cyberspace. New York: Routledge. Smith, Jonas Heide (2002). The Architectures of Trust – Supporting Cooperation in the Computer-Supported Community. Københavns Universitet: Speciale. [www.autofire/jonas/aot.htm].www.autofire/jonas/aot.htm smith@game-research.com Hvad er communities… -> Erfaringer med communities -> Allerede Platon… -> Samarbejde uden krop -> Flinkhedsfeatures… -> Opsummering


Download ppt "1 Tillidens arkitektur ”There is no doubt whatever about the influence of architecture and structure upon human character and action. We shape our buildings,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google