Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdet i foreningen Sindslidendes Vilkår siden 1999

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdet i foreningen Sindslidendes Vilkår siden 1999"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdet i foreningen Sindslidendes Vilkår siden 1999
Brian Sørensen Arbejdet i foreningen Sindslidendes Vilkår siden 1999 Ansat i Kriminalforsorgen (orlov ) Initiativtager til Aktivitets- og værestedet Bazen, Aktivitets- og værestedet Ungezonen, Motionsmentorprojektet samt Unges Springbræt til Arbejde (LBR-projekt). Socialøkonomisk direktør for Proremus ApS Stifter af og socialøkonomisk direktør for Café Kaffegal Stifter af og socialøkonomisk direktør for ChangeMakers Master i socialt entreprenørskab via Center for Socialt Entreprenørskab 1

2 Hvad er ’socialt entreprenørskab’?
Definitionen af ’socialt entreprenørskab’ Socialt entreprenørskab er skabelsen af social værdi via innovationer, der ofte indebærer en økonomisk aktivitet. Socialt entreprenørskab (SE) er kombinationen af social værdi og innovation. Ikke alle former for SE leder til opstart af ny virksomhed, men både kan forekomme som intraprenørskab i eksisterende organisationer og som uformelle aktiviteter med stor gennemslagskraft i forhold til at skabe innovative sociale løsninger. Kilde: Center for Socialt Entreprenøskab, RUC. 2

3 Det vil sige at; Socialt entreprenørskab er det arbejde, der udføres af en social entreprenør. En social entrepreneur er en person, der ser et socialt problem og på entreprenør’sk vis organiserer sociale forandringer. Hvor en traditionel entreprenør typisk måler resultaterne i overskud og afkast, vurderer en social entreprenør succes i forhold til den virkning (sociale værdiskabelse), han/hun har på samfundet samt i overskud og afkast. Kilde: Center for Socialt Entreprenøskab, RUC. 3

4 Hvad er en ’social virksomhed / socialøkonomisk virksomhed’?
Definition af en socialøkonomisk virksomhed Not-for-profit virksomhed / drift Har et socialt, sundheds- og/eller miljømæssigt formål Har et salg af ydelser og /eller produkter Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet Er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor Har et CVR-nr. Kilde: Center for Socialøkonomi 4

5 Andre karakteristika for socialøkonomiske virksomheder
Innovation (social innovation) herunder nye produkter, ydelser eller nye måder at involvere samarbejdspartnere Brugerinvolvering og lokal forankring Partnerskaber på tværs af sektorer 5

6 Hvad er en ’Work Integration Social Enterprise’?
Work Integration Social Enterprises er en bestemt form for sociale virksomheder, som anses for at være et specielt velegnet instrument til alternativ jobskabelse*. WISEs er autonome økonomiske selskaber, som har den professionelle integration af udsatte grupper som deres hovedfokus, og integrationen opstår ofte i de udsatte gruppers deltagelse i virksomhedernes produktivitetsapparater samtidig med, at der følger en opkvalificering af såvel sociale som faglige kompetencer**. *Hulgård, Lars, Bisballe, Lise, Andersen, Linda L. & Spear, Roger (2008). Alternativ beskæftigelse og integration af socialt udsatte grupper. ** Sørensen, Brian (2010). SROI Analyse af den sociale værdi, som skabes af sociale entreprenører. 6

7 Eksempler på ’Work Integration Social Enterprises’
BOAS Specialisterne Huset Venture Proremus Fonden Grantoftegård Café Kaffegal Allehånde Køkken 7

8 Bag om Sindslidendes Vilkår
Sindslidendes Vilkår er en frivillig social hjælpe- og interesseorganisation, der har eksisteret siden 1997. Foreningen driver flere sociale projekter (særligt fritidstilbud) og ejer tre socialøkonomiske virksomheder. 235 forskellige mennesker tilknyttet (2010): 55 aktive medborgere (ulønnede frivillige) 4 ansatte på ordinære vilkår (fra grafisk designer til køkkenchef) 32 psykisk sårbare mennesker ansat i fleksjobs eller skånejobs 45 psykisk sårbare unge i virksomhedspraktikker 99 psykisk sårbare brugere af foreningens sociale projekter (fritidstilbud)

9 Socialøkonomisk virksomhed nr. 1
Proremus ApS (2006) Sælger professionelle serviceydelser indenfor grafisk design og hjemmesider. 100 % uafhængig af offentlig driftstilskud og beskæftiger i alt 15 personer, hvoraf størstedelen er ansatte på særlige vilkår (fleksjob/skånejob).

10

11

12 Socialøkonomisk virksomhed nr. 1
Proremus ApS (2006) Sælger professionelle serviceydelser indenfor grafisk design og hjemmesider. 100 % uafhængig af offentlig driftstilskud og beskæftiger i alt 15 personer, hvoraf størstedelen er ansatte på særlige vilkår (fleksjob/skånejob). 12

13 Socialøkonomisk virksomhed nr. 2
Café Kaffegal (2010) Sælger gastronomiske oplevelser med stor fokus på bæredygtighed (økologi, fairtrade og god dyrevelfærd). 100 % uafhængig af offentlig driftstilskud og beskæftiger i alt 26 personer, hvoraf størstedelen er ansatte på særlige vilkår (fleksjob/skånejob). 13

14

15 Socialøkonomisk virksomhed nr. 2
Café Kaffegal (2010) Sælger gastronomiske oplevelser med stor fokus på bæredygtighed (økologi, fairtrade og god dyrevelfærd). 100 % uafhængig af offentlig driftstilskud og beskæftiger i alt 26 personer, hvoraf størstedelen er ansatte på særlige vilkår (fleksjob/skånejob). 15

16 Socialøkonomisk virksomheder nr. 3
ChangeMakers (2010) Sælger opkvalificerende virksomhedspraktikker, som socialøkonomisk ”anden aktør”. Beskæftiger indtil videre 3 personer, hvoraf størstedelen er ansatte på særlige vilkår (skånejob). Alle virksomhedernes økonomiske fremgang (overskud) anvendes til at realisere virksomhedernes sociale mission, om at arbejdsmarkedsintegrere psykisk sårbare mennesker på det danske arbejdsmarked. 16

17

18 Socialøkonomisk virksomheder nr. 3
ChangeMakers (2010) Sælger opkvalificerende virksomhedspraktikker, som socialøkonomisk ”anden aktør”. Beskæftiger indtil videre 3 personer, hvoraf størstedelen er ansatte på særlige vilkår (skånejob). Alle virksomhedernes økonomiske fremgang (overskud) anvendes til at realisere virksomhedernes sociale mission, om at arbejdsmarkedsintegrere psykisk sårbare mennesker på det danske arbejdsmarked. 18


Download ppt "Arbejdet i foreningen Sindslidendes Vilkår siden 1999"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google