Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fleksibel kompetenceudvikling i næringslivet Morten Lassen Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet September 2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fleksibel kompetenceudvikling i næringslivet Morten Lassen Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet September 2004."— Præsentationens transcript:

1 Fleksibel kompetenceudvikling i næringslivet Morten Lassen Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet September 2004

2 Fleksibel arbejdspladslæring – et samspilsanliggende  ”kun” arbejdspladslæring  For specifik  I prioriteringsklemme med driftshensyn  ”kun” skolebaseret læring  For fritsvævende i forhold til arbejdspraksis

3 Samspillets vilkår  Uddannelse i vidensamfundet  investering i human kapital som udviklingsbetingelse  Arbejdsprocesser  Arbejdsmarked  Samfundet bredt  Innovation som ledetråd i erhvervsudviklingen - men langt mere end produktinnovation

4 Samspillets vilkår – fortsat  Nye relationer mellem offentlig og privat sektor  samfundsmæssige finansieringsansvar for efteruddannelse er vigende  serviceydelse ses som samproduktion mellem bruger og uddannelsesinstitution - en udvidet leverance  lovimplementering som lokalt anliggende  uddannelsesinstitutionerne stærkt markedsafhængige  virksomhederne som nøglespillere i netværksimplementeringen

5 Samspil i praksis - den nordjyske elektronikindustri  Undersøgelsen "Forbundne Kar og Åbne Sind", oktober 2003, www.uvm.dk  Arbejdsmarkedsuddannelse som central brik i opbygningen af det nordjyske elektronikcluster  Frugtbar netværksimplementering med symbiotisk præg  Fra part til partner - "Forbundne Kar og Åbne Sind" - et spørgsmål om strukturel afhængighed og aktørers tillid i netværket

6 Succesbetingelser  En kompetent og dristig udbyder - funderet i et videnscenter  Et forpligtende ERFA-samarbejde med engagerede, dygtige og dristige virksomhedsrepræsentanter og lærere  En relevant matchende udbudsprofil - kurser på tre niveauer  Videnscentret er netværksorganiserende  Den dobbelte effekt - kvalificeret efterspørgsel fra virksomhederne og sikkerhed for volumen, varieret udbud og kvalitetsudvikling på uddan- nelsesinstitutionen

7 Ni teser til fremme af symbiosen 1. Erhvervsrettet efteruddannelse er samproduktion - ikke leverance 2. Samproduktion udspiller sig i lokale netværkskonstruktioner - indenfor nationalt afstukne rammer 3. Symbiotiske netværk opstår som frivillige plus-sumsspil - gensidig nytte 4. Netværk drives af aktører med respekt for hinandens egenart - virksomheder og uddannelsesinstitutioner er væsensforskellige 5. Uddannelsesinstitutionen indtager sin styrende plads i kraft af præstationer - må se sig organiseret som et videnscenter

8 Ni teser til fremme af symbiosen - fortsat 6. Uddannelsesudbuddet skal være differentieret - fordi virksomheders forretningssituation og personalesituation giver differentierede behov 7. Netværksaktørerne skal være dristige og have handlemuligheder - at turde forpligte sig 8. Staten og organisationerne må skabe rammer, der fremmer - via lovgivning, overenskomster og påvirkning 9. Fortsat konkurrencekraft og beskæftigelse i vidensamfundet afhænger af kompetenceløft og livslang uddannelse for hele arbejdsstyrken - kommer der et "historisk kompromis", hvor alle forpligter sig på et markant højere ambitions-niveau?


Download ppt "Fleksibel kompetenceudvikling i næringslivet Morten Lassen Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet September 2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google