Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integrated Children’s System Ved Ditte Ehrenreich - Specialkonsulent i ICS Metodesekretariatet, Servicestyrelsen Intet er vanskeligere at påtage sig,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integrated Children’s System Ved Ditte Ehrenreich - Specialkonsulent i ICS Metodesekretariatet, Servicestyrelsen Intet er vanskeligere at påtage sig,"— Præsentationens transcript:

1 Integrated Children’s System Ved Ditte Ehrenreich - Specialkonsulent i ICS Metodesekretariatet, Servicestyrelsen Intet er vanskeligere at påtage sig, farligere at varetage eller mere uvist i udkomme end at føre an i indførelsen af en ny tingenes tilstand NICCOLÒ MACHIAVELLI: FYRSTEN (1532)

2 ICS Metode-sekretariat ICS kursus-leverandør
DUBU-brugeren går på to ben Den it-baserede procesunderstøttelse understøtter arbejdsgange, proceskrav og tidsfrister Når sagsbehandlerne anvender ICS, har sagerne altid den samme struktur, som bygger på et solidt socialfagligt grundlag. 2 dages DUBU/IT Kursus ved DUBU superbruger 3 dages ICS grundkursus ved de sociale højskoler KOMBIT & IBM ICS Metode-sekretariat & ICS kursus-leverandør Jeg underviser og hjælper kolleger i gang med DUBU Jeg giver ICS faglig sparring til kolleger 4 dages DUBU superbruger-kursus ved IBM 3 dages ICS grund-kursus før kollegerne

3 Programmet for i dag 13:00-13:10 13:10-13:30
13:00-13: :10-13:30 Velkommen ICS i sagsbehandlingen - hvad betyder det generelt? ved specialkonsulent Ditte Ehrenreich fra ICS Metodesekretariatet 13:30-13:40 ICS i sagsbehandlingen – hvad har det betydet i Haderslev kommune? Ved afdelingsleder Inge Skov Madsen, Haderslev Kommune 13:40-14:10 Udvikling og implementering af DUBU ved Janni Borman, KOMBIT 14:10-14:25 Pause 14:25-14:45 Implementering af ICS ved metodekonsulent Maja Sylow Pedersen fra ICS Metodesekretariatet i Servicestyrelsen 14:45-14:55 Implementering af ICS – erfaringer fra Haderslev. Ved afdelingsleder Inge Skov Madsen, Haderslev kommune 14:55-15:25 ICS kurser ved Airo Bjaking fra Professionshøjskolen Metropol 15:25-15:30 Afrunding

4 Udviklet i England omkring 1990: Assessment Framework
Udviklet i England omkring 1990: Assessment Framework. ICS er en videreudvikling Implementeret i Sverige under navnet BBiC, Barnets Behov i Centrum fra 2000 18 Kommuner har implementeret ICS i Danmark siden 2007 Når DUBU er implementeret vil 48 kommuner arbejde efter ICS.

5 Hvad er ICS?

6 ICS er den systematik, som sagsbehandlerne arbejder efter i:
Den børnefaglige undersøgelse Opstillingen af mål i handleplanen Opfølgning på mål i handleplanen

7 Hvordan arbejder man efter ICS?
Sagsbehandleren tager udgangspunkt i barnets udviklingsmæssige behov (venstre side af trekanten) og holder forældrekompetencer (højre side af trekanten) op imod hvert behovsområde Minianalyse: Hvilke behov hos barnet er dækket og hvilke er ikke Familieforhold – familien og omgivelser (bunden af trekanten) undersøges og der kigges efter ressourcer der kan understøtte barnets behov eller barrierer der kan udgøre risiko

8 Hvilken virkning har denne måde at arbejde på?
Barnet/den unge sættes i højere grad i centrum Øget deltagelse af børn og forældre i sagsbehandlingen Øget klarhed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen Større grad af helhedsorientering Øget tværfaglig samarbejde Øget struktur i sagsbehandlingen

9 Gratis ICS licensaftale mellem kommunerne og Socialministeriet
Aftale med Department for Education om hvordan ICS anvendes i DK Kommunerne forpligter sig til: at alle medarbejdere der skal arbejde med ICS deltager i tre dages kursus i ICS (kurserne er gratis) at anvende ICS i børnefaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger som beskrevet i ICS licensaftalen at udpege en ICS ansvarlig, som er kontaktperson ifm. licensaftalen Samtidig giver licensaftalen kommunerne ret til: at anvende ICS som systematik at anvende ICS relaterede materialer at blive bistået af ICS Metodesekretariatet Kommunen anbefales at udpege ICS superbrugere

10 ICS Implementering ved Maja Sylow Pedersen – Metodekonsulent i ICS Metodesekretariatet, Servicestyrelsen

11 Implementering DUBU og ICS – én eller to implementeringer
Implementering som forandring Implementeringsstøtte De første skridt

12 Hvem skal implementere hvornår?
Fordele Ulemper Hvem skal implementere hvornår? ICS før DUBU én ting af gangen letter implementeringen ICS er indarbejdet, når DUBU er klar Problemer med hhv. ICS og DUBU kan takles hver for sig Samlet udgangspunkt for implementering af DUBU med andre ICS kommuner Implementerings-processen bliver langvarig/todelt Man skal arbejde i wordblanketter indtil DUBU Hvis man vil have en fælles systematik Hvis man vil øge den faglige kvalitet Hvis man vil lette implementering ICS samtidig med DUBU Man får kun én implementering Man slipper for word-blanketter Det hele på én gang øger byrden ved implementering ICS og DUBU blandes sammen og gør det sværere at takle problemer Hvis man allerede for nyligt har indført nye/ er godt tilfreds med nuværende blanketter Hvis man har ressourcer til en intensiv implementering. 12 12

13 Implementering som forandringsproces
Kommunikation, kommunikation, kommunikation nødvendigt at ændre praksis? hvad er formålet og visionen? hvad betyder det for os og endnu vigtigere – hvad betyder det for mig? Den pokkers ledelse mellemledere som forandringsagenter vælg hovedbudskabet etabler ledelsens engagement i projektet Støt op om forandringsprocessen sæt ICS på personalemøder indgå i superbruger og ledelsesnetværk team medarbejderne sammen

14 Få resten af afdelingen med på tankerne?
ICS er ikke raketvidenskab og verden har ikke stået stille i kommunerne – derfor: Anerkend det som medarbejderne allerede er gode til, og vær konkrete på hvordan ICS stadig kan understøtte dette Tag afsæt i områder, hvor I ved, at der er en fælles oplevelse af at ”det kunne vi godt gøre bedre” Sæt lokale mål for, hvordan ICS kan være løftestang for at forbedre disse områder. 14 14

15 Implementeringsstøtte
ICS Metodesekretariat 6 Implementeringsplan 1 Implementeringsbesøg 2 Ledelsesaktiviteter 5 ICS superbrugernetværk 3 servicestyrelsen.dk/dubu 4

16 Implementering - de første skridt
Indgå ICS licensaftale med Socialministeriet Udpege ICS koordinator + evt. ICS superbrugere Overvej tidspunkt for deltagelse i kurser mm. Beskrive planerne for implementering kort Nedsæt implementeringsgruppe og lav implementeringsplan Tilmeld medarbejderne på 3 dages grundkursus i ICS senest maj 2011 16 16

17 (ikke-pilot) Kommune med 50.000 indbyggere
Dato Aktivitet Pris/ressourcer maj De 3 ICS- superbrugere deltager på regionalt ICS kursus – 1. modul 3 x 500 kr. – 2 dage 16. jun. De 3 ICS- superbrugere deltager på regionalt ICS kursus – 2. modul 3 x 250 kr. – 1 dag aug. 50 medarbejdere deltager på rekvireret 1. modul ICS kursus (inkl. 4 DUBU/ICS superbrugere Gratis – 2 dage timers forberedelse Afprøvning af ICS i sagsbehandlingen Tid til hjemmeopgave 19. sep. 50 medarbejdere deltager på rekvireret 2. modul ICS kursus (inkl. 4 DUBU/ICS superbrugers Gratis – 1 dag Fra 20. sep. ICS forankres Ting tager tid xx. Nov. 3 ICS superbrugere deltager i ICS superbrugerseminar nov De 2 DUBU superbrugere deltager på IBMs DUBU superbrugerkursus Gratis – 4 dage dec Hold 1: D 2 DUBU superbrugere holder DUBU kurser for 25 medarbejdere 2 dage 8.-9. dec. Hold 2: D 2 DUBU superbrugere holder DUBU kurser for 25 medarbejdere Eksempel på tidsplan for implementering hvor kommunen ønsker ICS før DUBU (ikke-pilot) Kommune med indbyggere 50 kommende DUBU/ICS-brugere 1 er DUBU superbrugere 2 er ICS superbrugere 1 er både ICS og DUBU superbruger

18 Integrated Children’s System ICS Metodesekretariatet Servicestyrelsen Landemærket København K Ditte Ehrenreich tlf: , mail: Maja Sylow Pedersen tlf: , mail:


Download ppt "Integrated Children’s System Ved Ditte Ehrenreich - Specialkonsulent i ICS Metodesekretariatet, Servicestyrelsen Intet er vanskeligere at påtage sig,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google