Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

National konference for VUM superbrugere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "National konference for VUM superbrugere"— Præsentationens transcript:

1 National konference for VUM superbrugere
Vejle, 7. Maj 2014

2

3 2: Ikke i nævneværdig grad 1: Overhovedet ikke
Skala 5: I meget høj grad 4: I høj grad 3: Ja 2: Ikke i nævneværdig grad 1: Overhovedet ikke

4 15. min To og to: Hvor langt er I hver især nået i forhold til de forskellige implementerings dimensioner? 10. min På tværs af bordet – hvad er forskelle og ligheder imellem jeres spindelvæv Hver enkelt vælger den dimension, der synes vigtigst lige nu for netop jeres kommune 2. min Skriv på den baggrund et spørgsmål ned på et papkort, som I særligt vil forsøge at finde svar på i løbet af dagen i dag Det tager I med jer og gør noter på kortet i løbet af dagen – Det skal I bruge, når I kommer tilbage i eftermiddag

5 Februar 2014 Anette Marie Homilius
National konference om arbejdet med voksen udrednings metoden (VUM) 7. maj 2014 Ledelsesworkshop om implementering Februar 2014 Anette Marie Homilius

6 Formål med implementeringsworkshop er, at
Introducere en række begreber om implementering Invitere deltagerne til en fælles refleksion om succesfuld implementering Opfordre deltagerne til at tage en enkelt idé med hjem, som de vil bruge i det fortsatte implementeringsarbejde

7 Program for workshop nr. 1: kl. 10.15-11.30
Velkommen, hvem er vi og hvad er formålet med ws 10.20 Kort om implementeringsplanens tre niveauer 10.35 Erfaringer med implementering af VUM i Gribskov 10.50 Borddrøftelse – tal med hinanden om hvad i har gjort på hver af de tre niveauer. Hvad er især lykkedes hos jer? 11.00 Effekt princippet – hvad kan vi sige om den effekt, vi ønsker at opnå med implementering af VUM? 11.10 Fælles generering af liste af gode tips på hver af de tre niveauer i implementeringsplanen 11.25 En eller to ting, du vil gå hjem og gøre

8 Program for workshop nr. 2: kl. 12.30-13.45
Velkommen, hvem er vi og hvad er formålet med ws 12.35 Kort om implementeringsplanens tre niveauer 12.50 Erfaringer med implementering af VUM i Gribskov 13.05 Borddrøftelse – tal med hinanden om hvad i har gjort på hver af de tre niveauer. Hvad er især lykkedes hos jer? 13.15 Effekt princippet – hvad kan vi sige om den effekt, vi ønsker at opnå med implementering af VUM? 13.25 Fælles generering af liste af gode tips på hver af de tre niveauer i implementeringsplanen 13.40 En eller to ting, du vil gå hjem og gøre

9 Implementeringsplanens 3 niveauer

10 Forandringsledelsesprocesser
Forståelsesproces Acceptproces Faglig proces Nu Vision

11 Forståelses processen - hjernen
Hvorfor er dette nødvendigt og hvorfor nu? Den brændende ambition Den brændende platform Effektprincippet – hvad skal det give? Hvad sker hvornår? Hvornår ”rammer” det mig, hvad skal eller kan jeg gøre? Skal der ændres på strukturen/organiseringen? Hvad betyder VUM for samarbejdet mellem myndighed og udførere?

12 Den faglige proces - hånden
Hvilke kompetencer vil være de mest efterspurgte, når vi går over til den nye måde at arbejde på? Hvad skal jeg kunne? Hvilken instruktion kan jeg få? Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg ikke kan finde ud af det? Systemer – hvilke systemer vil jeg skulle bruge, kommer de til at fungere? Kan jeg finde ud af dem – træning?

13 Accept processen Hvorfor nu dette? Skabelse af begejstring og ejerskab til metoden Menneskeprincippet- find de rigtige ambassadører og medsammensvorne Autenticitets princippet – du skal investere dig selv og tro på det! Atmosfære princippet – skabelse af stemning, det skal være rart og sjovt at være med

14 Accept processen – håndtering af modstand
Historiefortælling Det såkaldte dobbelte bogholderi Nu Fremtid ÷ + Forandringens pris for den enkelte

15 Implementeringsplan Forståelsesproces (hjernen) Faglig proces (hånden)
Tiltag for at målgruppen har de evner og kompeten- cer der skal til, for at forandringen lykkedes Acceptproces (hjertet) Tiltag for at få målgruppen til reelt at acceptere, at de skal forandre sig Forståelsesproces (hjernen) Tiltag for at få målgruppen til at forstå, hvorfor de skal ændre sig

16 Effektprincippet – hvad vil vi opnå med implementering af VUM?

17 Effekt Hvad vil vi opnå? Hvordan vil vi kunne se, om vi når det vi gerne ville opnå

18 Effektprincippet handler helt overordnet om at opstille mål for den effekt, man vil skabe, og om at fastholde blikket på effektmålet Mobilisering – det er afgørende for at kunne engagere de mennesker, der skal arbejde med at få forandringsprocessen til at lykkes at kunne svare på hvorfor og sætte billeder på, hvad der skal skabes Fastholdelse – undervejs i arbejdet med de udfordringer, konflikter og kriser, som er en del af enhver forandringsproces, er det nødvendigt at fastholde, hvad det er der er slut målet. Det er mindre vigtigt, om man er nødt til at gå en omvej – hvis man ender med at nå frem til, det man stræbte efter Realisering af gevinster – kun hvis man er meget eksplicit om hvilken effekt, man vil opnå, kan man vide, om man er nået i mål. Erfaringen fra mange organisationer er, at mange forandringsprojekter sættes i gang, men ikke afsluttes. Men processerne skal afsluttes og gevinsterne skal realiseres, inden man kan gå videre.

19 Effekt princippet indebærer at man både fokuserer på forretningseffekten og menneske- eller adfærdseffekten. Forretningseffekt Forretning Resultater Effektivitet Kvalitet Rekruttering/fastholdelse Tilpasning til eksterne krav Menneske- eller adfærdseffekt Adfærd Arbejds processer Relationer samarbejde Ledelses processer Viden og kompetence Kultur, værdier

20 Gode tips på hver af de tre niveauer i implementeringsplanen

21 Syv sigtepunkter for implementering af VUM
Ledelsen går foran En plan giver retning VUM-superbrugere guider kollegerne Medarbejdere bliver klædt på Ting tager tid VUM bliver en del af den daglige praksis Samarbejdspartnere bliver inddraget

22 Opsamling

23 Hvad har I hørt og hvad har I lært?
Hvad kan I konkret tage med hjem?

24 15. min Hver deltager fortæller kort, hvad han eller hun har hørt og lært i forhold til det spørgsmål, som de tog med i morges 5. min Hver deltager skriver på et papkort en konkret ting, I vil gå hjem og gøre. På bagsiden af kortet skriver I jeres telefon nummer Giv kortet til jeres sideman og aftal, at I om fire uger ringer hinanden op og hører, hvordan det går med det, I har sat jer for


Download ppt "National konference for VUM superbrugere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google