Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af EMU Juni 2010 Undervisningsministeriet / Niras (www.emu.dk/emuevaluering)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af EMU Juni 2010 Undervisningsministeriet / Niras (www.emu.dk/emuevaluering)"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af EMU Juni 2010 Undervisningsministeriet / Niras (www.emu.dk/emuevaluering)

2 Undervisernes anvendelse af EMU 1) Underviserne anvender portalen til at søge supplerende materiale og eksempler på konkrete undervisningsforløb til direkte brug i undervisningen. Her benyttes især tjenester såsom Materialeplatformen og SkoDa. 2) Herudover bruges EMU til at finde links til og inspiration fra andre relevante hjemmesider, til at vejlede elever i fx gymnasiet i forbindelse med opgaver, caseopgaver og eksamen. Her bruges Fagenes Infoguide ofte. 3) Praktisk informationssøgning som eksempelvis omkring eksamensforhold, bekendtgørelser, lovsamlinger etc.

3 Bidrag fra underviserne..hvor høj grad brugerne selv vil være interesserede i at bidrage med eget undervisningsmateriale, som det i nogen udstrækning allerede gøres nu på Materialeplatformen. Flere undervisere efterlyser netop mere interaktivitet på siden, hvor de selv inddrages mere i forhold til sidens indhold. Denne mulighed efterspørges især af de undervisere, som også mener, at deres respektive fagsider ikke indeholder tilstrækkeligt relevant undervisningsmateriale. …blive problematisk at få undervisere til at bidrage med materiale, da mange undervisere udtrykker en vis blufærdighed ved at skulle dele deres materiale med andre. Det er en allerede kendt udfordring for UVM og UNIC i forhold til at få undervisere til at bidrage på Lærer til Lærer-delen på Materialeplatformen. Følgende citat illustrerer problematikken: ”Jeg ville ikke have lyst til at lægge noget ud et sted som eks. EMU, hvor det ikke var et lukket rum. Jeg er blufærdig … det handler måske også om selvtillid.” (underviser)

4 Kvalitetssikring Nogle undervisere erkender dog selv, at deres ønske om mere undervisningsrelateret materiale ikke hænger sammen med deres holdning til selv at bidrage. Et forslag fra en underviser om i højere grad at kvalitetssikre det materiale, som underviserne selv kan lægge ud på Materialeplatformen, kan måske være en måde at imødekomme dette problem på. Omvendt kan det afholde nogen fra overhovedet at bidrage, hvis de føler, at deres materiale først skal ’godkendes’ til at blive udgivet, eller det forudsætter et endnu længere tidsforbrug på udarbejdelse heraf. Paradokset er velkendt og formentlig i nogen grad uløseligt under EMUs givne forudsætninger.

5 Genfinde materiale I forhold til brugeres frustrationer over ikke at kunne genfinde materiale, som man én gang har fundet, kunne en teknisk løsning med en form for bogmærkefunktion være nyttig. Hermed kunne brugeren lave sit eget ’katalog’, hvor allerede fundet materiale kan ’arkiveres’ og hentes senere. Denne funktionalitet findes i dag på Materialeplatformen, men der er tilsyneladende ikke mange, der har noteret sig, at den er der, da det er en løsning, som mange i undersøgelsen peger på som et behov

6 Efterspørgsel – egne bidrag..underviserne er generelt interesserede i at modtage inspirationsmateriale fra andre undervisere i form af velbeskrevne undervisningsforløb, mens de i mindre grad er villige til eller føler sig kvalificerede til selv at levere indhold til EMU. Underviserne efterspørger nær-professionelt undervisningsmateriale, som i det store og hele er grydeklart til brug – indhold som de vel at mærke forventer at kunne hente uden omkostninger. Der er således en problematisk efterspørgsel efter brugergenereret indhold, som kun de færreste brugere ønsker at bidrage til. Denne problemstilling er ikke ukendt i skoleverdenen og opleves ud over på EMU også på Materialeplatformen, på Fagenes Infoguide og på andre lignende tjenester.

7 Forlagene Forlagene spiller en vigtig rolle i EMUs udvikling og har gjort det fra portalens start. Fra mange sider i undersøgelsen har evaluator fået det klare billede, at samspillet mellem EMU og forlagene og deres forening er en balancegang. … Det virker imidlertid som om, samarbejdet fungerer ganske udmærket, og der er en god dialog mellem EMU (UNIC) og Forlæggerforeningen, og også direkte mellem EMU og nogle af forlagene. Disse indgår også som producenter af forskellige delsites på EMU. Der linkes fra EMU til forlagenes materialer, og alt indgår i Materialeplatformen, som forlagene selv er med til at vedligeholde.


Download ppt "Evaluering af EMU Juni 2010 Undervisningsministeriet / Niras (www.emu.dk/emuevaluering)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google