Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Roskilde Tekniske Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Roskilde Tekniske Skole"— Præsentationens transcript:

1 Roskilde Tekniske Skole
Garantiskolen UUV Køge Bugt Køge Gymnasium Klemmenstrupgård Køge Handelsskole EUC Sjælland VUC Køge/Roskilde Slagteriskolen Roskilde Tekniske Skole Køge Ungdomsskole SSP – Køge Køge Kommune

2 Idéen: www.garantiskole.dk
Elever falder fra deres uddannelse af mange forskellige årsager… Kan vi indenfor nuværende rammer og med eksisterende midler gøre noget for at ændre dette frafald…? Kunne vi bruge hinanden på en anden måde – skolerne, vejledere og lærere imellem…? Vi kan ændre vores holdning til udfordringen… Så svaret er ja.

3 Et par gode forudsætninger vil være:
At læreren – vil se sine elever få en uddannelse… At læreren – vil sine elever det bedste… At læreren – er indstillet på at yde lidt ekstra for en elev i en overskuelig periode… At læreren – vil interessere sig for hvordan han/hun kan bidrage bedst muligt til sine kollegaer på andre ungdomsuddannelser...

4 Skolens grundlæggende forudsætninger:
Skolen ønsker at indgå helhjertet i samarbejdet… Bidrage til at skabe bedre kontakt mellem lærere og vejledere, internt og eksternt… Skolens ledelse skaber rum til denne ekstra indsats, mentalt og i praksis…. Skolen som helhed ser en pædagogisk udfordring i at bidrage med løsninger… Skolen vil italesætte og synliggøre projektet overfor alle samarbejdsflader, undervisere, administration, elever og forældre m. m.

5 Hvordan gør man så? Der er en elev, der begynder at vakle…
Kontakt eleven – fortæl om Garantiskolen på det rigtige tidspunkt… Når maven reagerer, er tidspunktet det rigtige! Varsko studievejlederen NU om et muligt frafald… Nu overtager studievejlederen eleven – læreren kan hjælpe det, de vil og magter. Altid klare aftaler først, så vejlederen ved, hvad der bliver gjort… UU orienteres! Følg eleven – hvis det kan lade sig gøre…

6 Husk! Det er ok ikke at kunne magte alt og alle!
Hvordan gør man så? Der kommer en elev fra en anden uddannelse… Der skabes kontakt og det gøres så mærkbart som muligt. Vigtigt, at vise at man vil eleven… Find ud af hvad problemet handler om… Ingen gode råd – vær praktisk… Eleven skal have opmærksomhed ved hjælp af særlige opgaver, praktisk arbejde og nærvær… Hvis det er usikkert om det går, kontaktes studievejlederen NU og der drøftes alternative løsninger… Husk! Det er ok ikke at kunne magte alt og alle!

7 Hvordan gør man så? Der kommer en elev fra en anden uddannelse…
Giv eleven opmærksomhed ved hjælp af særlige opgaver og praktisk arbejde… Det går godt – eleven flytter sig… Send eleven videre, når der fornemmes interesse og stabilitet… Vejlederen orientere UU om forløbet Husk! Eleven må højst være i Garantiskolen i 3 måneder…

8 Hvordan gør man så? Der har været en elev fra en anden uddannelse…
Antal timer eleven har været på anden uddannelse noteres… Timetallet gives til administrationen, der sørger for afregning… Forløbet vendes med læreren og skolens vejleder Hvis man vil, så skriv om forløbet, evt. overvejelser, små og store sejre og konklusioner. Skriv det på hjemmesiden, så andre kan drage nytte af den viden og erfaring, der er skabt…

9 Hvad sker der nu? www.garantiskole.dk
Ingenting – men måske bliver elevens videre færd fulgt et stykke tid… Der bliver snakket kollegaer imellem om tilsvarende forløb og inspiration bliver skabt… Måske får læreren en ny elev igen – måske skal man sende én – hvem ved? Men nu er muligheden for at gøre det! Det her er hvad Garantiskolen går ud på. At beholde den unge i systemet uanset om vejen slingrer. Og at gøre det så nemt og så let som muligt.

10 Hvad sker der hos vejlederen?
På skolen vil en eller flere vejledere jævnligt samles med de andre skolers vejledere. Her udveksles der erfaringer og udfordringer. Måske nogle ting kan gøres endnu mere simple og dermed lettere for alle. Vejlederens opgave, i samarbejde med UU, er at sørge for at ingen elever falder mellem to stole. Hele tiden være opmærksom på hvor eleven befinder sig og hvorfor.

11 Kan vi gøre mere? www.garantiskole.dk
Alle ungdomsuddannelserne skal lære at se hinanden som kollegaer med vidt forskellige kompetencer – og ikke konkurrenter. Garantiskolens virke og grundidé lægger op til at skolerne imellem kan udnytte hinandens kompetencer. Du kan bidrage ved at fortælle om Garantiskolen. Forældremøder, elevrådsmøder, andre kollegamøder eller hvor som helst, du føler for det.

12 Den effektive G-elev skolerne imellem…
VEJLEDER VEJLEDER LÆRER Retur Elevrute Skifter uddannelse


Download ppt "Roskilde Tekniske Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google