Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dok. 13-81118-521 Engrosmodellen Dialogforum 5. Marts 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dok. 13-81118-521 Engrosmodellen Dialogforum 5. Marts 2014."— Præsentationens transcript:

1 Dok. 13-81118-521 Engrosmodellen Dialogforum 5. Marts 2014

2 Tids- og aktivitetsplaner - ændringer Netvirksomheder Akt. 44 årstal rettet fra 2014 til 2015 Elleverandører Akt. 16 ”test af månedligt afregningsgrundlag” er tilføjet Begge Akt. 103 ”Forskrifter klargøres” er tilføjet Akt. 121 ”Superbrugeruddannelse” er tilføjet Alle aktiviteter knyttet til Dansk Energi, Energistyrelsen og Energitilsynet er opdateret FEJL I begge planer skal akt 505 forlænges med en måned i diagrammet I aktivitet 503 skal år rettes fra 2014 til 2015 Dato - Dok.nr.2

3 Forskrifter – status og videre arbejde Høringsnotat og revideret udgave af engrosmodel forskrifter (version 1) er offentliggjort Videre arbejde med forskrifter tager udgangspunkt i lovforslaget, der er i høring Arbejdsgruppe mødes første gang medio marts Afskaffelsen af forsyningspligt og indførelse af leveringspligt Håndtering af kontaktadresser Ekspertpanelet vil på næste møde (medio marts) drøfte forslaget til ny målerhåndtering Håndtering af flere målere Håndtering af nettoafregning, rådighedsbetaling og korrekt PSO Reviderede forskrifter forventes fortsat at komme i høring 1.5.2014 Dato - Dok.nr.3

4 BRS - arbejdet Første møde 25. februar Gennemgået 30 BRS (små ændringer) Drøftet forslag til ny målerhåndtering Ændringer i stamdatahåndtering Næste møde 13.03 Gennemgang af resterende 11 BRS + evt. et par nye (alle påvirket af nye lov) Sidste møde 25/26 marts De forventede ændringer i BRS er ikke større end forventet Implementeringen af den nye målerhåndtering kan give udfordringer, specielt hos elleverandørerne, men er en forudsætning for korrekt afregning af afgifter og korrekt fakturering (tællerstande). Dato - Dok.nr.4

5 Arbejdet med andre ændringer til DataHub Forbedringer til markedsportalen (GUI) Der pågår lige nu en analyse af hele GUI (markedsportalen) incl. API og webforms. Projektet, der gennemføres af usability-konsulenter fra CGI, har besøgt SEAS-NVE og SE for at få input til analysen. Når resultaterne forelægger (april måned) vil forslag til ændringer af markedsportalen blive fremlagt i teknik- og implementeringsgruppen og dialogforum. Selve implementeringen af den nye GUI forventes at finde sted i efteråret 2014. (aktivitet 155 til 158 i tids- og aktivitetsplanen) It-sikkerhed Analysearbejdet omkring it-sikkerhed og 3. parts adgang er igangsat En oversigt over forslag til tiltag vil blive fremlagt for dialogforum i på næste møde Dato - Dok.nr.5

6 Cut-over planen Arbejdet med cut-over planen er for tiden et centralt element i arbejdet i teknik- og implementeringsgruppen En overordnet plan med alle væsentlige emner, vil være klar den 1.6.2014 En detaljeret plan vil være klar 1.10.2014 Større emner, der er under behandling: Er den 1.10.2015 den optimale startdato (afregnings- og markedsmæssigt)? Hvordan sikres et ”clean cut” mellem kunde, net og el per 1.10.2015 ? Hvordan skal solcelleinstallationerne håndteres ? Hvordan håndteres ”åbne” processer Nye krav til migrering (primært målerhåndtering) Hvor længe skal markedet lukkes? Alle deltagere har bidraget til en risikoanalyse, der har afdækket en række udfordrings-punkter Dato - Dok.nr.6

7 Datakonsistens projektet Resultaterne fra den foreløbige kontrol af ca. 2,1 mio. målepunkter Fejlprocent på 0,3% - 0,7% (MP med fejl, der har betydning for afregning) Resultaterne er bedre end ventet, hvorfor vi har besluttet, at udskyde introduktionen af det nye sammenligningsværktøj til senere på året Dette giver mulighed for øget fokus på fejlrettelse af de fejl, som vi finder med nuværende sammenligningsværktøjer En detaljeret plan for det videre arbejde er udarbejdet: Månedligt konsistenscheck gennemføres hos alle aktører (net og el) i de kommende måneder Fejl rettes så hurtigt som muligt – supportfunktion udbygget Metoder til fejlrettelse forbedres løbende Rejsehold hjælper aktører med særlige udfordringer Dato - Dok.nr.7

8 Eventuelt Cut-Over og migrering af målerstamdata I den nuværende migreringsplan er måleropsætning en post- migreringsaktivitet. Vi mener ikke, at dette er holdbart med den reviderede målerhåndtering, hvorfor vi har bedt arbejdsgruppe migrering re-vurdere dette i forbindelse med den opdatering, der under alle omstændigheder skal foregå af migreringsplanen. Test-migrering Ifølge aktivitet 108 er test af migrering muligt for it-leverandører og udvalgte aktører fra den 1.12.2014. En it-leverandør har spurgt, om denne test kan starte tidligere Vi vil undersøge mulighederne herfor, men umiddelbart vil det sandsynligvis være en udfordring, når vi ser på den samlede leveranceplan. En generel adgang til test af migrering for alle aktører, vil sandsynligvis være realistisk ca. 1.1.2015, dog afhængigt af, hvordan it-leverandørernes test er forløbet. Dato - Dok.nr.8

9 Eventuelt Regionale dialog- og opfølgningsmøder genoptages primo april Kommunikations strategi (Henrik Hornum) Dato - Dok.nr.9


Download ppt "Dok. 13-81118-521 Engrosmodellen Dialogforum 5. Marts 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google