Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CBS’ Uddannelser Kvalitetsseminar 7. marts 2008. Formål med kvalitetsseminaret •Kvalitetsudvikling af uddannelser –Inspiration til fortsat udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CBS’ Uddannelser Kvalitetsseminar 7. marts 2008. Formål med kvalitetsseminaret •Kvalitetsudvikling af uddannelser –Inspiration til fortsat udvikling."— Præsentationens transcript:

1 CBS’ Uddannelser Kvalitetsseminar 7. marts 2008

2 Formål med kvalitetsseminaret •Kvalitetsudvikling af uddannelser –Inspiration til fortsat udvikling. –At drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse med CBS’ programevalueringer samt arbejdet med akkrediteringen af vores uddannelser. –At drøfte arbejdsdelingen mellem Videnskabsministeriet, ACE Denmark og CBS – herunder den interne arbejdsdeling på CBS.

3 Program 09.15 - Status for kvalitetsarbejdet i 2007 v/Ib Andersen, CBS Learning Lab 09.30 - Arbejdsdelingen mellem ACE Denmark og CBS v/Søren Barlebo Rasmussen, formand for Akkrediteringsrådet 10.50 -Organisering af akkrediteringsprocesserne på CBS - efterfølgende dialog i grupper v/Jakob Ravn, CBS Learning Lab 11.30 Arbejdsfrokost 12.20Dialog i plenum om organisering af arbejdet v/Claus Nygaard, CBS Learning Lab 12.45 -Afslutning v/Uddannelsesdekan Jan Molin

4 Dokumentation af kvalitetsseminaret •De udvalgte moderatorer/referenter i grupperne sammenfatter gruppedrøftelserne. •Der udsendes et samlet referat til alle deltagere umiddelbart efter seminarets afholdelse.

5 Hvad er der sket siden sidste kvalitetsseminar? •ACE Denmark er etableret og har præakkrediteret uddannelser. •Kriterier og målepunkter for akkreditering er præciseret. •Styregruppe for programevalueringer er etableret. –Udviklet kvalitetsaktiviteter for CBS. •Task force om datagenerering og –kvalificering er etableret. •Gennemført et pilotprojekt på HA. Komm.

6 Hvad skal der ske det næste år? •Primo marts 2008 påbegynder ACE Denmark pilotakkrediteringer på universiteterne. •Universiteternes dokumentation skal være sendt til ACE Denmark den 25. april 2008. •August – september 2008 evaluering af pilotfasen. •Efterår 2008 konference om erfaringer fra pilotfasen. •Tredje kvartal 2008 gennemfører ACE Denmark 60-80 ordinære akkrediteringer. •Derefter udrulles 5-årsplanen for akkreditering for alle universitetsuddannelser i Danmark.

7 Velkommen til Søren Barlebo Rasmussen Formand for Akkrediteringsrådet, ACE Denmark

8 Spørgsmål til arbejdsdeling og Søren?

9 PAUSE

10 Organisering af akkrediteringsprocesserne på CBS Tidsplan for resten af seminaret: •10.50 – 11.10Introducerende oplæg •11.10 – 12.05Dialog i grupperne om den interne organisering Frokost ankommer kl. 11.30 og indtages ved bordende •12.05 – 12.20Pause og afrydning af borde •12.20 – 12.45Spørgsmål og dialog i plenum •12.45 – 13.00Afslutning v. Jan Molin

11 Akkrediteringer - pilotfasen •CBS’ bidrag: HA (JUR) og CM (JUR) •Intern arbejdsgruppe etableret (Thomas Riis, Kia Kartved, Camilla Schreiner Andersen, Ole Stenvinkel Nilsson, Karin Tovborg, Thomas Werner Hansen, Jakob Ravn). •Projektansvarlig og CBS’ officielle kontaktperson til ACE: Camilla Schreiner Andersen. •Opstartsmøde afholdt med ACE den 5. marts. •Deadline fra ACE: 25. april.

12 På baggrund af pilotfasen •Fastholde at projektansvaret - og dermed opbygning af proceserfaring – placeres centralt på CBS. •Udarbejde opgave- og tjeklister for de involverede aktører, primært studieleder, studiesekretær, Business Intelligence Unit (BIU), Dekansekretariat og LL. •Dokumentere på institutionsniveau, hvor det er muligt. •Udarbejde fælles templates og paradigmer, hvor det er muligt. •Undersøge mulighederne for at systemunderstøtte processen.

13 Organisering af akkrediteringsprocesserne på CBS (2008 – 2013) Akkrediterings- turnus fra ACE CBS udd. X,Y,Z akkrediteres i E08 Opstartsmøde med: -Studieledere X,Y,Z -Studiesekretærer X,Y,Z -BIU + Dekansekr. + LL Ansøgning X,Y,Z til ACE ?

14 Dialog og spørgerunde om akkrediteringsprocesserne •Dialog ved bordene frem til kl. 12.05 –Hvilke spørgsmål (bekymringer, uklarheder) giver den interne organisering anledning til? –Konstruktive input og ideer til at gøre akkrediteringsarbejdet nyttigt for CBS. Hvilke muligheder er der? Spørgsmål og forslag bedes prioriteres af hensyn til den efterfølgende: •Drøftelse i plenum af udvalgte spørgsmål.

15 Arbejdsfrokost

16 PAUSE og afrydning af borde

17 Kvalitetsseminaret er slut!


Download ppt "CBS’ Uddannelser Kvalitetsseminar 7. marts 2008. Formål med kvalitetsseminaret •Kvalitetsudvikling af uddannelser –Inspiration til fortsat udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google