Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere"— Præsentationens transcript:

1 Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere
Engrosmodellen Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere Dato - Dok.nr.

2 Baggrund Ikke muligt at fremsende tællerstande for husholdningskunder med solcelleanlæg (nettoafregningsgruppe 6) Manglende målepunkter til afregning af visse afgifter for nettoafregnede installlationer Generelt udfordringer med at håndtere informations flow omkring nettoafregnede målepunkter Begrænsninger i håndteringen af installationer med flere målere Begrænsninger i håndteringen af tilknytning af engrosydelser/afgifter Dato - Dok.nr.

3 Ny model Introduktion af parent/child struktur
Introduktion af nye målepunktstyper Håndtering af alle målepunktstyper med tilhørende stamdatafelter via EDI Nye definitioner Afregningsrelevant målepunkt Målepunktet indgår i enten balance- eller engrosafregning Målepunktet er en forudsætning for en korrekt fakturering jfr. Faktureringsbekendtgørelsen Målepunktet er nødvendigt for at overføre lovpligtig information fra netvirksomheden til elkunden Målepunktsart Fysisk – Målepunktet har en og kun en måler Virtuelt – Forbrug/produktion på målepunktet er beregnet af netvirksomheden baseret på flere målere eller er uden måler Beregnet – Forbrug på målepunktet er beregnet i DataHub (blokeret for indsendelse af forbrug/produktion) Dato - Dok.nr.

4 Parent og child-målepunkter
Ethvert afregningsrelevant målepunkt i DataHub er enten et parent-målepunkt (E17/E18) eller et child-målepunkt (teknisk målepunkt Parent-målepunkter indgår i balanceafregningen og er synlige i markedet Et parent-målepunkt kan have et eller flere child-målepunkter, der markedsmæssigt håndteres sammen med parent-målepunktet Et child-målepunkt er oprettet: for at håndtere den situation, hvor engrosafregning eller afgiftsafregning ikke kan baseres direkte på energimængderne, som registreres på parent- målepunktet for at indgå som under-målepunkt til E17/E18 målepunkter (e.g. M1, M2 og M3) Child-målepunktet kan have tilknytninger af abonnementer, tariffer, afgifter og gebyrer. Tariffer og afgifter vil i givet fald blive afregnet baseret på energimængderne på child-målepunktet Dato - Dok.nr.

5 Målere Ethvert fysisk målepunkt har tilknyttet en og kun en måler i DataHub. Måleren er identificeret gennem et af netvirksomheden valgt målernummer. Dato - Dok.nr.

6 Udfordringen Applikationsmæssig
Håndtering af parent/child struktur (net og el) Nye felter og datastrukturer kan resultere i opdatering af enkelte RSM Datamæssig Håndtering af parent/child struktur Implementering Er alle målepunkter allerede tilstede i DataHub? Tilknytning af nye målepunktstyper og parent til tekniske målepunkter Eksisterer de tekniske målepunkter i aktørernes stamdataregister/applikation, således at EDI-udveksling af stamdata er mulig? Få ressourcer hos netvirksomheder, der fuldt ud forstår nettoafregning Dato - Dok.nr.

7 Håndtering af solcelleinstallationer (grp. 6)
Installationen oprettes i DataHub med et parent-målepunkt (E17) med op til fire child-målepunkter (D04, D12, D13 og D16) E17 målepunktet vil som hidtil være synligt i markedet og netvirksomhederne indsender som hidtil nettoforbrug til dette målepunkt Til E17-målepunktet kan der knyttes følgende child-målepunkter: Et D04-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender information om evt. overskudsproduktion Et D12-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden leveret til net med tilhørende tællerstand Et D13-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden forbrugt fra net med tilhørende tællerstand Et D16-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden, der skal anvendes som grundlag for rådighedsbetaling Dato - Dok.nr.


Download ppt "Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google