Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere."— Præsentationens transcript:

1 Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere

2 Baggrund • Ikke muligt at fremsende tællerstande for husholdningskunder med solcelleanlæg (nettoafregningsgruppe 6) • Manglende målepunkter til afregning af visse afgifter for nettoafregnede installlationer • Generelt udfordringer med at håndtere informations flow omkring nettoafregnede målepunkter • Begrænsninger i håndteringen af installationer med flere målere • Begrænsninger i håndteringen af tilknytning af engrosydelser/afgifter Dato - Dok.nr.2

3 Ny model • Introduktion af parent/child struktur • Introduktion af nye målepunktstyper • Håndtering af alle målepunktstyper med tilhørende stamdatafelter via EDI Nye definitioner • Afregningsrelevant målepunkt • Målepunktet indgår i enten balance- eller engrosafregning • Målepunktet er en forudsætning for en korrekt fakturering jfr. Faktureringsbekendtgørelsen • Målepunktet er nødvendigt for at overføre lovpligtig information fra netvirksomheden til elkunden • Målepunktsart • Fysisk – Målepunktet har en og kun en måler • Virtuelt – Forbrug/produktion på målepunktet er beregnet af netvirksomheden baseret på flere målere eller er uden måler • Beregnet – Forbrug på målepunktet er beregnet i DataHub (blokeret for indsendelse af forbrug/produktion) Dato - Dok.nr.3

4 Parent og child-målepunkter • Ethvert afregningsrelevant målepunkt i DataHub er enten et parent- målepunkt (E17/E18) eller et child-målepunkt (teknisk målepunkt • Parent-målepunkter indgår i balanceafregningen og er synlige i markedet • Et parent-målepunkt kan have et eller flere child-målepunkter, der markedsmæssigt håndteres sammen med parent-målepunktet • Et child-målepunkt er oprettet: • for at håndtere den situation, hvor engrosafregning eller afgiftsafregning ikke kan baseres direkte på energimængderne, som registreres på parent- målepunktet • for at indgå som under-målepunkt til E17/E18 målepunkter (e.g. M1, M2 og M3) • Child-målepunktet kan have tilknytninger af abonnementer, tariffer, afgifter og gebyrer. Tariffer og afgifter vil i givet fald blive afregnet baseret på energimængderne på child-målepunktet Dato - Dok.nr.4

5 Målere • Ethvert fysisk målepunkt har tilknyttet en og kun en måler i DataHub. • Måleren er identificeret gennem et af netvirksomheden valgt målernummer. Dato - Dok.nr.5

6 Udfordringen • Applikationsmæssig • Håndtering af parent/child struktur (net og el) • Nye felter og datastrukturer kan resultere i opdatering af enkelte RSM • Datamæssig • Håndtering af parent/child struktur • Implementering • Er alle målepunkter allerede tilstede i DataHub? • Tilknytning af nye målepunktstyper og parent til tekniske målepunkter • Eksisterer de tekniske målepunkter i aktørernes stamdataregister/applikation, således at EDI-udveksling af stamdata er mulig? • Få ressourcer hos netvirksomheder, der fuldt ud forstår nettoafregning Dato - Dok.nr.6

7 Håndtering af solcelleinstallationer (grp. 6) • Installationen oprettes i DataHub med et parent-målepunkt (E17) med op til fire child-målepunkter (D04, D12, D13 og D16) • E17 målepunktet vil som hidtil være synligt i markedet og netvirksomhederne indsender som hidtil nettoforbrug til dette målepunkt • Til E17-målepunktet kan der knyttes følgende child-målepunkter: • Et D04-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender information om evt. overskudsproduktion • Et D12-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden leveret til net med tilhørende tællerstand • Et D13-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden forbrugt fra net med tilhørende tællerstand • Et D16-målepunkt, hvor netvirksomheden indsender energimængden, der skal anvendes som grundlag for rådighedsbetaling Dato - Dok.nr.7


Download ppt "Dato - Dok.nr.1 Engrosmodellen Forslag til ændret håndtering af målepunkter og målere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google