Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for Datakonsistens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for Datakonsistens"— Præsentationens transcript:

1 Status for Datakonsistens
Datahub / Engrosmodellen

2 Teknik- og Implementeringsgruppen
Status aktuelle opgaver 400MP / Totaludtræk (Net) Dialog med repræsentanter for ca. 2.1 mio. MP (lav fejlrate 0,5-1%) Mangler status fra de øvrige ca. 1.3 mio. MP – spørges i denne uge El-leverandørlisten Afprøvet af 3 forskellige el-leverandører Udsendes generelt til alle el-leverandører (med intro og brugervejledning) Efterfølgende dialog med Netområder, der så indsender korrektioner Warning mail udsendes til Net Ny funktionalitet i Datahubben fra 1. maj: Opret MP tilbage i tid Nedlæg MP Slet målinger Dato - Dok.nr.

3 Teknik- og Implementeringsgruppen
Status aktuelle opgaver Optimering interne processer MÅL: kortere gennemløbstider Reduktion af kalendertid ved at have CGI tættere på Sagsstyring optimeres – én type rettelse pr sag Intern kontrolproces beskrives i detaljer med henblik på ensartet behandling Fast track til simple rettelser (afregningsform, tilslutningsstatus, aflæsningsfrekvens) Sagsforløb IT understøttes (kontroller samt i service manager) Ændringer til korrektionsværktøj (f.eks. ved skift af afregningsform) Mere self-service (opret og nedlæg MP, slet målinger) fra 1. maj Dato - Dok.nr.

4 E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 0.8
Dato - Dok.nr. E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 0.8

5 Teknik- og Implementeringsgruppen
Fast track: Kun rettelse i hele perioder (må ikke ændre start- og slutdato på perioden) Øvrige ændringer gennem manuel behandling F.eks. Leverandørskifte, Flytninger, Balanceansvar (hvor flere parter skal høres) Kommende (uge 11-12): Rettelser følges op af kommunikation til involverede parter (net og el-leverandør(-er)) med en opsamlende mail pr dag Vi indstiller til styregruppen, at sammenligningstool udskydes til senere på året Alle netområder får tilbudt ”rejsehold” til afklaring af datakonsistens rettelser Dato - Dok.nr.

6 Teknik- og Implementeringsgruppen
Oversigt over antal fejl i proces Seneste uge løst 406 fejl I gennemsnit rettes målepunkter hver uge Nogle netområder mere ”flittige” end andre Fejl indberettes i ”klumper” når man har fokus på en bestemt fejltype I de kommende måneder arbejder vi for at få bedre registreringsgrundlag og derved bedre statistikmuligheder Dato - Dok.nr.

7 Teknik- og Implementeringsgruppen
- Slut - Dato - Dok.nr.


Download ppt "Status for Datakonsistens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google