Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Engrosmodel - Data Kvalitet - Data Migrering - Test

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Engrosmodel - Data Kvalitet - Data Migrering - Test"— Præsentationens transcript:

1 Engrosmodel - Data Kvalitet - Data Migrering - Test
Engrosmodel dialogmøde JQK 7. november 2013 Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

2 Datahub og Engrosmodel
Dialogforum Data Kvalitet i Datahub og Engrosmodel

3 ”alle” MP stamdata udtræk
Data Kvalitet – nuværende model 2014 1/1 PROD 1/10 1/9 1/4 1/7 400 MP stamdata udtræk Drift ”alle” MP stamdata udtræk NU (egen kontrol) Udtræk fra Datahub – kontrol i egne systemer Udtræk for både Net og El Viser det aktuelle billede af MP Fremtidige ændringer er IKKE med Dato - Dok.nr.

4 Data validering (ENDK kontrol) Datavalidering (aktør kontrol)
Data Kvalitet – fremtidig model 2014 1/1 PROD 1/10 1/9 1/4 1/7 Data validering (ENDK kontrol) Datavalidering (aktør kontrol) Fremtid (ENDK) Indsendelse af egne stamdata – Energinet.dk kontrollerer og rapporterer afvigelser Dato - Dok.nr.

5 Data Kvalitet - Fremtid – indsendelse af data
Korrektioner til godkendelse 6 Korrektioner 5 Indsend korrektioner DQ Rapport 4 Datakvalitets rapport 3 Datakvalitets rapport Aktør 1 Egne data indsendes Energinet.dk Datakvalitet database 2 Sammenlign og rapporter Fejlkorrektioner (Datahub DB) 7 Periodisk udtræk – gemmes i n generationer Datahub DB Datahub ODS DB Stop Dato - Dok.nr.

6 ? Dato - Dok.nr.

7 Datamigrering Engrosmodel Dato - Dok.nr.

8 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til Ingen ændringer til forretningsprocesser og beskeder frem til Ingen ændringer i roller og ejerskab før Support af EDIFACT indtil Længst mulig data migreringsperiode for netvirksomheder i separat setup Kortest mulig cut-over periode, med et minimum af system nedetid En samlet cut-over plan med beskrivelser af hvem gør hvad hvornår Hurtig og værdifuld feedback til netvirksomhed fra migreringsprocesser Oprettelse af data team til håndtering af migreringsplan, fejlhåndtering og teknisk hjælp Længst mulig data migreringsperiode for elleverandører i datahub drift Dedikeret projekt for sikring af, at in-flight processer migreres korrekt i cut-over fasen Plan for minimering af antal processer frem i tid op til cut-over Dato - Dok.nr.

9 Datahub engrosdata, der skal migreres
Blå = nye data strømme timeopløste tariffer og afgifter gebyrer & abonnementer Stamdata Netvirksomhed Abonnementer, tariffer og gebyrer Abonnementer og gebyrer 1-1 kunde relation Tariffer Tariffer og afgifter Elleverandør Kunde eller virksomhed Afgifter Dato - Dok.nr.

10 Data kategorier der skal migreres
Pris informationer - Prisliste Tilknytning af tariffer, abonnementer pr målepunkt Stamdata indikator for kunder med elvarme Andre stamdata Elleverandør stamdata Nye målepunkts stamdata De første 3 kategorier skal være tilstede for at elleverandøren kan fakturerer kunderne Dato - Dok.nr.

11 Data og ansvar Migrering Marked (daglig drift) Data elementer
Frem til 1/10/2014 Efter 1/10/2014 1. Pris informationer NV/ENDK 2. Tarif og abonnements tilknytninger NV 3. ENDK tarif og afgifts tilknytninger EL/DH auto 4. Elvarme indikator EL 5. Kontakt information 6. Nye NV stamdata detaljer på målepunkt (måler detaljer + effektgrænser) 7. Kunde informationer 8. Aflæsning pr :00 (BRS-020) 9. Eksisterende data med ændret ejerskab EL 1) 10. Eksisterende data uden ændret ejerskab 1) Hvis data ikke findes, skal elleverandøren requeste data via BRS-005 – (branchekode, mm.) Dato - Dok.nr.

12 Successiv data migrering
Initiel 2 upload 3 upload n upload Final NV Fuld dataset Fuld dataset Fuld dataset Fuld dataset Fuld dataset 01. okt 2014 Start Migrering Delta Efter final delta bliver data fixeret til system go-live Datahub production DH DQ reporting DQ reporting DQ reporting DQ reporting Dato - Dok.nr.

13 Data migreringsmængder
Data elementer Forventet mængde Energinet.dkpreload Forventet aktør uploads 1. Pris informationer (prisliste) 3500 5 2. Tarif og abonnement tilknytninger 3. ENDK tariffer og afgifter 4. Elvarme indikator 5. Kontakt information 6. Nye NV stamdata detaljer på målepunkt (måler detaljer + effektgrænser) 7. Kunde informationer 8. Aflæsning pr :00 (BRS-020) 9. Eksisterende data med ændret ejerskab 10. Eksisterende data uden ændret ejerskab Datamængderne i figuren er antal records- hver record indeholder flere felter Dato - Dok.nr.

14 Løbende kontrol af datamigrering – komplet og korrekt (ENDK)
Data Kvalitet – migrering af nye data 2014 1/1 PROD 1/10 1/9 1/4 1/7 Projekt Fase Løbende kontrol af datamigrering – komplet og korrekt (ENDK) Løbende kvalitetscheck af datamigreringen Fra start af datamigrering til den er endelig gennemført Har alle MP en tilknytning? Er der det sandsynlige antal tariffer mv.? Er alle … Dato - Dok.nr.

15 ? Dato - Dok.nr.

16 Teststrategi Engrosmodellen
Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

17 Målet med Test af Engrosmodel
Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer i det danske el-marked. Testen identificerer fejl og uhensigtsmæssigheder i såvel DH som aktørernes egne løsninger, således at disse kan reduceres til et acceptabelt niveau inden idriftsættelse af den samlede Engrosmodel løsning Medvirke til at aktører, deres it-leverandører og Energinet.dk er bedst mulig rustet til at understøtte Engrosmodellens funktionalitet og realisering Testen gennemføres i to hovedfaser: ATS eller systemtesten gennemføres af it-leverandører for at sikre at alle meddelelsestyper fungerer korrekt E2E – test gennemføres af alle aktører for at sikre, at den samlede funktionalitet er på plads ATS E2E PROD Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

18 E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0
Test proces Udvalgte aktører og it-leverandører inviteres til at deltage i PILOT E2E Test PILOT E2E Test gennemføres med udgangspunkt i E2E Testdrejebog. Alle aktører får adgang til E2E Testmiljø i E2E PRE Test periode. Målet er at alle aktører skal have gennemført de første deltests inden udløb af periode. Løbende opfølgning fra Energinet.dk om dette sker. I perioden E2E FINAL Test skal alle relevante aktører senest afslutte deres E2E test og opnå godkendelse ift. Engrosmodellen. Såfremt Energinet.dk opfølgning viser kritisk situation omkring aktør-færdiggørelse vil Energinet.dk benytte ”SWAT” team som sættes ind for at medvirke til at Engrosmodellen gå i luften, som planlagt. Løbende Energinet.dk generel support til aktører ifm. afviklingen af E2E Test E2E PILOT TEST E2E PRE TEST E2E FINAL TEST Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

19 E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0
Test metode Alle aktører har en ”Sandkasse” (E2E Testpakke) med målepunkter (specificeret af Energinet.dk) til rådighed. Alle aktører gennemfører Final E2E Test på de af Energinet.dk tildelte ”Final E2E Test” målepunkter i overensstemmelse med E2E Testdrejebog. Energinet.dk følger op på de enkelte aktører ”E2E FINAL Test” data, som dokumenterer grundlaget for at E2E-godkende aktøren. E2E Aktør Test roller EL NV NV BA E2E Testpakke E2E Testpakke E2E Testpakke E2E Testdata E2E Testpakke E2E FINAL Test E2E FINAL Test E2E FINAL Test E2E FINAL Test Dummy EL Dummy NV Dummy FP Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

20 Set-up for E2E Testsystem
TEST DH Engrosmodel E2E Teststatus-mail pr. aktør DH GUI Dummy E2E data Aktør nn Test Log in som Dummy aktør Dummy NV DH GUI Egne E2E data Log in som Aktør nn Energinet.dk E2E Rapportering Opfølgning Status Fremdrift Dummy EL Dummy FP E2E Testdrejebog Aktør it-system B2B klient B2B Aktør nn E2E tester Energinet.dk E2E-supporter Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

21 Tidslinje Dato - Dok.nr. 13-81170-4
ATS system Specifikation, udvikling og test CGI delivery 5 UAT Test CGI delivery 6 UAT Test Alle Aktører har gennemført første E2E deltest Alle Aktører er E2E godkendt Ift. Engrosmodel Definiton af E2E Testcases E2E Testportal Specifikation, udvikling og test Færdiggørelse af E2E Test drejebog (Ver. 1) Ajourføring af E2E Test drejebog (Ver. 2) Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

22 ? Dato - Dok.nr.

23 E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0
SLUT Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0


Download ppt "Engrosmodel - Data Kvalitet - Data Migrering - Test"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google