Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Datakvalitetsstrategi Engrosmodellen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Datakvalitetsstrategi Engrosmodellen"— Præsentationens transcript:

1 Datakvalitetsstrategi Engrosmodellen
Et overblik over metode og proces Vers. 1.0 November 2013 Dok nr. 13/

2 Strategi for datakvalitet – DataHub og Engrosmodel
Strategien for sikring af datakvalitet i Datahub/Engrosmodel er, først at gennemføre datakontrollen som defineret i forskrifterne, hvor 400 MP udtrækket danner basis for aktørernes egenkontrol. Sekundært arbejder Energinet.dk sammen med markedet på at definere, hvilke yderligere tiltag, der skal prioriteres og gennemføres (Datakvalitetsprojektet) Aktuelle forslag er beskrevet på de følgende sider, men vil blive prioriteret/ændret i takt med, at arbejdsgruppen gennemfører sit arbejde. De overordnede mål for datakvalitetsprojektet er: At sikre, at stamdata i DataHub i størst muligt omfang stemmer overens med stamdata hos den stamdataansvarlige aktør. At sikre, at elleverandøren på det enkelte målepunkt stemmer overens med virkeligheden. At udvikle metoder til at kontrollere ovenstående og at udvikle metoder/processer til korrektion af eventuelle uoverensstemmelser. Dok nr. 13/

3 Datakvalitetsprojektet – organisering og opgaver
I forbindelse med Engrosmodel projektet etableres en ekspertgruppe med deltagere fra Energinet.dk, udvalgte aktører og it-leverandører Gruppens formål er, at arbejde for at opnå den bedst mulige datakvalitet, dels i den eksisterende Datahub og dels i Engrosmodellen Gruppen refererer til ”Teknik- og Implementeringsgruppen, Engrosmodellen”, hvortil der sker en løbende afrapportering omkring gruppens arbejde Gruppen skal afdække eksisterende datakvalitetsproblemer i DataHub og baseret herpå udarbejde forslag til, hvordan disse problemer bedst løses Løsningsforslag kan omfatte krav til ændringer i DataHub eller i aktørernes it-systemer, såfremt sådanne tiltag kan medvirke til at sænke fejlraten i DataHub Gruppen vil kommunikere løsningstiltag til aktørerne og følge op på, at aktørerne gennemfører de tiltag, som er nødvendige. Energinet.dk har ansvaret for udarbejdelse af værktøjer til identificering af datakvalitets problemer i samarbejde med aktører og it-leverandører I relation til Engrosmodellen er det gruppens opgave, at sikre, at der indarbejdes kvalitetssikring af data i alle relevante aktiviteter (bl.a. test og migrering). Dok nr. 13/

4 Datakvalitet i eksisterende DataHub – kontrolmetode og planer
Datakontrol med ”400 MP listen” / totaludtræk Sikring af at alle aktører gennemfører kontrol af stamdata i henhold til forskrifterne Udvide kontrollen til at omfatte totaludtræk af stamdata til kontrol Aktører retter fundne fejl i det omfang, at dette er muligt Resterende fejl indmeldes til DataHub support, der retter i samarbejde med aktører Målepunkter pr el-leverandør Ny liste til el-leverandørernes kontrol, der supplerer ovenstående (historik på leverandørforhold) Udarbejde plan for opretning af datakvalitet (datakvalitetsprojektet) Definere indsatsområder baseret på analyse af fejltyper og –omfang Udarbejde plan for datakvalitetstiltag i samarbejde med IT-leverandører og aktører Udarbejde forslag til forbedrede korrektions procedurer Sikre implementering af de aftalte tiltag Gennemføre systemtilpasninger i DataHub og hos aktører Sikring af aftalte processer og løbende opfølgning på datakvalitet Dok nr. 13/

5 Optimering af eksisterende fejlhåndteringsproces
Implementering af ny skabelon til indmelding af fejl Aktør anmoder om stamdata på et antal målepunkter. Energinet.dk fremsender, Aktør tilretter direkte i skabelonen og returnerer hvorefter Energinet.dk validerer og korrigerer i Datahub og fremsender resultat til Aktør. Maksimum antal MP der fejlmeldes ad gangen – skal være ”håndterbart” indenfor få dage Energinet.dk Returner til aktør Start Aktør Indsend MP Energinet.dk Korriger i Datahub Energinet.dk Udtræk og returner historik for MP Rette cyklus Max ? dage Energinet.dk Valider/korriger Testkørsel Aktør Korriger direkte - indsend Dok nr. 13/

6 Data sammenligning – Aktøren laver udtræk – Energinet.dk kontrollerer
Datahub – FORSLAG til ny kontrolmetode (vurderes i datakvalitetsprojektet) Data sammenligning – Aktøren laver udtræk – Energinet.dk kontrollerer Kontrol af stamdata på udvalgte datoer (øjebliksbillede af stamdata) Totaludtræk fra Datahub på given dato Indsendelse (i migreringsformat) fra alle aktører (med samme skæringsdato) Sammenligningsrapporter fra Energinet.dk eller egne rapporter Fejl tilbage i ”indmeldingsformat” (se nedenfor) Netselskab og el-leverandører udfylder Venstresiden Energinet.dk udtrækker snapshot pr given dato og udfylder højresiden Netselskab Energinet.dk El-leverandør Dok nr. 13/

7 FORSLAG til ny kontrolmetode - proces
Energinet.dk Aktør Datakvalitet database Datahub ODS DB DQ Rapport – MP med historik, klar til korrektioner Sammenlign og rapporter Egne data indsendes Datakvalitets rapport Korrektioner til godkendelse Fejlkorrektioner (Datahub DB) 1 7 2 3 6 5 4 Indsend korrektioner Korrektioner DB Periodisk udtræk – gemmes i n generationer Egne data NET EL Dok nr. 13/

8 Engrosmodel – yderligere tiltag
Nye kontrolrapporter Målepunkter pr tarif/gebyr/abonnement for en given dato (pr net/leverandør) Målepunkter der IKKE har en given tarif/gebyr/abonnement for en given dato (pr net/leverandør) Check om summer er ”fornuftige” (pr net/leverandør) Beregn total sum på tariffer for hver af de seneste 13 måneder (pr tarif) Beregn total antal gebyrer for hver af de seneste 13 måneder (per gebyr type) Beregn gennemsnitlig antal abonnementer pr dag for hver af de seneste 13 måneder pr abonnementstype Data sammenligning/kontrol Udtræk og rapporter tilpasses ny stamdataansvar og udvides med engrosstamdata Dok nr. 13/


Download ppt "Datakvalitetsstrategi Engrosmodellen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google