Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan budget og regnskabstal anvendes i praksis?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan budget og regnskabstal anvendes i praksis?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan budget og regnskabstal anvendes i praksis?
Dialogmøde den 22. maj 2013 v/ Jette Engelbrecht Formand Rådet for Socialt Udsatte Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

2 Rådet for Socialt Udsatte i Slagelse
Byrådet besluttede ved ugangen 2010 at få formuleret en Udsattepolitik og etableret et Udsatteråd Rådet er etableret i juni 2011 og har 13 medlemmer Byrådet har godkendt vedtægter og rådet er ligestillet med de obligatoriske Handicapråd og Ældreråd Målgruppen for rådets arbejde Rådets opgaver Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

3 Vision og mission I opstarten afholdt rådet temamøde – for at få afstemt forventninger – i fællesskab formulere rådets opgaver Vision: At et råd der er anerkendt og respekteret for arbejdet for socialt udsatte borger Mission At være talerør for kommunens socialt udsatte borgere At arbejde for forebyggelse af social udsathed At arbejde for en værdig behandling af socialt udsatte borgere Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

4 Værdier Rådets værdier Åbenhed God omgangstone Rummelighed Humor
Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

5 Rådets ”model” Udsatterådets ”model” i forhold til Budget og regnskab
Udpeget tovholdere og nedsat arbejdsgrupper Derfor også nedsat budget- og regnskabsgruppe Gruppen har rådets kompetence til at udarbejde udkast Anbefaling: vær opmærksom på hvornår budgetprocessen går i gang Til hvem og hvornår I kan sende budgetønsker Budgethøring –høringsfrist Hvis I ikke er høringsberettiget – da arbejde på at blive det Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

6 Arbejdsform Valg af temaer til den kommende budgetbehandling
Indsamling af dokumentation Ex. budget 2013 – 2016 – Gadesygeplejerske lykkes Budget 2014 – 2017 Etablering af et Udsatteteam Boliger – skæveboliger og alternative plejehjemspladser Udsattepolitikkens mål for boliger Indsamling af dokumentation vedr. boliger Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

7 Budget Processen i forhold til dokumentation/fakta i forhold til Skæve boliger: Møde med Forsorgshjemmet Toften Møde med leder af Myndighed Møde med Misbrugscentret Indhentet oplysninger i de 5 boligorganisationer i Slagelse Kommune Indhentet oplysninger fra RKI Arrangeret studietur til København, Sundholm med deltagelse af politikkere og udvalgte medarbejdere Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

8 Budget opfølgning Opfølgning på regnskab – tovholdere i forhold til de 9 politisk udvalg + Byråd Økonomiaftalen mellem staten og kommunerne Udvalgenes budgetopfølgning og aktivitetsrapportering Anbefaling Mangler rådet kompetencer i forhold til budget – få en aftale med kommunen om at få tilkoblet en person, der kan hjælpe og oversætte nødvendig viden Et vigtigt skridt på vejen – først og fremmest at kunne fremsætte budget forslag, der har betydning for udsattes vilkår i jeres kommune Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013

9 Tak for ordet Jeg håber, at mit indlæg i dag har bidraget med nogle erfaringer, som I kan bruge. Jette Engelbrecht – oplæg til årsmøde den 22. maj 2013


Download ppt "Hvordan kan budget og regnskabstal anvendes i praksis?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google