Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomien i det boligsociale arbejde Bo Andersen Konsulent Boligsocial Funktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomien i det boligsociale arbejde Bo Andersen Konsulent Boligsocial Funktion."— Præsentationens transcript:

1 Økonomien i det boligsociale arbejde Bo Andersen Konsulent Boligsocial Funktion

2 LBF og boligsociale indsatser Dagens oplæg … •Lidt om Landsbyggefonden •Hvordan er økonomien i 2011-2014 puljen? •Hvordan søger man midler? •Hvilke krav stiller fonden til boligsociale indsatser? •Hvordan bruger man midlerne bedst muligt?

3 Landsbyggefondens Organisation Direktion Administrations- center Center for Almen Analyse Driftsstøttecenter Økonomisk Funktion Byggeteknisk Funktion Boligsocial Funktion

4 Boligaftalen 2011-14 Boligsocial indsats og huslejestøtte •440 mio. pr. år - i alt 1,76 mia. •Halvdelen til boligsocial indsats og halvdelen til huslejestøtte Dvs. i alt 880 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner over 4 år -> Færre midler end sidste runde Behov for prioritering og fokus – både i projekterne og i LBF

5 Boligsocial indsats Opprioriteret indsats i LBF •Flere medarbejdere i Boligsocial Funktion •Ny rolle som både bevillingsmyndighed og rådgiver: -> tættere styring og opfølgning på projekter -> faglig rådgivning i udarbejdelsen af helhedsplaner •Løbende ansøgning – vigtigt at søge i god tid (mindst et år) •Vigtigt med tid til at inddrage lokale aktører, fastlægge rammer for samarbejdet med kommunen og tid til dialogen med LBF

6 Faser i ansøgningsprocessen Prækvalifikations -ansøgning Udarbejdelse af helhedsplan –tæt dialog med LBF Implementering – løbende indberetning Forankring, lokal evaluering Prækvalifikation Godkendelse af helhedsplan Løbende registrering af fremdrift /resultater Processen fra prækvalifikationsansøgning over udarbejdelse af helhedsplan til projektimplementering og afslutning

7 Indhold i boligsocial indsats Midlerne må anvendes indenfor disse indsatsområder: -Børn, unge og familie -Uddannelse, beskæftigelse og erhverv -Beboernetværk, inddragelse og demokrati -Sundhed -Udsatte grupper -Kultur og fritid -Image og kommunikation

8 Boligsocial indsats Landsbyggefondens krav: •Lokal medfinansiering - minimum 25 % •Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen •Klart definerede mål og succeskriterier •Indberetninger 1 gang årligt: økonomi og opnåede resultater Al sagsrelateret kommunikation via: http://driftsstoette.lbf.dkhttp://driftsstoette.lbf.dk

9 Tak for opmærksomheden …


Download ppt "Økonomien i det boligsociale arbejde Bo Andersen Konsulent Boligsocial Funktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google