Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nanna Højlund, FOA, formand for PASS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nanna Højlund, FOA, formand for PASS"— Præsentationens transcript:

1 Nanna Højlund, FOA, formand for PASS
Velkomst Nanna Højlund, FOA, formand for PASS

2 Dagens program 12.45 Velkomst – formål med konferencen ved høringsperiodens afslutning v. Nanna Højlund, FOA, formand for PASS En fortælling fra det kommunale og regionale landskab v. Ursula Dybmose, KL, næstformand for PASS og Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner medlem af PASS En stafet til PASS v. Søren Clausen, dir. for SOSU-Sjælland Pause Parternes ønsker til samarbejde om ny lokal undervisningsplan (LUP) og eksempler på kommunale ønsker v. Mette Mønster Westergaard, formand for LUU SOSU Sjælland Det vigtige samarbejde mellem ministeriet, skoler og arbejdsmarkedets parter om udvikling af erhvervsuddannelserne v. departementschef Jesper Fisker, Ministeriet for Børn- og Undervisning Afslutning og orientering om de kommende aktiviteter v. Nanna Højlund, FOA, formand for PASS

3 Processen frem til i dag
Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen har været en proces med udfordringer Der viste sig mange ønsker til revision af næsten alle dele af uddannelsen Uddannelsens store samfundsmæssige betydning betyder, at en revision er kompliceret

4 Mange har bidraget Alle interessenter har bidraget til, at det bedst mulige resultat er blevet nået Praktikken har fra begyndelsen af processen bidraget med viden om kompetencebehovene på arbejdsplad-serne og viden om praktikken Skolerne har bidraget med input til revisionen af de faglige mål

5 Godt resultat PASS-udvalget er meget tilfreds med resultatet og forventer, at den reviderede uddannelse vil være til gavn for arbejdsmarkedet, praktikken og skolerne Der er kommet flere forslag til revision af uddannelsen, som ikke er medtaget i denne omgang PASS forventer, at nogle af de strukturelle ændringer kan komme med i en ny revision inden alt for længe

6 Plan for den sidste del af revisionen
Bekendtgørelsen har været i høring, og ministeriet vurderer høringssvarerne Uddannelsesordningen har været i høring på skoler PASS-udvalget vurderer nu høringssvarerne fra skolerne Det er planen, at uddannelsesordningen er godkendt og tilgængelig i sin endelige form i uddannelses-administration den 15. maj Den reviderede uddannelse er klar den 15. juli 2012

7 Høringsvarerne Tak for høringssvarerne
Flere temaer går igen i høringssvarerne Det gælder fx: Den reviderede uddannelses konsekvenser for skolernes økonomi Skolerne samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg

8 Høringsvarerne Temaer fortsat:
Den reviderede uddannelses faglige niveau Anvendelsen af taksonomier De personlige mål indgår i de faglige mål Forslag til ændringer – herunder til ændringer i for-muleringer

9 Information og dialog PASS-udvalget vil gerne bidrage med mest mulig information om uddannelsen og gerne i dialog med alle interessenter Materiale om uddannelsen bliver lagt på hjemmesiden Der bliver holdt konferencer og møder om den reviderede uddannelse Igangsættelsen af den reviderede uddannelse er samtidigt en god anledning til at markedsføre og informere om uddannelsens værdi og betydning for den fremtidige velfærd


Download ppt "Nanna Højlund, FOA, formand for PASS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google