Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering"— Præsentationens transcript:

1 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering
Afsnit NN Leder NN

2 TULE Afsnit NN Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man kan få et hurtigt overblik over resultaterne, ved at se på slide Der er en liste over 5 spørgsmål som medarbejdere har vurderet vigtige, og som er besvaret særligt positivt – ligesom der er en liste over 5 spørgsmål, som medarbejdere har vurderet vigtige, og som er besvaret mindst positivt. INDHOLD: Slide 5 – 14: Resultater fra spørgsmålene om trivslen på arbejdspladsen Slide : Resultater fra spørgsmålene om den ledelse medarbejdere modtager Slide 25 – 28: En lister med spørgsmål, der er vurderet vigtige og som er besvaret særlig positivt, og en tilsvarende liste med spørgsmål, der er vurderet vigtige og besvaret mindst postitivt Slide 29 – 33: Resultater fra spørgsmålene til afdeling/klinik/institution/stab eller lignende enhed Slide 34 + : Resultaterne fra eventuelle ekstraspørgsmål, som arbejdspladsen kan have valgt at stille 2 ▪

3 TULE På de næste slides følger en række figurer og tabeller. På hjemmesiden kan man finde en vejledning i, hvordan man læser disse figurer og tabeller. Overordnet kan det dog siges, at: figurerne viser, hvordan svarene fordeler sig på de enkelte spørgsmål, og tabellerne viser en score for svar på både evalueringsdelen og vigtighedsdelen af spørgsmålene. Scorerne er et gennemsnit, der er omregnet, så det går fra En lav score er udtryk for, at et spørgsmål har fået en negativ evaluering/er vurderet mindre vigtigt i forhold til trivsel eller ledelse. Omvendt er en høj score udtryk for, at spørgsmålet har fået en positiv evaluering/er vurderet vigtigt. Ud over score for arbejdsenhedens resultater, indeholder tabellerne nogle score for andre enheder, hvilket giver mulighed for sammenligning. 3 ▪

4 Baggrundsdata for denne rapport
Oplysninger om undersøgelsen Antal uddelte spørgeskemaer 104 Antal besvarede spørgeskemaer 94 Svarprocent 90% Undersøgelsesår 2010 Arbejdspladsen Afdeling, Driftsenhed, Afsnit NN Leder Leder NN Indgår personaleledere som svarpersoner Ja, rapporten bygger på BÅDE personaleledere og andre medarbejdere Sammenligningsgrundlag i tabeller Hele regionen År for sidste undersøgelse Navn på afdeling i sidste undersøgelse - 4 ▪

5 Trivselsspørgsmålene
Afsnit NN

6 Tilfredshed med trivslen alt i alt
Afsnit NN 6 ▪

7 Arbejdspladsens udvikling
Afsnit NN 7 ▪

8 Arbejdspladsens udvikling
Afsnit NN 8 ▪

9 Samarbejde og kommunikation
Afsnit NN 9 ▪

10 Samarbejde og kommunikation
Afsnit NN 10 ▪

11 Forventninger og udviklinger
Afsnit NN 11 ▪

12 Forventninger og udviklinger
Afsnit NN 12 ▪

13 Krav og tilrettelæggelse
Afsnit NN 13 ▪

14 Krav og tilrettelæggelse
Afsnit NN 14 ▪

15 Medarbejdernes evaluering af ledelse
Leder NN

16 Evaluering af ledelse alt i alt
Afsnit NN 16 ▪

17 Evaluering af ledelse Afsnit NN 17 ▪

18 Evaluering af ledelse Afsnit NN 18 ▪

19 Evaluering af ledelse Afsnit NN 19 ▪

20 Evaluering af ledelse Afsnit NN 20 ▪

21 Evaluering af ledelse Afsnit NN 21 ▪

22 Evaluering af ledelse Afsnit NN 22 ▪

23 Evaluering af ledelse Afsnit NN 23 ▪

24 Evaluering af ledelse Afsnit NN 24 ▪

25 Vigtige spørgsmål, der er evalueret særligt positivt eller evalueret mindre positivt
Afsnit NN

26 TULE På næste slide vises 5 spørgsmål, der er vigtige for medarbejderne, og som er evalueret særlig positivt. Disse spørgsmål er udvalgt ved at lægge evalueringsscore og vigtighedsscore sammen for hvert spørgsmål, og derefter tage de 5 spørgsmål, der klarer sig bedst. På den efterfølgende slide er der på tilsvarende vis lavet en udregning af de 5 spørgsmål, medarbejdere har evalueret vigtige, men som har en mindre positiv evalueringsscore. For at et spørgsmål kan komme på en af de to lister, er der en række krav, der sikrer, at spørgsmålet reelt adskiller sig fra de øvrige (se læsevejledningen for flere detaljer). Hvis ikke der er tilstrækkeligt forskel på spørgsmålene, laves der lister på mindre end 5 spørgsmål. 26 ▪

27 Fem udsagn der er vigtige og som er evalueret særligt positivt
Afsnit NN 27 ▪

28 Fem udsagn der er vigtige og som er evalueret mindre positivt
Afsnit NN 28 ▪

29 8 spørgsmål om trivsel på den overordnede enhed (afdeling/klinik/institution/stab eller lignende)
Afsnit NN

30 TULE På de næste 2 slides præsenteres 8 spørgsmål, som er stillet i alle landets 5 regioner. Spørgsmålene skal blandt andet bruges til at lave sammenligninger mellem de forskellige regioner. Spørgsmålene er taget fra et nationalt koncept, der hedder Trivselsmeter, og har derfor andre svarkategorier end de øvrige spørgsmål. Der er ikke blevet spurgt til vigtighed af de 8 spørgsmål. Derudover er spørgsmålene stillet til en mere overordnet enhed end det afsnit/kontor, som de øvrige spørgsmål typisk er målrettet. Således var der i spørgeskemaet følgende tekst over de 8 spørgsmål: De sidste 8 spørgsmål handler mere overordnet om din arbejdsplads, og du skal derfor ikke nødvendigvis tænke på den enhed, der står på forsiden af spørgeskemaet. Du skal i stedet tænke på din overordnede afdeling/klinik/institution/stab eller lignende enhed, når du svarer på spørgsmålene. Det er også din(e) leder(e) på dette niveau, du skal tænke på, når de næste spørgsmål handler om ledelse. 30 ▪

31 Trivsel på den overordnede enhed
Afsnit NN 31 ▪

32 Trivsel på den overordnede enhed
Afsnit NN 32 ▪

33 Trivsel på den overordnede enhed
Afsnit NN 33 ▪

34 Trivsel på den overordnede enhed
Afsnit NN 34 ▪


Download ppt "Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google