Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opsamling fra scenarieworkshop BETON og INNOVATION Høje Taastrup Kommune Rådhuset, d. 26. maj 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opsamling fra scenarieworkshop BETON og INNOVATION Høje Taastrup Kommune Rådhuset, d. 26. maj 2010."— Præsentationens transcript:

1 Opsamling fra scenarieworkshop BETON og INNOVATION Høje Taastrup Kommune Rådhuset, d. 26. maj 2010

2 Opsamlingen • Indledningsvis opridses udgangspunktet for scenarierne • Den overordnede beskrivelse af scenarierne præciseres (diskussionen af begrebet ”discount”) • På følgende slides er bidragene fra workshoppens diskussioner forsøgsvis placeret på de enkelte scenarier • - og bidragene er samlet og tematiseret • Endelig er vovet at give et bud på ideer til projekter, som kunne danne ramme om samarbejde

3 Opsummeret resultat af innovationstjek i en række betonvirksomheder inden workshoppen • Det er de erfarne personer der bær udvikling • Visionen har klart markedsudgangspunkt (hvad kan vi sælge) • Ikke så meget virksomhedsudgangspunkt (hvad er det særligt vi kan) • - men økonomien er rigtig slem – så projekter skal finansiere udvikling – beton er et ”billigt produkt” • Område for innovation følger efterspørgsel fra fagfolk • og er meget tæt på eksisterende kompetence …. • Erfarings- og metodeopsamling er sjældent systematiseret • De store virksomheder deltager i samarbejde

4 Et par budskaber dannede udgangspunkt for scenarierne • Det er fagfolk, der driver udviklingen …. • Beton har stadig ”billigt” image …… Det er interessant at se lidt på dem, for hvad nu hvis…….. • Fagmanden overhales af slutbrugeren • Beton bliver luksusproduktet

5 Scenarierne blev efterfølgende formuleret således… Fagmanden arkitekt, ingeniør entreprenør Brugeren kreative borgere aktive medskabere politisk forbruger Discount billiget, basalt nødvendigt Luksus eksklusivt, prestigefyldt noget man vælger 1.2. 3.4.

6 Diskussionen har givet anledning til følgende formuleringsovervejelser Discount giver ikke en dækkende beskrivelse og medfører uheldige associationer – specielt stillet overfor luksus. Ordet dækker ikke begreber som basalt og nødvendigt. På denne baggrund er aksen discount-luksus erstattet af: Dagligvare Luksusvare Almindeligt Ekstraordinært ”Rugbrød” ”Lagkage”

7 Det giver os nye scenarier … Fagmanden arkitekt, ingeniør entreprenør Brugeren kreative borgere aktive medskabere politiske forbrugere Dagligvare Almindeligt Luksusvare Eksklusivt 1.2. 3.4.

8 4 scenarier 1.Fagmand/Dagligvare Mere af det samme ………. (Beton) 2.Fagmand/Luksusvare Det særlige bliver det gældende (”New Concrete”) 3.Bruger/Dagligvare Forståeligt og billigt ……. (NETTO-BETON) 4.Bruger/Luksusvare Det individuelle og specielle …… (Pia&Peter – beton)

9 1. Fagmand/dagligvare • 90% af alt der leveres • Det er de store mængder som maskinerne kræver • Det rå og det moderne kan blive attraktivt i visse sammenhænge • Kan forholdsvis enkelt blive mere attraktivt • Branchen har masser af konkrete eksempler/produkter, som den kan vise frem. • Det gode ved beton er, at vi kan gøre alt med den. – Den funktionelle og visuelle del skal gå op i en højere enhed. – Farvning, overflader og dimensionering kan skabe nye udtryk og kvaliteter. – Sammen med andre materialer og blandinger skabes nye udtryk – Udvide anvendelsen – eks. veje er hastighedsdæmpende

10 2. Fagmand/luksusvare • Betons styrke er en formfrihed i forhold til andre materialer. • Man skal arbejde med formfriheden inden for de ressourcer, der er til rådighed. • In-situ skaber stor frihed - ikke nødvendigvis dyrere – kræver stort samarbejde mellem rådgivere • Nye bygninger og bydele er imageskabende. Folk skal se beton på nye måder, blive inspireret og ændre opfattelsen. • Det kræver mere mod at bruge beton alternativt • De kreative muligheder med beton giver adgang til nye markeder/nye forbrugertyper og højere priser. • Arkitekterne udfordrer og driver udviklingen – de er åbne over for betonbyggerier i form af kontordomiciler, men ikke som boliger. • Beton bliver mere synligt hvilket accepteres med kvalitative løsninger • Stigende efterspørgsel på: • Nye strukturer/former (Ordrupgård) • Nye farver (ZOO elefanthus, flodhestehus) • Nye materialer/tilsætninger (SEB-bank • Nye anvendelser (gulve mv.), stier i Disneyland) • Bæredygtighed (tunge kerner) • Stadig mange muligheder og ting at arbejde med.

11 3. Bruger/dagligvare • ”Gør det selv” er en ide • Er det enkleste udtryk for realisering af drømmen • Tendensen går ikke entydigt mod luksus-scenarierne – der er stadig meget dagligvare • Nye produktionsmetoder giver flere muligheder: – forskellige farver/mønstre og overflader – udvikling af en række ”hyldevarer” i form af forskellige løsninger til forskellige økonomiske kategorier – kunne håndtere mindre serier og kundespecifikke produkter.

12 4. Bruger/luksusvare • Det er det kreative, kunsthåndværket, unikaprodukterne • Det individuelle understøtter den personlige iscenesættelse • Der er en tendens hen imod luksusprodukter/det eksklusive med flotte, slebne overflader - folk har set det i Bo Bedre. • Folk er villige til at betale en høj kvadratmeter-pris. • Det kan dog blive for elitært, man skal have borgerne med • Der er et marked for det, men de unikke produkter er et nichemarked • Branchen skal vise alle mulighederne frem. • Eksemplet er køkkenbordsplader i beton, hvor borgerne får billede af selv at have designet. • Kommunen kan stille krav via arkitektkonkurrencer.

13 Det giver os nye scenarier … Fagmanden arkitekt, ingeniør entreprenør Brugeren kreative borgere aktive medskabere politiske forbrugere Dagligvare Almindeligt Luksusvare Eksklusivt 1.2. 3.4. OMDØMME OMSÆTNING Fremtiden og kvalitativ udvikling Imageændringen for beton drives af luksusscenarierne Dansk Byggeri/Dansk Beton har gennemført en imageundersøgelse. De særlige nicheprodukter er med til at skabe et andet image af beton, som kommer hele branchen til gode.

14 Mulige innovative projekter ……… • 1. Fagmand/dagligvare – Markedsføring af den rå og billige beton • 2. Fagmand/luksusvare – Ny produkter/markeder for beton som luksusvare • 3. Bruger/dagligvare – Produktion af meget små serier og ”gør det selv” produkter • 4. Bruger/luksusvare – Hvordan ser et ”kunstbetonstøberi” egentlig ud?


Download ppt "Opsamling fra scenarieworkshop BETON og INNOVATION Høje Taastrup Kommune Rådhuset, d. 26. maj 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google